Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Piešťanský týždeň: Úsek športu na mestskom úrade

Typ: Press
Otázky ohľadom športových klubov - metodiky a prideľovania dotácií.

1. Kto zodpovedá z pracovníkov mestského úradu za úsek športu?

Za „úsek športu“ na mestskom úrade v Piešťanoch zodpovedá vedúca Oddelenia sociálnych a školských služieb a referent pre šport.

2. Kto vypracoval metodiku prístupu k športovým klubom?

„Metodiku prístupu k športovým klubom“ nevypracoval nikto

3. Na základe akého kľúča sa prideľujú dotácie jednotlivým klubom?

Dotácie boli prerozdeľované na základe projektov a žiadostí, ktoré boli doručené na mestský úrad na základe výzvy.

4. Má mesto spracovanú analýzu úspešnosti športových klubov pri reprezentácii mesta vo všetkých vekových kategóriách?

Mesto nemá spracovanú „analýzu úspešnosti športových klubov pri reprezentácii mesta vo všetkých vekových kategóriách“.

5. Pripravuje sa koncepcia rozvoja športu v Piešťanoch z pohľadu mestskej samosprávy? Ak áno, kedy bude predložená na rokovanie mestského zastupitestva?

Koncepcia rozvoja športu v Piešťanoch sa priebežne pripravuje a na rokovanie mestského zastupiteľstva bude predložená do konca roka 2016.

6. Má mesto predstavu ako zabezpečiť financovanie budovania verejných športovísk a ostatnej infraštruktúry pre potreby aktívneho oddychu mládežníckych a amatérskych športovcov?

Mesto má predstavu, „ako zabezpečiť financovanie budovania verejných športovísk a ostatnej infraštruktúry pre potreby aktívneho oddychu mládežníckych a amatérskych športovcov“. 


Vytvorené: 10. 3. 2016
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2016 12:35
Autor: Eva Bereczová