Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Piešťanský týždeň: Cyklochodník Dubová

Typ: Press
Poprosím o základne informácie ohľadom budovania ďalšej etapy cyklochodníka pri Dubovej.

1. Kedy sa začala trasa budovať a aký úsek bude k dispozícii cyklistom?

Stavenisko bolo odovzdané spoločnosti ZE-PRA spol. s r.o. dňa 19.10.2015. V rámci stavby bude vybudovaný chodník pre peších zo zámkovej dlažby v dĺžke 220 m a chodník pre cyklistov z asfaltobetónu v dĺžke 322 m.

2. Kedy sa uvažuje s dobudovaním?

V zmysle zmluvy o dielo bude stavba ukončená do 45 dní odo dňa prevzatia staveniska t.z. 03.12.2015.

3. Kde sa napojí na jestvujúcu cyklotrasu?

Cyklotrasa sa napojí na jestvujúcu cyklotrasu od Teplickej ul. (za budovou ZUŠ na Teplickej ul. č. 94 pri potoku Dubová) a bude ukončená na ul. A. Hlinku za OD Prior.

4. Koľko prostriedkov je vyčlenených na jej realizáciu a z akých zdrojov.

Z vlastných zdrojov vo výške 91 300 eur budú vybudované chodníky pre peších a cyklistov a verejné osvetlenie.

5. Bude podobná ako na Krajinskej - aj s mobiliárom?

V rámci tejto stavby budú vybudované chodníky pre peších a cyklistov a verejné osvetlenie. Výška schválených finančných prostriedkov nepokryje náklady aj na zakúpenie a osadenie mobiliáru. Do návrhu rozpočtu mesta na nasledujúce roky bude táto požiadavka zapracovaná.


Vytvorené: 13. 11. 2015
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2016 12:35
Autor: Eva Bereczová