Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

www.pnky.sk: Brezová ulica parkovanie

Typ: Press
Prosíme o odpoveď na problém s parkovaní vozidiel na Brezovej ulici. Dostali sme podnet od čitateľa: - „vodič odvozu odpadu musí čarovať, problémy nastali po spojení dvoch stredných škôl, keď žiaci dochádzajú do školy autami a plnia okolité parkoviská...“ Aká je situácia v súčasnosti? Chodia ráno do areálu hliadky MsZ? Ak áno ako často?

Zaujímalo by nás aj riešenie rozšírenia zóny plateného parkovania podľa materiálu

e_download.php?file=data/editor/721sk_1.pdf&original=02_parkovanie.pdf

nie je jasné, či pôjde o zóny s plateným parkovaním tak ako v meste alebo budú limitované časovo, inou sadzbou?

Ako je to so zavedením systému parkovania cez SMS, resp. presun predaja parkovacích kariet?

Ďalej by ma zaujímalo, či bude možné rezidenčné parkovanie pre obyvateľov tejto zóny?

V materiáli sa tiež spomína nákup siedmich parkovacích automatov po 3 tisíc eur, to zn. investícia 21 tisíc eur,  z čoho bude uhradená a ako je v tomto prípade predpokladaná návratnosť?

Stanovisko Mestskej polície:

Z tej fotky, ktorú ste nám poslali, nevidíme žiadne nedodržiavanie zákona o cestnej premávke, nakoľko všetky vozidlá parkujú vo vyznačených  parkovacích boxoch. Do areálu školy nechodíme, nakoľko je to škola, ktorej zriaďovateľom je VÚC  a jedná sa o súkromný pozemok.

Stanovisko SMP:

Rozšírenie zóna plateného parkovania, rezidenčné parkovanie a SMS parking

  • Je to v príprave a po odsúhlasení bude vykonaná zmena VZN, následne bude môcť byť uskutočnená realizácia
  • Systém progresívneho, respektíve statického platenia parkovného by mali byť súčasťou VZN ( ešte nie je rozhodnuté)
  • Je uvažované o rezidenčnom parkovaní, ale predpokladám, že pre nedostatok parkovacích miest bude problém ho zrealizovať. ( hlavne na sídliskách, ešte nie je rozhodnuté)
  • SMS parkovanie je pripravené k možnej realizácii, ale opäť je to spojené s úpravou VZN, kde bude mestská polícia zaviazaná vykonávať pravidelnú kontrolu a represívnu činnosť proti nedisciplinovaným vodičom. Inak by to všetko bola čistá strata . ( ešte nie je rozhodnuté)
  • Nie je rozhodnuté z akých prostriedkov sa budú kupovať parkovacie automaty.
  1. Presun predaja parkovacích kariet
  • Je v príprave odpredaj majetku mesta na Hviezdoslavovej ulici, kde momentálne sídli stredisko parkovísk a trhovísk
  • V prípade predaja, budú zamestnanci presťahovaní do objektu SMP, kde sa aj bude uskutočňovať predaj parkovacích kariet v čase obvyklom, teda tak, ako to bolo doposiaľ. Pondelok, Streda, Piatok

Stanovisko MsÚ:

k problematike  rozšírenia  zóny plateného parkovania  uvádzame, že materiál sa bude ďalej dopracovávať o ďalšie  riešenia, t.j. rezidenčné parkovanie, progresívne sadzby parkovného a pod.. Takto doplnený materiál bude zatiaľ predložený na rokovanie do dotknutých komisií na prerokovanie.


Vytvorené: 3. 6. 2016
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2016 12:35
Autor: Eva Bereczová