Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Piešťanský týždeň: Stanovisko k zverejňovaniu informácií v rozpore so zákonom

Typ: Press
Príjemný deň, vážený pán poslanec, Piešťanský týždeň pripravuje publicistický materiál o nových ľuďoch na riadiacich postoch na piešťanskom mestskom úrade. Keďže podľa hovorkyne mesta Evy Bereczovej otázky o dôvodoch, ktoré rozhodli o víťazoch i o ich predchádzajúcej praxe v samospráve sú v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov, obraciam sa s nimi na Vás, ako člena výberovej komisie na vedúceho oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta:
1. Vzdelanie a predchádzajúca prax víťaza v samospráve
2. Zdôvodnenie, čo rozhodlo o víťazovi.

Členovia výberových komisií podpísali Čestné prehlásenie o zachovaní mlčanlivosti, v ktorom sa uvádza: „čestne vyhlasujem, že zachovám mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozviem  v súvislosti s výkonom funkcie člena Výberovej komisie“. Nakoľko sa členovia komisií mohli dostať k osobným údajom uchádzačov o zamestnanie, nie je možné, aby im primátor, viceprimátor či prednosta túto mlčanlivosť zrušili.

Piešťanský týždeň dostal odpovede, na ktoré sa pýtal a ktoré boli v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, najmä v súlade s § 12 ods. 3 – „Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, je oprávnený sprístupniť, poskytovať alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné, služobné alebo funkčné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo alebo elektronická pošta na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných, služobných alebo funkčných povinností dotknutej osoby.“

Vzdelanie, či predchádzajúci zamestnávatelia a pracovné skúsenosti nie sú informáciami, ktoré môže zamestnávateľ sprístupňovať.

Tieto informácie by sme mohli zverejniť so súhlasom dotknutých osôb. Avšak spomínaný zákon ďalej hovorí: „Sprístupnenie, poskytovanie a lebo zverejnenie osobných údajov nemôže narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby“.

Máme za to, že Piešťanský týždeň už v minulosti toto ustanovenie viackrát a opakovane porušil, napríklad:

Piešťanský týždeň č. 9, str. 2 – „keď mestský úrad personálne vytvorí len sekretariát M. Tamajku, prednosta mestského úradu z Brezovej pod Bradlom, právnik z Dubovian, zootechnička z Myjavy a súčasným primátorom na fundovaného odborníka v oblasti mestskej urbanistiky, ale i stavebnej a parkovej architektúry preškolený IT technik“

Piešťanský týždeň č. 10, str. 1 – „Zistiť na mestskom úrade ... je zrejme nad mentálnu úroveň jeho súčasných zamestnancov.“

Máme za to, že tak ako je v záujme vedenia mesta chrániť našich zamestnancov pred pranierovaním, osočovaním a zosmiešňovaním v tomto týždenníku, tak je to aj v záujme poslancov mestského zastupiteľstva.

Žiadame redakciu Piešťanského týždňa, aby sa v budúcnosti vyvarovala zverejňovaniu informácií, ktoré sú v rozpore so Zákonom o ochrane osobných údajov. 


Vytvorené: 10. 3. 2016
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2016 12:35
Autor: Eva Bereczová