Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

www.pnky.sk: Rozpočet telocvičňa

Typ: Press
Pripravujem článok týkajúci sa rekonštrukcie telocvične na 9. základnej škole F. E. Scherera. Poprosil by som vás o podrobnejšie informácie ohľadom dotácie vo výške 58 420 eur, vrátane spoluúčasti mesta.

Zaujímalo by ma na čo konkrétne pôjdu získané peniaze, teda aké práce sú plánované.

Tiež by som vás poprosil o vyjadrenie ohľadom toho či bude rekonštrukcia telocvične výraznejšie obmedzená menším objemom schválených financií, nakoľko mesto pôvodne žiadalo až 113 000 eur.

V článku na webovej stránke mesta spomínate pôvodne plánovanú rekonštrukciou strešného plášťa, výplní stavebných otvorov, bleskozvodu, podlahy telocvične, sociálnych zariadení aj cvičebného priestoru a tiež bežné výdavky na nákup lavičiek, podložiek na cvičenie, švihadiel, švédskych debien a ďalších pomôcok. Zaujímalo by ma najmä to, ktoré plánované položky rekonštrukcie budú z projektu na základe menšieho rozpočtu vypustené.

V rámci kapitálových výdavkov bude realizovaná rekonštrukcia strešného plášťa a bleskozvodu (účel: zvýšenie tepelno-technických, hydroizolačných a úžitkových vlastností strechy) v sume 39 617 eur (štátny rozpočet: 33 674 eur, spoluúčasť: 5 943 eur) a rekonštrukcia sociálnych zariadení v sume 16 383 eur (štátny rozpočet: 9 326 eur, spoluúčasť: 7 057 eur).

V rámci bežných výdavkov bude financovaný nákup materiálneho vybavenia telocvične – lavičky, podložky na cvičenie, švihadlá, švédske debny, lopty, kriketové loptičky a granáty, fitlopty, stopky, meracie pásmo a CD prehrávače s reproduktormi v sume 2 420 eur (štátny rozpočet: 2 200 eur, spoluúčasť: 220 eur). 


Vytvorené: 5. 5. 2016
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2016 12:35
Autor: Eva Bereczová