Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Piešťanský týždeň: Cyklochodník Dubová

Typ: Press
Mám na Vás otázky súvisiace s cyklochodníkom okolo potoku Dubová, konkrétne tá časť čo bola dokončená v závere minulého roku.

Podľa tvrdení poslankyne Evy Wernerovej pri výstavbe chodníka realizátor nepostupoval podľa pôvodného projektu.

Môžete mi objasniť, či došlo k zmene pôvodnej projektovej dokumentácie oficiálne alebo tieto zmeny urobil realizátor svojvoľne?

V súvislosťami s týmito otázkami žiadame o upresnenie, v čom podľa vás došlo k zmenám oproti pôvodnému projektu.

Okolie cyklochodníka je v značne zdevastovanom stave spôsobeným stavebnými strojmi realizátora stavby

Uvedie realizátor stavby pozemky v okolí chodníka do pôvodného stavu na vlastné náklady?

Realizátor stavby je povinný, podľa súpisu drobných nedorobkov a vád zrejmých pri odovzdávaní a prevzatí diela, realizovať terénne úpravy v okolí vybudovaných komunikácií, ďalej je povinný založiť trávnik s vysiatím trávového semena a vyznačiť vodorovné dopravné značenie do termínu 30.4.2016.

V prípade ak nie tak potom akú sumu budú mestský úrad stáť dokončovacie práce a rekultivácia okolia cyklochodníka?

Otázka je zodpovedaná vyššie, realizátor je povinný tieto práce vykonať na základe protokolu o odovzdaní diela. Inak mu nebude vyplatená suma zádržného vo výške  9 130 eur. 


Vytvorené: 14. 3. 2016
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2016 12:35
Autor: Eva Bereczová