Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Piešťanský týždeň: Havrany

Typ: Press
Na ulici A. Hlinku už dlhodobo znižuje komfort bývania miestnym obyvateľom na okolitých stromoch hniezdiaca kolónia krkavcov, mesto v minulom období na základe výnimky urobilo aj určité zásahy tak aby si krkavce našli na hniezdenie iné miesto. Podľa všetkého tie opatrenia ktoré ste urobili sa minuli účinku a vtáctvo zahniezďuje opäť na tých istých miestach a v rovnakom počte ako v minulosti.

1. Budú ešte z vašej strany prijaté nejaké ďalšie opatrenia ako túto záležitosť opäť riešiť?

2. Ak áno tak aké kroky podniknete?

3. Ak nie tak z akého dôvodu?

Mesto Piešťany neeviduje žiadnu kolóniu Krkavca čierneho (Corvus corax) na sídlisku A. Hlinku. Mesto Piešťany  dostalo výnimku zo zákazov ustanovených v § 35 ods. 2 písm.b ) a c) zákona č. 543/2002 Z.z.  o ochrane prírody a krajiny, podľa rozhodnutia MŽP SR č. 6026/2015-2.3 na odstraňovanie, poškodzovanie a ničenie hniezd Havrana čierneho (Corvus frugilegus).

V súčasnosti Mesto Piešťany sa snaží riešiť situáciu komplexne v rámci celého sídliska A. Hlinku a opätovne požiadalo o udelenie výnimky zo zákazov podľa § 35 ods.2 písm. b) a c) zákona č. 543/2002 Z.z. Žiadosť bola rozšírená aj o ďalšie lokality, kde bol zaznamenaný výskyt Havrana čierneho, podľa parcelných čísiel a zároveň mesto žiadosť rozšírilo aj o udelenie výnimky zo zákazu  ustanovenom v  § 35 ods.1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z., najmä v lokalite medzi bytovými domami č. 55 a č.56 a pre bytovým domom č.17. V roku 2015 boli odstránené hniezda medzi bytovými domami A. Hlinku č.55 a č.56 a v stredovom páse miestnej dvojprúdovej komunikácie, kde medzi bytovými domami č.55 a č.56 z pôvodných 12 ks hniezd bolo  aktuálne opätovne vytvorených iba 6 to znamená, že došlo k určitému zlepšeniu danej situácie. Riešenie tejto problematiky, presunu zahniezďovania tohto  chráneného živočícha nie je záležitosťou jedného roka, stačí si pozrieť podobné problémy, ktoré majú s hniezdením Havrana čierneho napríklad v meste Poprad, kde mesto vynakladá nemalé prostriedky na zníženie zahniezďovania tohto živočícha, ktorý je nesmierne vynaliezavý v prispôsobení sa novým podmienkam. Miesto Piešťany bude do budúcna vychádzať aj zo stanoviska Štátnej ochrany prírody SR v Banskej Bystrici. 


Vytvorené: 11. 4. 2016
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2016 12:35
Autor: Eva Bereczová