Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

www.pnky.sk - CENTROOM - sanácia

Typ: Press
Chcel by som vás poprosiť o aktuálne informácie ohľadom sanácie budovy Centroom.
Zaujímalo by ma:1. V akom časovom horizonte budú prebiehať práce? 

Stavebný úrad stanovil lehotu na vykonanie neodkladných zabezpečovacích sanačných prác v trvaní 4 mesiacov odo dňa doručenia nariadenia na vykonanie týchto prác /nariadenie bolo vydané 11.11.2015 a verejnou vyhláškou zverejnené dňa 13.11.2015/.

2. Aké jednotlivé kroky a práce sú podľa sanačného projektu plánované?

Stavebnému úradu bola doručená prvá časť projektu sanančného zabezpečenia v tomto týždni. Táto časť projektu rieši jeho prvú časť statického podopretia – stojkami.. Tento projekt bol schválený aj zástupcami vlastníkov bytov. Projekt bude dnes, najneskôr v pondelok odovzdaný firme, ktorá má sanáciu uskutočniť.

3. Aká je predpokladaná výška nákladov na sanačné práce?

Stavebný úrad toto nerieši a touto informáciou v súčasnosti nedisponuje. V tejto veci je potrebné obrátiť sa na zástupcov vlastníkov bytov.

4. Ktorá firma bude práce vykonávať?

Práce bude vykonávať spoločnosť KLIMATI TEAM, s.r.o., so sídlom Železničná 17, 920 01 Hlohovec.


Vytvorené: 4. 1. 2016
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2016 12:35
Autor: Eva Bereczová