Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Piešťanský týždeň: Parkovanie Dopravná

Typ: Press
Dopravná ulica pre stanicou -bývalé stanovištia pre autobusovú dopravu (šikmé chodníky) slúžia ako odstavné plochy pre autá. V týchto miestach je s parkovaním problém.

Plánuje sa úprava tohto miesta? Ak áno, tak akým spôsobom a ak nie, tak prečo.

Na  rekonštrukciu predstaničného priestoru je spracovaná dopravná štúdia, ktorá rieši celý priestor komplexne, t.j. pešie plochy, parkovanie vozidiel,  stanovištia pre bicykle, zastávky MAD atď . Nakoľko  Mesto Piešťany nie je vlastníkom všetkých pozemkov nachádzajúcich sa v danom priestore je potrebné v prvom rade vysporiadanie týchto pozemkov.

Kde môžu cestujúci parkovať, ak sú obsadené parkovacie miesta pred stanicou, aj spomínané bývalé stanovištia?

Vzhľadom na nedostatočné priestorové možnosti je značne problematické vytvorenie nových parkovacích  plôch  pre potreby parkovania vozidiel  v lokalite  autobusovej a železničnej stanice. Parkovanie vozidiel okrem parkovacích miest pred železničnou stanicou je  realizované na priľahlých miestnych komunikáciách. Snahou mesta je  problematiku parkovania  riešiť. Jednou z možností je umožnenie parkovania na ploche nachádzajúcou sa za objektom bývalý TUZEX.  Druhou možnosťou je  využitie na parkovanie časť autobusovej stanice, ktorá v súčasnosti nie je využívaná pre potreby autobusovej dopravy.  Nakoľko mesto nie je vlastníkom tohto  pozemku je potrebné rokovať s vlastníkom  pozemku o možnosti využitia časti autobusovej stanice na pre potreby parkovania.  


Vytvorené: 11. 4. 2016
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2016 12:35
Autor: Eva Bereczová