Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá
z 5
posledná

Piešťanský týždeň: Stanovisko prednostu mestského úradu

na základe nášho telefonického rozhovoru Vám zasielam okruh tém, o ktorých by som chcel s vami diskutovať s výsledkom predložiť Vaše vyjadrenia čitateľom Piešťanského týždňa a zároveň obyvateľom mesta, v ktorom máte česť pôsobiť ako prednosta mestského úradu.

1. Od optimalizácie organizačnej štruktúry na MsÚ v Piešťanoch prešlo už viac ako pol roka - ako sa jej výsledky prejavujú v praxi.
2. Posty vedúcich oddelení sú už obsadené na základe výberových konaní. Ako kritériá rozhodovali pri ich výbere, aké predstavy má o ich práci prednosta úradu, človek, ktorý podľa zákona o obecnom zriadení mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje.
3. Mestský rozpočet a jeho kvalita i stabilita + zmeny v ňom počas roku.
4. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja - ako ďalej.
5. Sťažnosť na neprofesionalitu pri výkone práce hovorkyne mesta E. Bereczovej.

Verím, pán prednosta, že ako človek, zastávajúci zodpovedné miesto v miestnej samospráve - verejnej inštitúcii, narábajúcej s peniazmi nás, daňových poplatníkov, si uvedomíte zodpovednosť voči verejnosti, medzi ktorú patria aj čitatelia Piešťanského týždňa a zároveň prejavíte dostatok nadhľadu a veľkorysosti, ktoré k úspešnému výkonu takejto takejto funkcie nevyhnutne patria a po preštudovaní tém mi zašlete čo najskôr termín na stretnutie a prípravu rozhovoru, ktorý redakcia Piešťanského týždňa zverejní len po Vašej autorizácii.
celý text

Press | 10. 3. 2016 | Autor: Eva Bereczová

Piešťanský týždeň: Výberové konania vedúci oddelení

Na podnet svojich čitateľov sa Piešťanský týždeň rozhodol všetkých nových vedúcich predstaviť na svojich stránkach, preto Vám zasielam nasledujúce otázky:
1. Prečo ste sa prihlásili do výberového konania?
2. Aká je Vaša doterajšia prax v samospráve a na akých postoch?
3. Na čo sa zameriaval projekt, ktorý ste predstavili výberovej komisii?
4. Aké boli Vaše prvé kroky vo funkcii?
5. Aké priority ste si stanovili vo Vašej funkcii?

Verím, že nesklamete očakávania našich čitateľov a zároveň občanov mesta Piešťany a konkrétnymi odpoveďami posilníte víziu pána primátora Tamajku o transparentnom meste, ktorú deklaroval počas svojej predvolebnej kampane.
celý text

Press | 10. 3. 2016 | Autor: Eva Bereczová

Piešťanský týždeň: Výruby stromov a náhradná výsadba

Od októbra 2015 do januára 2016 primátor povolil výrub 129 ks stromov a 315 m2 kríkov ale mesto nevysadilo za ne žiadnu náhradnú zeleň aj keď v mestskom rozpočte finančné prostriedky boli vyčlenené. celý text

Press | 9. 3. 2016 | Autor: Eva Bereczová

Piešťanský týždeň: Zberný dvor

Podľa nového zákona bude mesto potrebovať posudzovanie vplyvov zberného dvora na ŽP. Ten sa však podľa mojich informácii nachádza v územnom pláne v „zelenom“ pásme, čiže v obytnej zóne, kam nepatrí. celý text

Press | 9. 3. 2016 | Autor: Eva Bereczová

Piešťanský týždeň: Inšpektorát práce

V mesiaci január inšpektorát práce vykonal kontrolu na mestskom úrade v súvislosťou s prekážkou v práci na strane zamestnávateľa, čerpaním dovoleniek a zabezpečenia stravovania v zmysle ustanovení zákonníka práce. Inšpektorát svojou kontrolou zistil pochybenia. celý text

Press | 9. 3. 2016 | Autor: Eva Bereczová

Piešťanský týždeň: Zamestnanci mestského úradu

Otázky ohľadom bývalých zamestnancov mestského úradu v Piešťanoch. celý text

Press | 9. 3. 2016 | Autor: Eva Bereczová

www.zpiestan.sk: Narodení 29. februára

Otázky ohľadom občanov, ktorí sa narodili dňa 29. februára. celý text

Press | 9. 3. 2016 | Autor: Eva Bereczová

Piešťanský týždeň: Mestský park

Ako ukázalo veterné počasie z uplynulého víkendu a to vietor nedosiahol nejakú extrémnu silu čo by sa dala označiť za prírodnú katastrofu, tak počas už i takéhoto počasia sa zo stromov odlamujú konáre rôznej veľkostí od drobných až po hrúbku ktorých pád na človeka by mohol spôsobiť závažné poranenia. celý text

Press | 9. 3. 2016 | Autor: Eva Bereczová

Piešťanský týždeň: Chodníky a cesta Kocurice

V minulom roku v Kocuriciach sa vybudoval chodník a nejakým "zvláštnym" spôsobom opravovala cesta. Fotky prikladám v prílohe. celý text

Press | 9. 3. 2016 | Autor: Eva Bereczová

Piešťanský týždeň: Fontána pred Fontánou

Ospravedlňujem sa že pre Vás v takto krkolomnom čase Vám posielam otázky ale bohužiaľ vyplynuli z procesu pátrania po majiteľovi fontány pred kinom Fontána. celý text

Press | 9. 3. 2016 | Autor: Eva Bereczová

Piešťanský týždeň: Havrany na A. Hlinku

Na zhadzovanie hniezd v tejto lokalite bolo vydané povolenie ministerstva životného prostredia. I keď nejaké hniezda boli odstránené veľké množstvo ich tam ešte ostalo. Povolenie ale končí 31.3. 2016. celý text

Press | 9. 3. 2016 | Autor: Eva Bereczová

Piešťanský týždeň: Výberové konania vedúci oddelení

Dovoľujem si Vás do uzávierky aktuálneho čísla Piešťanského týždňa, t.j. do piatku 19.2.2016 do 12.00 h požiadať o odpoveď na nasledujúce otázky. celý text

Press | 9. 3. 2016 | Autor: Eva Bereczová

Piešťanský týždeň: Mestské komunikácia a ich opravy

Otázky ohľadom stavu ulíc v Piešťanoch a ich plánovaných opráv. celý text

Press | 9. 3. 2016 | Autor: Eva Bereczová

www.zpiestan.sk: Výberové konania - vedúci oddelení

Prosím o odpovede na otázky v súvislosti s výberovými konaniami na funkcie vedúcich oddelení mestského úradu. celý text

Press | 9. 3. 2016 | Autor: Eva Bereczová

www.zpiestan.sk: Cyklochodník Dubová

Prosím o odpovede do článku o poslednej dokončenej etape cyklochodníka Dubová. celý text

Press | 9. 3. 2016 | Autor: Eva Bereczová

www.zpiestan.sk: Mliečny bar

Prosím o stanovisko k prestavbe bývalého mliečneho baru v centre mesta na pešej zóne oproti reštaurácii U Páva. celý text

Press | 9. 3. 2016 | Autor: Eva Bereczová

MY Trnavské noviny: Vianočný stromček

Otázky ohľadom vianočného stromčeka zodpovedala riaditeľka Služieb mesta Piešťany. celý text

Press | 10. 2. 2016 | Autor: Eva Bereczová

Denník Šport: Podpora hokeja a športu

Pre denník Šport pripravujem - aj pod dojmom súčasnej situácie v skalickom hokeji - väčší materiál o stave slovenského profesionálneho hokeja a jeho podpore zo strany mestských samospráv. myslíte, že by ste mi mohli odpovedať na niekoľko otázok? podobné otázky kladiem aj ostatným samosprávam miest, kde majú extraligové hokejové kluby. celý text

Press | 8. 2. 2016 | Autor: Eva Bereczová

Piešťanský týždeň: Koše pre psov

Otázky ohľadom košov na prie exkrementy. Odpovedalo stredisko údržby Služieb mesta Piešťany. celý text

Press | 8. 2. 2016 | Autor: Eva Bereczová

Piešťanský týždeň: Rozpočet na mestskej rade

Včera na svojom riadnom zasadnutí Mestská rada nepodporila mestský rozpočet na rok 2016 zverejnený na priemerkovanie verejnosťou na internetovej stránke mesta a podľa informácii od členov mestskej rady k tomuto rozpočtu budú ešte pracovné rokovania aby bol prepracovaný do podoby tak aby sa mestský poslanci vedeli s ním stotožniť. Moja otázka znie: celý text

Press | 8. 2. 2016 | Autor: Eva Bereczová

www.zpiestan.sk: Výberové konania

Otázky ohľadom výberových konaní na vedúcich jednotlivých referátov. celý text

Press | 8. 2. 2016 | Autor: Eva Bereczová

www.pnky.sk: Výberové konania

Podľa mojich informácií už zajtra začínajú výberové konania. Mohli by ste mi prosím napísať teda počty záujemcov a kedy budú výberové konania ukončené? celý text

Press | 8. 2. 2016 | Autor: Eva Bereczová

Piešťanský týždeň: Štrajk učiteľov

Mám na Vás otázku ako zástupcu zriaďovateľa základných škôl v Piešťanoch.
Vstupuje nejakým spôsobom mesto Piešťany do procesu štrajku učiteľov na 1. Základnej škole? Mám na mysli napríklad zabezpečením umiestnenia detí rodičov ktorí nemôžu zabezpečiť im opateru v iných zariadeniach ktoré máte ako zriaďovateľ k dispozícii? Prípadne rozšírením otváracích hodín centra voľného času Ahoj?
celý text

Press | 29. 1. 2016 | Autor: Eva Bereczová

www.zpiestan.sk: Projekt Materská škola Dubčeka

Prosím o odpovede v súvislosti so získaním dotácie na rozšírenie kapacity materskej škôlky na Ulici A. Dubčeka, na ktorú Mesto Piešťany v minulom roku získalo od ministerstva školstva 55-tisíc eur. celý text

Press | 29. 1. 2016 | Autor: Eva Bereczová

www.pnky.sk: Stavebný úrad Hubina

Poprosil by som vás o informácie ohľadom zabezpečovania výkonu stavebného úradu v meste Piešťany pre stavby realizované Mestom Piešťany obcou Hubina. Poprosil by som vás o odpovede na nasledujúce otázky.
celý text

Press | 29. 1. 2016 | Autor: Eva Bereczová

Piešťanský týždeň: Televízia

Súkromná celoštátna televízia vysiela svojich redaktorov do obcí/miest, ale Piešťany vynechá. Oslovila televízia vedenie mesta, aby nakrúcanie sprostredkovalo? Ak áno, prečo napokon do Piešťan neprídu. celý text

Press | 29. 1. 2016 | Autor: Eva Bereczová

www.pnky.sk: Škodlivé látky Holubyho škola

V článku http://www.zpiestan.sk/spravy/prekrocenie-hygienickych-noriem-na-zs-holubyho-nepotvrdili/ autor Martin Palkovič píše, že RUVZ Nitra potvrdila, že normy ohľadom prítomnosti škodlivých chemických látok na ZŠ Holubyho neboli prekročené, ale neuvádza odkiaľ má zdroj údajov, ktoré sú v článku, okrem pôvodných vyjadrení prednostu MsÚ. celý text

Press | 29. 1. 2016 | Autor: Eva Bereczová

www.pnky.sk: Rekonštrukcia ZUŠ

Otázky ohľadom rekonštrukcie Základnej umeleckej školy v Piešťanoch na Teplickej ulici. celý text

Press | 29. 1. 2016 | Autor: Eva Bereczová

www.pnky.sk: Odpady v Piešťanoch

Vzhľadom k tomu, že pripravujeme článok o odpadoch, prosíme o zaslanie vybraných údajov. celý text

Press | 29. 1. 2016 | Autor: Eva Bereczová

www.pnky.sk: Materská škola Dubčeka

Prosíme o aktuálnu informáciu, v akom stave je v súčasnosti projekt na rozšírenie kapacity škôlky na A. Dubčeka – viď článok z mája 2015.Máme indície, že projekt nepokračoval a peniaze do Piešťan neprídu, ako to teda je naozaj? Ďakujeme za informácie.
celý text

Press | 29. 1. 2016 | Autor: Eva Bereczová
prvá
z 5
posledná