Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

INFORMÁCIE K TESTOVANIU NA COVID-19 V PIEŠŤANOCH

Typ: Zastupiteľstvo | Služby mesta Piešťany | Primátor | Press | ostatné | náš tip | Mestský úrad | Mesto
INFORMÁCIE K TESTOVANIU NA COVID-19 V PIEŠŤANOCH 1NOVÉ:
V PIEŠŤANOCH TESTUJE UŽ LEN NÚRCH
16.11.2020
 
Podľa informácie ministerstva vnútra bude v Piešťanoch od 16.11.2020 len jedno odberné miesto na testovanie ochorenia COVID-19, a to v Národnom ústave reumatických chorôb. Testovať sa bude rovnako v čase od 10.00 do 13.00 h.  
 
Hasičský a záchranný zbor testovanie v priestoroch MsKS ukončil.
Kompletný zoznam: https://www.health.gov.sk/?AG-MOM-komplet
 
 
***************
15.11.2020
Podľa informácie na web stránke Ministerstva zdravotníctva SR sú uvedené termíny testovania v Piešťanoch:
- odberné miesto NÚRCH, Nábr. I. Krasku 4:
  pondelok - piatok od 10.00 do 13.00 h
 
- odberné miesto HaZZ - MsKS, A. Dubčeka 27:
   pondelok - sobota od 12.00 do 20.00 h
 
DŇA 17.11.2020 SÚ  VŠETKY ODBERNÉ MIESTA ZATVORENÉ (ŠTÁTNY SVIATOK).
Podrobnosti: www.health.gov.sk (Antigénové testovacie miesta)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.11.2020

Zbor hasičskej a záchrannej služby v Piešťanoch oznamuje, že testovanie na ochorenie COVID-19 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch na Ul. A. Dubčeka bude prebiehať aj v sobotu 14.11.2020 od 12.00 h do 20.00 h.

O ďalších termínoch testovania budeme dodatočne informovať. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10.11.2020

TESTOVANIE OD UTORKA 10.11.2020 AJ V MSKS

Ministerstvo zdravotníctva SR uverejnilo na svojej web stránke zoznam odberných miest pre BEZPLATNÉ testovanie antigénovými testami, kde od pondelka 9.11. dostanete aj certifikát o vykonaní testu s výsledkom:  https://www.health.gov.sk/Clanok?antigenne-testovacie-miesta 

V Piešťanoch sú určené dve miesta:

Piešťany: odberné miesto NURCH, Nábrežie I. Krasku 4
- čas od 10:00 do 13:00

Piešťany: HaZZ, Dopravná 1   POZOR ZMENA!

Testovanie v priestoroch hasičskej stanice nie je vhodné, preto na základe spolupráce Hasičského a zázhranného zboru v Piešťanoch,  Mesta Piešťany a Okresného úradu Piešťany bolo určené za testovacie miesto: 

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO MESTA PIEŠŤANY (Malá scéna), Ul. A. Dubčeka 27, Piešťany
- čas od 12:00 do 20:00 h.

Okresný úrad zabezpečil administratívnych pracovníkov. Od utorka 10.11.2020 je možné testovanie aj na tomto mieste.

* * * * * * * * * * * * * * * * 

ÚČASŤ NA TESTOVANÍ UZNESENIE SR RADÍ MEDZI VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA

06.11.2020

 

Uznesenie vlády SR č. 693 z 28. októbra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 upravuje výnimku zo zákazu vychádzania pre osobu „za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia“.  Účasť na druhom kole testovania antigénovými testami spadá pod neodkladné vyšetrenie, a môžu sa ho preto zúčastniť aj občania bez certifikátu z 1. kola celoplošného testovania.

Úrad vlády SR

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

DRUHÉ KOLO TESTOVANIA V OKRESE PIEŠŤANY NEBUDE.

Mesto Piešťany zatiaľ nedisponuje konkrétnymi informáciami o mobilnom odberovom miest, po ich získaní ich hneď zverejníme.

 

AK PRACUJETE V ČERVENOM OKRESE:

 •  potrebujete mať od 9. do 15. novembra voľný pohyb po okresoch, kde druhé kolo prebehne, musíte sa na testovaní zúčastniť.
 • Odporúčame absolvovať víkendové testovanie na jednom z odberových miest v najbližších okresoch Dunajská Streda, Topoľčany, Nové Mesto nad Váhom, Myjava či Senica.
 • Prípadne počkajte na avizované otvorenie testovacích miest pre antigénové testy, ktoré by mali byť bezplatne otvorené v každom okresnom meste, kde vám bude vydaný aj potrebný certifikát.

 

AK STE SA NEZÚČASTNILI PRVÉHO KOLA TESTOVANIA

 • platí pre vás zákaz vychádzania  až do jeho zrušenia, aktuálne je to do 14. 11.,
 • alebo sa môžete dať otestovať PCR testami (nie antigénovými testami, ktoré sa robia v rámci celoplošného testovania).
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Kto sa musí testovať v druhom kole?

Testovanie v druhom kole v termíne 7. – 8. novembra 2020 bude určené pre všetky osoby nad 10 rokov, ktoré sa zdržujú v územných obvodoch okresov, kde počet ľudí s pozitívnym výsledkom testov dosiahol hranicu 0,7% a viac, alebo ktoré potrebujú navštíviť tieto okresy v termíne 9. – 14. novembra 2020 (ZOZNAM TU). Nerozhoduje trvalý pobyt. Testovania by sa mali zúčastniť aj cudzinci v identifikovaných okresoch, ktorí sa preukážu pasom. V prípade neúčasti pre nich rovnako bude platiť zákaz vychádzania v týchto okresoch. 

V zmysle uznesenia vlády SR zo dňa 4. novembra 2020 nebude umožnený voľný pohyb v týchto okresoch, bude platiť zákaz vychádzania v čase od 5:00 do 1:00 hod nasledujúceho dňa v termíne 9. – 14. novembra 2020 s výnimkami uvedenými nižšie.

Výnimku zo zákazu vychádzania v týchto okresoch budú mať osoby s negatívnym výsledkom antigénového testu, ktorý získajú 6. – 8. novembra 2020 počas druhého kola testovania v rámci akcie „Spoločná zodpovednosť“ alebo držitelia RT-PCR testov s negatívnym výsledkom, ktoré budú realizované v termíne od 7. novembra 2020. 

Výnimku z testovania v týchto okresoch majú osoby s takým zdravotným obmedzením, ktoré im znemožňuje absolvovať takéto testovanie (zdravotný stav alebo kontraindikácie neumožňujú vykonať test na ochorenie COVID-19, majú diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, závažnú poruchu autistického spektra, ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit, onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii, presné vymedzenie v uznesení vlády SR zo dňa 4. novembra 2020 na webstránke www.rokovania.gov.sk).

Výnimku v týchto okresoch majú aj osoby, ktoré prekonali ochorenie Covid-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, aj osoby, ktoré sa preukážu, že im bolo diagnostikované ochorenie Covid-19 v období od 1. augusta do 23. októbra 2020.

Výnimka platí aj pre osoby, ktoré sa nemohli zúčastniť testovania, pretože mali v dňoch 7. – 8. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí RÚVZ alebo nariadenú PN z dôvodu karantény svojim všeobecným lekárom alebo lekárom pre deti a dorast a teda sa nemuseli podrobiť testu na ochorenie Covid-19 na základe nariadeného karanténneho opatrenia. 

Klienti domovov sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti v nemocniciach budú pretestovaní priamo v zariadeniach, zoznam nemocníc vedie Ministerstvo zdravotníctva SR. Zoznam zariadení sociálnych služieb Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR. Komunikáciu aj výdaj testov zabezpečujú priamo príslušné ministerstvá. 

Obmedzenie slobody pohybu a zákaz vychádzania v dotknutých regiónoch nebude platiť ani pre vodičov nákladnej dopravy, vodičov autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej republiky opustia do 48 hodín. 

Testovanie vo vlastnej réžii s testami a certifikátmi v rámci operácie „Spoločná zodpovednosť“ budú môcť len spoločnosti nad 4 000 ľudí a spoločnosti spadajúce do kritickej infraštruktúry, ktoré testovali vo vlastnej réžii už počas prvého kola testovania. Zoznam týchto subjektov vedie Ministerstvo hospodárstva SR. Testovanie musí prebehnúť v termíne 6. – 8. novembra 2020.

 

Kto sa nemusí testovať v druhom kole?

 • Ten, kto sa NEPLÁNUJE v termíne 9. – 14. novembra 2020 od 5:00 do 1:00 hod nasledujúceho dňa zdržovať v územných obvodoch okresov, kde počet ľudí s pozitívnym výsledkom testov dosiahol hranicu 0,7 % a viac.

 

 • Ten, kto sa PLÁNUJE v termíne 9. – 14. novembra 2020 od 5:00 do 1:00 hod nasledujúceho dňa zdržovať v územných obvodoch okresov, kde počet ľudí s pozitívnym výsledkom testov dosiahol hranicu 0,7% a viac, ALE VIE SA PREUKÁZAŤ, že:
  • má menej ako 10 rokov,
  • absolvoval RT-PCR test s negatívnym výsledkom realizovaným od 7. novembra 2020,
  • jeho zdravotný stav alebo kontraindikácie neumožňujú vykonať test na ochorenie COVID-19,
  • mu bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
  • mu bola diagnostikovaná závažnú poruchu autistického spektra,
  • má diagnostikovaný ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
  • je onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii, má leukopéniu alebo ste v onkologickej liečbe alebo inej liečbe ovplyvňujúcej imunitný systém (napr. biologickej liečbe) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie, alebo inej plánovanej liečby, napr. onkológom, hematológom alebo rádiologom plánovanej liečby,
  • v termíne druhého kola testovania je v karanténe, ktorú mu nariadil RÚVZ alebo svoj všeobecný lekár alebo lekár pre deti a dorast,
  • prekonal ochorenie Covid-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, aj osoby, ktoré sa preukážu, že im bolo diagnostikované ochorenie Covid-19 v období od 1. augusta do 23. októbra 2020,
  •  je vodič nákladnej dopravy, vodič autobusovej dopravy, pilot, člen posádky lietadla a iný člen leteckého personálu, posádka v lodnej doprave, rušňovodič, vozmajster, vlakové čata a obslužný pracovník v železničnej doprave vstupujúci na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej republiky opustí do 48 hodín,

 

 • Ten, kto sa PLÁNUJE v termíne 9. – 14. novembra 2020 od 5:00 do 1:00 hod nasledujúceho dňa zdržovať v územných obvodoch okresov, kde počet ľudí s pozitívnym výsledkom testov dosiahol hranicu 0,7% a viac, ALE VIE DODRŽAŤ ZÁKAZ VYCHÁDZANIA, s výnimkou:
  • cesty v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne alebo odberného miesta od miesta bydliska a cesta späť,
  • cesty v nevyhnutnom rozsahu do zdravotníckeho zariadenia za účelom prístupu k lekárskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti a cestu späť;
  • cesty do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti,  preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cesta a späť,
  • cesty na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a cesta späť,
  • cesty na vykonanie iného testu na ochorenie COVID-19, ak vyplýva z nariadeného karanténneho opatrenia a cestu spať,
  • cesty na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cesta späť,
  • cesty za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cesta späť,
  • cesty osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cesta späť,
  • cesty dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a cesta späť,
  • cesty žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy,
  • cesty dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 
(Zdroj: https://www.somzodpovedny.sk/kto-sa-musi-testovat-v-druhom-kole/)
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Na základe rozhodnutia vlády SR sa celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na ochorenie COVID-19 uskutoční v dňoch 31.10 – 1.11.2020 a 7. - 8.11.2020.
 
Testovanie je dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od 10 rokov. Testovania sa nezúčastnia klienti zariadení sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti v nemocniciach, ktorým bude testovanie vykonané priamo vo svojich zariadeniach. Na testovanie si treba vziať so sebou občiansky preukaz alebo preukaz zdravotnej poisťovne. 
Testovanie prebehne v dvoch víkendoch po sebe, v čase 7.00 – 22.00, pričom posledné odbery budú o 21.30 h. Odporúča sa absolvovať obe testovania. Testovanie prebehne za prísnych epidemiologických opatrení, miestnosti budú dezinfikované.

Občania Piešťan môžu absolvovať testovanie na ľubovoľnom odbernom mieste (napr. aj v mieste svojho pracoviska mimo Piešťan, alebo na ktoromkoľvek odbernom mieste v rámci mesta). V zozname testovacích miest na území Piešťan sú miesta s odporúčanými ulicami.

Počas testovacích dní (31. 10. – 1.11.; 7. – 8.11.2020) bude parkovanie v celom meste zdarma.

Informácie pre dobrovoľníkov: kristina.oprencakova@piestany.sk;  tel.: 0948 987 950.

Informácie k testovaniu: https://www.somzodpovedny.sk/  alebo www.piestany.sk

Zoznam testovacích miest v Piešťanoch: ZOZNAM TESTOVACÍCH MIEST PIEŠŤANY

 

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY K TESTOVANIU

 • Čo ak sa zamestnanec rozhodne neabsolvovať celoplošné testovanie?

Ak zamestnanec odmietne ísť na testy, bude sa musieť z práce uvoľniť, pretože takzvanú pandemickú OČR nedostane. Ak sa zamestnanec rozhodne, že testy neabsolvuje, môže ostať  napríklad pracovať z domu (home office) po dohode so zamestnávateľom. Rovnako si môže so zamestnávateľom dohodnúť čerpanie voľna.

Ak zamestnanec dobrovoľne nepôjde na test a ostane v domácej karanténe, tak je to prekážka v práci na strane zamestnanca a nie zamestnávateľa alebo štátu. O prekážke v práci by mal zamestnanec informovať zamestnávateľa čím skôr a požiadať tak o pracovné voľno. To môže byť s náhradou mzdy, teda ako dovolenka, alebo bez náhrady mzdy, vtedy ale musí zamestnávateľ umožniť zamestnancovi „odpracovať zameškaný čas“.

Ak teda zamestnanec, ktorý nechce absolvovať testovanie, požiada zamestnávateľa o pracovné voľno kvôli karanténe, nemôže automaticky počítať aj s náhradou mzdy. Tento systém má ľudí motivovať , aby išli na bezplatné testy.

 

 • Čo ak sa zamestnanec nezúčastní testovania z titulu účasti na zahraničnej služobnej ceste v čase celoplošné testovania obyvateľstva SR?

V tomto prípade platia všeobecné podmienky povinnosti podrobiť sa testovaniu v momente vstupu na územie SR (t.j. na ľubovoľnom hraničnom prechode). Režim testovania (na strane vstupov na Slovensko) na hraniciach SR začne dňom 2. 11. 2020 a bude trvať nepretržite nasledujúcich 60 kalendárnych  dní.

 

 • Čo je pandemická PN?

Pandemickú PN dávku zaviedol štát na začiatku prvej vlny. Nárok na pandemickú PN má každý nemocensky poistený poistenec, čiže zamestnanec, SZČO alebo dobrovol'ne poistená osoba, ktorému ošetrujúci lekár potvrdil dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie (ide oosoby pozitívne testované na koronavírus, ale aj oosoby, ktorémuseli ísť do karantény kvôli priamemumu kontaktu s pozitívne testovaným).

Od prvého dňa hradí dávku Sociálna poisťovňa vo výške 55 % demého vymeriavacieho základu (cca 70% hrubej mzdy). Bežná dávka počas práceneschopnosti je prvých desať dní nižšia a hradí ju zamestnávateľ'. Viac informácii nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne: https:/lwww.socpoist.sk/

 

 • Môže sa zamestnanec testovať aj v súkromnom laboratóriu?

Áno, ak zamestnanec nebude chcieť absolvovať štátny test, môže isť na testy do súkrormých laboratórií.

 

 • Čo sa stane, ak je zamestnanec pozitívny?

Ktokoľvek s pozitívnym výsledkom testu musi dodržiavať nasledovné kroky:

Čo najskôr po obdŕžani výsledku sa presuňte do domácej desaťdňovej karantény. V prípade, že karanténu nemôžete absolvovať v domácom prostredí (napr.kvôli dalšim osobám žijúcim v spoločnej domácnosti), karanténu budete môcť absolvovať vo Vami vybranom súkromnom hotelovom zariadení za odplatu.

O výsledku testu informuje svojho všeobecného lekára telefonicky, mailom, SMS. V prípade potreby vám vystaví PN.

O výsledku testu odporúčame informovať všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte, a to v období 2 dni pred odberom. Pre tieto osoby rovnako platí povinnosť domácej desaťdňovej karantény až do výsledku negatívneho testu.

Denne sledujte vlastné príznaky typické pre ochorenie spôsobené COVlD-19 (aspoň jedného z príznakov: kašeľ ,dýchavičnost', horúčka, strata chuti alebo čuchu), merajte a zaznamenávajte si denne teplotu.

V prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených príznakov telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo územne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva a následnee sa riaďte ich pokynmi.

Dodržujte prísnu hygienu rúk a nosenie rúška (v prípade spoločnej domácnosti sa držte ďalej od ostatných, pokiaľ je to možné, budte v samostatnej izbe, používajte kúpeľňu oddelene od ostatných osôb v domácnosti, používajte vyčlenený riad,bielizeň a iné, pravidelne vetrajte a dezinfikujte spoločné priestory).

Nestretávajte sa s inými osobami, okrem osôb v spoločnej domácnosti. Nikam necestujte. Neprijímajte návštevy v bydlisku alebo v mieste Vašej karantény.

Zdroj: http://www.somzodpovedny.sk

 

TESTOVACIE MIESTA PIEŠŤANY s odporúčanými ulicami

č.

Testovacie miesta

Adresa

Odporúčané ulice

 1.  

Základná škola Mojmírova – Pavilón A

Mojmírova 98/30

Dopravná, Javorinská,  J. Jesenského,  Mudroňova,  Staničná, Mojmírova, Sadová, Vodárenská, Ulica pplk. V. Ábela, Milana Antala

 1.  

Stredná odborná škola obchodu a služieb – vstup a prízemie školy

Mojmírova 99/28

A. Hlinku

 1.  

Základná škola Holubyho - telocvičňa

Holubyho 1053/15

Bottova, Díčova, Holubyho, Hoštáky, Mýtny rad, Považská, Sasinkova, Úzka, Lipová, Zavretý kút

 1.  

Cirkevná spojená škola - telocvičňa

Pod Párovcami 1392/127

Agátová, Čkalovova, Detvianska, Dubová, Haluzického, Jánošíkova, Kláštorská, Na Lehote, Orviský kút, Orviská cesta, Pod náhonom, Topoľová, Žilinská cesta, Nový dvor

 1.  

Hotelová akadémia Ľ. Wintera – vstup od parkoviska, viacúčelová sála

Stromová 1329/34

Fándlyho, Kuzmányho, Nám. 1. mája, Pod Párovcami, Stromová, A. Šindelára, Bajzova, Beckovská, Bodona, Budatínska, Čachtická, Domkársky rad, Ivana Stodolu, Košecká, Sv. Cyrila a Metoda, Sv. Štefana, Svätoplukova, E. Belluša, Mariánske námestie

 1.  

Futbalový štadión – športhotel, šatne

Kuzmányho ul. 1135/15

Letná, Valová, Hričovská, Lednická, Likavská, Starohradská, Strečnianska, Súľovská, Vršatecká, Lietavská

 1.  

Gymnázium Pierra de Coubertina – nová budova prízemie

Nám. SNP 1493/9

Bernolákova, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Mierová, Nám. SNP, Palárikova, Potočná, Poštová, Radlinského, Royova, Šafárikova, Štúrova

 1.  

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany - KSC Fontána, vestibul kina

Beethovenova 1794/8

Vážska, Vajanského, Beethovenova, Rázusová

 1.  

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany – exteriér, prírodné kino

Beethovenova 1794/8

Štefánikova, Tematínska, Trenčianska, občania bez domova

 1.  

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany – Malá scéna Ivana Krasku

A. Dubčeka 2400/27

A. Dubčeka, Baltská ulica, Fínska ulica, Heinolská ulica, Helsinská ulica, Jantárová ulica, Jarná, Jazerná ulica, Južná, Ulica J. Sibelia, Krížna, Lužná ulica, Ulica M. Waltariho, Malá, Nám. J. Kráľa, Okružná, Ulica P. Nurmiho, Panenská, Prístavná, Ratnovská zátoka, Ružová, Rybná, Sihoťská ulica, Slnečná, Tichá, Veterná, J. Kupeckého, Kúpeľná

 1.  

Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. - Kongresové centrum

Kúpeľný ostrov 4445/13

Pre verejnosť od 13.00 h.

Park – pasáž, Pribinova, Sad A. Kmeťa, Nálepkova, Kúpeľný ostrov, Mateja Bela, E.F.Scherera

 1.  

Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. - Kúpalisko Eva

Kúpeľný ostrov

Ulica Eugena Suchoňa, Furdekova, Hviezdoslavova, Moyzesova, Nitrianska, Nám. slobody, Nám. J. Murgaša, Winterova, Nábr. I. Krasku, Nábr. J.J. Torkosa, Nábr. J. Wernhera, Mateja Bela, E. F. Scherera

 1.  

Mestská knižnica mesta Piešťany - prízemie

Školská ul. 19

Kukorelliho, Ovocná, Teplická, Bratislavská, or. č. pár. 2 - 102 a or. č. nepár. 1 - 109 a 155 - 173, nepár. od 123, Chalupkova, D. Tatarku, Detská, Hodžova, Hollého, J. Záborského, Matúškova, Meštianska, Nábr.  Kolomana Fodora, Rastislavova, Urbánkova, Záhradná, Sládkovičova, Školská

 1.  

Stredná odborná škola technická - vstup, prízemie školy

Nová 5245/9

Cintorínska, Hospodárska, Mliekárenská, Mlynská, Nová, Vrbovská cesta, or. č. pár. 2 - 68 a or. č. nepár. 1 – 115, Hurbanova, Partizánska, Gaštanová

 1.  

Základná škola E.F.Scherera - telocvične

E.F. Scherera 4874/40

E. F. Scherera, Mateja Bela

 1.  

Základná škola Brezová - telocvične

Brezová 2876/19

Bratislavská or. č. pár. od 104  a or. č. nepár.  111 - 153, 177, Brezová, 8. mája, Krajinská, E.F.Scherera

 1.  

Stredná odborná škola záhradnícka - vstup, prízemie školy

Brezová 2

Adama Trajana

 1.  

Bývalé Vodohospodárske učilište - telocvičňa

Komenského 4533/12

Komenského, Robotnícka, Skalná, Javorová

 1.  

Zimný štadión – Easton aréna

Hlboká ul. 7048/92

Dlhá, Hlboká, Jozefská, Konečná, Lúčna, Rekreačná, Sibírska, Studená, Valašská, Vysoká, Golfová, Jachtárska, Kajakárska, K Lodenici, Veslárska, Mateja Bela

 1.  

Služby mesta Piešťany, p. o. - exteriér, skleníkové hospodárstvo – Záhrada Kanada

Vrbovská

Brigádnická, Družstevná, N. Teslu, Obchodná, Priemyselná, Vrbovská cesta or. č. pár. od 70   a or. č.  nepár. od 115

 1.  

RDD Kocurice - vstup, miestnosti na prízemí

Ul. Družby 4183/26

Dudvážska, Družby

 

 


  


Príloha

Vytvorené: 26. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 18. 11. 2020 08:22