Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

www.zpiestan.sk: Dohody

Typ: Press
Prosím o vyjadrenie k správe kontrolóra ohľadom uzatvorenia dohody s Tiborom Nyitraiom:
1.) Nejde o konflikt záujmov, keď je uzavretá dohoda s Tvojim spoločníkom vo firme?
2.) Akým spôsobom/na základe čoho bol vybraný práve on?
3.) Boli s ním uzavreté iba tie tri dohody, ktoré v správe spomína kontrolór alebo spolupráca pokračovala aj neskôr?

Dohody, na ktoré sa pýtate, boli uzavreté na konkrétny čas, tri mesiace, na konkrétnu činnosť, ktorá bola v danom čase podstatná, aby sme mali podklady a analýzy o efektivite a rezervách vo fungovaní Mestského úradu. Táto spolupráca sa skončila v máji, keď sme získali potrebné podklady. Viackrát sme sa k tejto téme vyjadrovali na mestských zastupiteľstvách aj v médiách. Normálnou súčasťou práce každého úradu, je možnosť dohodnúť si spoluprácu s odborníkom na danú oblasť, ak ide o prácu s dočasným charakterom. Žiaden úrad nemôže zamestnávať pracovníkov na všetky oblasti. V danom prípade nejde o žiaden konflikt záujmov, oslovili sme osobu so skúsenosťami v danej oblasti.

Potreba prijať dohodára na analýzu skutkového stavu na MsÚ vznikla za účelom získania externého pohľadu na súčasný stav procesov na MsÚ, ktoré sa nám zdali neefektívne a zastarané. Našim cieľom bolo vytvorenie moderne fungujúceho úradu s optimalizovanými procesmi, ktoré budú prínosom pre obyvateľov. Na mestskom úrade v tom čase nepracoval žiadny zamestnanec, ktorý by spĺňal predpoklady na úlohy, ktoré sme požadovali – personálne poradenstvo, efektivita práce, poradenstvo v oblasti inovácií a spracovanie uvedených analýz. Našim cieľom bolo získať ucelený obraz o fungovaní mestského úradu a o vyťažení jednotlivých zamestnancov, aj preto sme požadovali analýzu pracovných postupov v súvislosti s možnou implementáciou SW riešení, prieskum a analýzu dostupných riešení pre samosprávu, rešerš a prípravu podkladov pre zmenu interných predpisov v oblasti personalistiky. Mesto Piešťany získalo ucelený prehľad o vtedajšom aktuálnom stave, výkonnosti, personálnom stave a identifikácií potrieb jednotlivých zamestnancov a referátov. V súvislosti s uvedeným boli predložené návrhy na implementáciu SW riešení pre potreby mesta s cieľom efektívnejšieho vykonávania práce zamestnancami a ponúknutia kvalitnejších služieb pre obyvateľov.


Vytvorené: 4. 1. 2016
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2016 12:35
Autor: Eva Bereczová