Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

www.pnky.sk: Výberové konanie verejné obstarávanie

Typ: Press
Prosíme o informácie k výberovému konaniu na miesto referenta, ktoré sa konalo dňa 9. mája. Prečo boli vyberaní zamestnanci tak rýchlo – vyvesené 4. mája a pohovor 9. mája?

Mesto Piešťany informovalo o voľnom pracovnom mieste na Oddelení IT a majetkových služieb v súlade so Zásadami upravujúcimi postup pri výbere uchádzačov na voľné pracovné miesta a postup pri prijímaní vybraných uchádzačov u zamestnávateľa Mesto Piešťany. Mesto Piešťany teda postupovalo v súlade so zákonom aj predpismi. Máme za to, že obsadenie pozície „referent Oddelenia IT a majetkových služieb so zameraním na majetkové služby a verejné obstarávanie“ bolo potrebné.

Koľko ľudí sa prihlásilo a aké mali predchádzajúce skúsenosti s touto prácou?

Na pohovore na voľné pracovné miesto referenta Oddelenia IT a majetkových služieb so zameraním na majetkové služby a verejné obstarávanie, ktorý sa uskutočnil dňa 9. mája, sa zúčastnili dvaja uchádzači. Obaja spĺňali podmienky žiadateľa o zamestnanie určené zamestnávateľom (uchádzač musí spĺňať predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa §3 zák. č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prax v odbore verejného obstarávania 5 rokov, bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu, samostatnosť).

Kto bol vo výberovej komisii a kto získa túto pracovnú pozíciu?

Na pohovor na obsadenie miesta bola určená komisia v zložení – Ing. Eduard Strapatý, Ing. Peter Mihalik, Ing. Petra Širillová, Mgr. Marcela Kičinová a Ing. Viera Mičurová. Komisia vybrala na obsadenie voľného pracovného miesta JUDr. Máriu Vermešovú. 


Vytvorené: 3. 6. 2016
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2016 12:35
Autor: Eva Bereczová