Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Piešťanský týždeň: Platobná karta

Typ: Press
Hlavný kontrolór mesta Peter Konečný vo svojej správe v časti "kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mesta pri použití výdavkov na reprezentačné a propagačné účely uhrádzaných platobnou kartou," konštatuje porušenia zákona ale i internej smernice MsU.

Zároveň sa v správe uvádza, že jedno z opatrení bolo preškolenie zamestnancov radnice. A nakoľko s platobnou kartou mesta zrejme disponoval jedine primátor a jeho zástupca tak moje otázky sú nasledovné:

1. Boli preškolení so spôsobu hospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami pri používaní platobnej karty aj primátor Miloš Tamajka a jeho zástupca Michal Hynek?

2. Kto z nich dvoch a v ktorých konkrétnych prípadoch platobnú kartu mesta v roku 2015 používal?

3. Kto z nich dvoch uhradil v Bratislave v NordSee EUROVEA sumu 29,70 € ?

4. Okrem poučení a spracovania novej smernice pre narábanie s finančnými prostriedkami mesta bude ako dôsledok nehospodárneho nakladania s mestskými prostriedkami aj prijaté disciplinárne prípadne finančné opatrenie voči nejakej konkrétnej osobe?

5. Ak áno tak voči komu?

6. Používal mestskú platobnú kartu aj niekto iný ako primátor prípadne jeho zástupca?

Finančné prostriedky určené na reprezentačné účely boli použité v súlade so zákonom aj internými normami. Administratívne pochybenia, na ktoré upozornil hlavný kontrolór, boli na základe prijatých opatrení odstránené. 


Vytvorené: 5. 5. 2016
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2016 12:35
Autor: Eva Bereczová