Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

KONCEPCIA STATICKEJ DOPRAVY V MESTE PIEŠŤANY

Typ: ostatné
Verejné prerokovanie návrhu „Koncepcie statickej dopravy v meste Piešťany“ sa uskutoční vo štvrtok 26. mája 2022 o 15.00 hod. v Mestskej knižnici mesta Piešťany, Školská ulica č.19.

Mesto Piešťany je jedným z najznámejších kúpeľných miest na Slovensku. Vzhľadom na dobré dopravné napojenie na diaľnicu D1, na železničnú dopravu (mestom prechádza železničná trať č. 120 Bratislava – Košice) a letisko v samotnom meste, je turisticky veľmi vyhľadávanou lokalitou. Pre zatraktívnenie mesta nie je žiadúce, aby jeho centrum bolo plné parkujúcich vozidiel.

„Z uvedeného dôvodu mesto pristupuje k prehodnoteniu súčasnej regulácie statickej dopravy a to zavedením mestskej parkovacej politiky, ktorá bude definovaná v dokumente „Koncepcia statickej dopravy v meste Piešťany“. Mestská parkovacia politika sa zameriava na reguláciu parkovania s cieľom dosiahnuť optimálne využívanie verejných priestorov. Dôraz kladie na zlepšovanie kvality života v meste. Parkovanie a odstavovanie vozidiel nie sú jedinou funkciou verejného priestoru, preto musia byť pri riešení parkovacích potrieb rovnocenne rešpektované nároky všetkých užívateľov priestoru, najmä chodcov, cyklistov, ale i hromadnej dopravy, zásobovania a pod. Mestská parkovacia politika definuje účel, základné ciele a postupy regulácie parkovania. Hlavným cieľom parkovacej politiky je zlepšiť dopravnú obsluhu mesta riešením efektívneho využitia priestoru pre parkovanie,“ píše sa v dokumente.

 

Vo väzbe na uvedené  je návrh „Koncepcie statickej dopravy v meste Piešťany“, t.j. návrh parkovacích miest a návrh mestskej parkovacej politiky zverejnený k pripomienkovaniu na stránke mesta: mesto/doprava/

Pripomienky k predloženému návrhu je potrebné zaslať na mailovú adresu beata.palkechova@piestany.skmiroslav.kadlicek@piestany.sk,  resp. predložiť na jeho verejnom prerokovaní vo štvrtok 26. mája 2022.


Vytvorené: 24. 5. 2022
Posledná aktualizácia: 24. 5. 2022 15:50