Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Piešťanský týždeň: Detské ihrisko Vodárenská

Typ: Press
Detské ihrisko na Vodárenskej ulici vytvorené občanmi žiadali poslanci pre bezpečnosť oplotiť. Aký bude ďalší postup s týmto ihriskom a prečo?

Na križovatke ulíc Vodárenská a Kláštorská sa nachádza detské ihrisko na parcele registra C-KN č. 2270, k.ú. Piešťany (vo vlastníctve Mesta Piešťany), ktoré nie je evidované v majetku mesta. Uvedené detské ihrisko bolo podľa dostupných informácií vybudované miestnymi obyvateľmi z prvkov, ktoré boli vyradené pri budovaní iných detských ihrísk. Ihrisko bolo vybudované bez vedomia a povolenia Mesta Piešťany a tieto prvky nie sú pre deti bezpečné.  Vzhľadom na skutočnosť, že na ulici Vodárenská sa nachádza pred bytovým dom súp.č. 4608 novovybudované detské ihrisko, nie je dôvod na zachovanie uvedeného ihriska. Vzhľadom na vyššie uvedené bude podaná žiadosť na Služby mesta Piešťany o odstránenie prvkov detského ihriska na križovatke ulíc Vodárenská a Kláštorská.


Vytvorené: 1. 8. 2016
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2016 12:35
Autor: Eva Bereczová