Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

NAVRHNITE KANDIDÁTOV NA CENU PRIMÁTORA A NAJ ŠPORTOVCOV ROKA 2021

Typ: Press | ostatné | náš tip | Mesto
NAVRHNITE KANDIDÁTOV NA CENU PRIMÁTORA 1Primátor mesta Piešťany Mgr. Peter Jančovič, PhD. vyzýva verejnosť a inštitúcie na podávanie návrhov na CENY PRIMÁTORA mesta Piešťany za rok 2021, ako aj na návrhy na NAJLEPŠÍCH ŠPORTOVCOV roka 2021.

CENA PRIMÁTORA

Toto ocenenie je určené tým,  ktorí výrazne prispeli k rozvoju v jednej z troch oblastí v roku 2021: sociálnej, kultúrnej a environmentálnej. 

V oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej sa udeľujú tieto ocenenia:

- Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej

- Filantrop roka 2021.

Cieľom ceny je spoločensky, morálne i finančne oceniť významné počiny, aktivity, realizáciu podujatí, činnosť inštitúcií, záujmových združení, jednotlivcov a podnikateľských subjektov, ktoré za hodnotené obdobie výrazne prispeli k rozvoju sociálnej, zdravotníckej a charitatívnej sféry, k šíreniu dobrého mena mesta, či jeho reprezentácií v zahraničí.

Návrhy na ocenenie v tejto oblasti môžu v súlade so Štatútom  predkladať občania s trvalým pobytom na území mesta a inštitúcie, ktoré majú sídlo na území mesta.

 

V oblasti kultúry sa udeľujú tieto ocenenia

- Kultúrny počin roka 2021

- Kultúrna osobnosť roka 2021.

Udeľovanie ceny má za cieľ spoločensky oceniť významné počiny, kultúrnu aktivitu, realizáciu podujatí, činnosť kultúrnych inštitúcií, záujmových združení, jednotlivcov a podnikateľských subjektov, ktoré za hodnotené obdobie výrazne prispeli k rozvoju mestskej kultúry, šíreniu dobrého mena mesta, či jeho reprezentácií v zahraničí.

Návrhy na tieto ocenenie môžu predkladať občania a inštitúcie.

 

V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia sa oceňujú významné počiny, aktivity a činnosť inštitúcií, záujmových združení, jednotlivcov a podnikateľských subjektov, ktoré za hodnotené obdobie výrazne prispeli k ochrane a tvorbe životného prostredia na území mesta Piešťany. V prípade výnimočnej udalosti resp. činu v oblasti životného prostredia môže primátor mesta na návrh Komisie pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie udeliť aj cenu "Významný počin v oblasti životného prostredia".

Návrhy na ocenenie môžu predkladať občania a inštitúcie. Táto cena sa udeľuje občanom s trvalým pobytom na území mesta Piešťany alebo inštitúciám so sídlom na území mesta Piešťany.

Návrhy na všetky ocenenia v uvedených oblastiach musia obsahovať krátke zdôvodnenie a charakteristiku subjektu, prípadne aktivít, ktoré v roku 2021 zrealizoval.

Termín na predkladanie návrhov je najneskôr do 18. februára 2022 na adresu: Mestský úrad Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany.  Na obálku nezabudnite uviesť heslo „Cena primátora“.

Návrhy môžete odovzdať  aj osobne  na podateľni MsÚ alebo zaslať na e-mailovú adresu: sekretariat@piestany.sk.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ANKETA "ŠPORTOVCI ROKA 2021"

Primátor mesta Piešťany vyhlasuje anketu „ŠPORTOVEC ROKA 2021“ v nasledovných kategóriách:

  • najúspešnejší mládežnícky športovec – dorastenci do 18 rokov
  • najúspešnejší dospelý športovec
  • najúspešnejší kolektív
  • tréner alebo zaslúžilý pracovník v oblasti športu.

Návrhy so stručným zdôvodnením zasielajte do 18. februára 2022 na adresu: Mestský úrad Piešťany, Odbor školstva a športu, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany.

Informácie: zuzana.mlkva@piestany.sk 

Návrhy môžete odovzdať aj osobne na podateľni MsÚ.

 

 

(Ilustr. foto: Martin Ričány)


Vytvorené: 19. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 9. 2. 2022 07:28
Autor: Mgr. Drahomíra Moretová