Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

#

1.4.1976

Nové pomenovanie ulíc celý text

ostatné, Mesto | 1. 4. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

31.3.1919

Štátna mešťanská škola T.G. Masaryka v Piešťanoch celý text

ostatné, Mesto | 31. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

30.3.1951

Založenie výskumného pracoviska celý text

ostatné, Mesto | 30. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

29.3.1952

Zriadenie požiarneho zboru z povolania celý text

ostatné, Mesto | 29. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

28.3.1961

Deň učiteľov celý text

ostatné, Mesto | 28. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

27.3.1911

Epidemičná nemocnica celý text

ostatné, Mesto | 27. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

26.3.1969

Babička roku 1969 celý text

ostatné, Mesto | 26. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

25.3.1934

Návšteva maharadžu celý text

ostatné, Mesto | 25. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

24.3.1987

Zima v roku 1987 celý text

ostatné, Mesto | 24. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

23.3.1934

Fúzia peňažných ústavov celý text

ostatné, Mesto | 23. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

22.3.1986

Oprava Espressa celý text

ostatné, Mesto | 22. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

21.3.1987

Ekologická situácia v okolí Piešťan celý text

ostatné, Mesto | 21. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

20.3.1980

Celoštátny seminár celý text

ostatné, Mesto | 20. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

19.3.1928

Zväz čsl. rotmajstrov odbočka Piešťany celý text

ostatné, Mesto | 19. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

18.3.1937

Družstevný cukrovar celý text

ostatné, Mesto | 18. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

17.3.1951

Moravská Třebová - Piešťany, uzavretie družby celý text

ostatné, Mesto | 17. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

16.3.1971

Farmakoterapeutické dni v Piešťanoch celý text

ostatné, Mesto | 16. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

15.3.1936

Vladimír Roy panychída celý text

ostatné, Mesto | 15. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

14.3.1939


ostatné, Mesto | 14. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

13.3.1971

Mestská konferencia Komunistickej strany Slovenska celý text

ostatné, Mesto | 13. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

12.3.1993

Príprava na privatizáciu kúpeľov celý text

ostatné, Mesto | 12. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

11.3.1926

Obecná kanalizácia celý text

ostatné, Mesto | 11. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

10.3.1968

Ivan Stodola – 80.rokov celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

9.3.1941

Vystúpenie celý text

ostatné, Mesto | 9. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

8.3.1978

Založenie spevokolu celý text

ostatné, Mesto | 8. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

7.3.1920

Robotnícka telocvičná jednota v Piešťanoch celý text

ostatné, Mesto | 7. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

6.3.1980

Prijatie žien celý text

ostatné | 6. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

5.3.1976

Oslavy Medzinárodného dňa žien celý text

ostatné, Mesto | 5. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

4.3.1934

Oslavy narodenia prezidenta republiky celý text

ostatné, Mesto | 4. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

3.3.1937

Dubové – povodeň celý text

ostatné, Mesto | 3. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

2.3.1939

Nepokoje celý text

ostatné, Mesto | 2. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

1.3.1953

Dom Osvety – založenie celý text

ostatné, Mesto | 2. 3. 2020 | Autor: Ing. Richard Rosa
#

29.2.1936

Búrka, krupobitie celý text

ostatné, Mesto | 29. 2. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

28.2.1976

Výročná schôdza Mestského výboru SZŽ celý text

ostatné, Mesto | 28. 2. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

27.2.1943

Návšteva celý text

ostatné, Mesto | 27. 2. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

26.2.1956

Okresná konferencia invalidov celý text

ostatné, Mesto | 26. 2. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

25.2.1955

Plán rozvoja Piešťan celý text

ostatné, Mesto | 25. 2. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

24.2.1978

Oslavy 30. výročia Februárového víťazstva celý text

ostatné, Mesto | 24. 2. 2020 | Autor: Martin Ričány

23.2.2001

Vražda Jána Korca celý text

ostatné, Mesto | 23. 2. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

22.2.1973

Oslavy 25. výročia Februárového víťazstva celý text

ostatné, Mesto | 22. 2. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

21.2.1983

Stretnutie troch generácií celý text

ostatné, Mesto | 21. 2. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

20.2.1935

Verejná nemocnica v Piešťanoch celý text

ostatné, Mesto | 20. 2. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

19.2.1999

Vystúpenie primátora mesta v čs. televízii celý text

ostatné, Mesto | 19. 2. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

18.2.1943

Uzavretie podnikov celý text

ostatné, Mesto | 18. 2. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

17.2.1929

Miestna jednota Slovenského roľníckeho dorastu v Piešťanoch celý text

ostatné, Mesto | 17. 2. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

16.2.1980

Mestská konferencia ZČSSP celý text

ostatné, Mesto | 16. 2. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

15.2.1985

Celoštátna spartakiádna štafeta Dukla – Bratislava – Praha celý text

ostatné, Mesto | 15. 2. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

14.2.1971

Životné jubileum celý text

ostatné, Mesto | 14. 2. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

13.2.1982

Mestská konferencia celý text

ostatné, Mesto | 13. 2. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

12.2.1986

Úmrtie kronikára mesta Piešťany celý text

ostatné, Mesto | 12. 2. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

11.2.1934

Slov. liga, oslava 10. výročia celý text

ostatné, Mesto | 11. 2. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

10.2.1951

Poděbrady, uzavretie družby celý text

ostatné | 10. 2. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

9.2.1934

Školské deti prehliad. zubov. celý text

ostatné | 9. 2. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

8.2.1934

Založenie miestneho odboru Matice Slovenskej celý text

ostatné | 8. 2. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

7.2.1919

Okresný osvetový sbor celý text

ostatné | 7. 2. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

6.2.1931

Jednota Čsl. súkromných úradníkov, odbor Piešťany celý text

ostatné | 6. 2. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

5.2.1926

Živnostenské spoločenstvo v Piešťanoch celý text

ostatné | 5. 2. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

PRESLÁVIL SA PODLETENÍM KRAJINSKÉHO MOSTA

4. februára 2020 si pripomíname 112. výročie narodenia Vladimíra Kačku. Podplukovníka letectva, zanieteného včelára a pilota, ktorý sa preslávil podletením Krajinského mosta so svojím vojenským stíhacím lietadlom. celý text

ostatné | 4. 2. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

4.2.1968

Významní pacienti celý text

ostatné | 4. 2. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

3.2.1934

Piešťanské noviny celý text

ostatné | 3. 2. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

2.2.1936

Krúžok celý text

ostatné | 2. 2. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

1.2.1931

Jednota Čsl. súkromných úradníkov, odbor Piešťany celý text

ostatné | 1. 2. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

31.1.1981

Mestská konferencia KSS celý text

ostatné, Mesto | 31. 1. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

30.1.1971

Životné jubileum celý text

ostatné, Mesto | 30. 1. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

29.1.1949

Zmena predsedu MSK celý text

ostatné, Mesto | 29. 1. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

28.1.1957

List Predsedníctva Sboru povereníkov celý text

ostatné, Mesto | 28. 1. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

27.1.1936

Školy – radiorozhlas celý text

ostatné, Mesto | 27. 1. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

26.1.1977

Sovietska návšteva celý text

ostatné, Mesto | 26. 1. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

25.1.1936

Šermíri akademia celý text

ostatné, Mesto | 25. 1. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

24.1.1987

Mestská organizácia Slovenského zväzu žien v Piešťanoch celý text

ostatné, Mesto | 24. 1. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

23.1.1936

Dôležitejšie usnesenie celý text

ostatné, Mesto | 23. 1. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

22.1.1978

Kino Moskva celý text

ostatné | 22. 1. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

21.1.1919

Telocvičná jednota Sokol v Piešťanoch celý text

ostatné | 21. 1. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

20.1.1960

Plán akcie „Z“ na rok 1960 celý text

ostatné, Mesto | 20. 1. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

19.1.1950

JRD v Piešťanoch. Založenie celý text

ostatné, Mesto | 19. 1. 2020 | Autor:
#

18.1.1939

Prvý slovenský snem celý text

ostatné, Mesto | 18. 1. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

17.1.2006

Výstava Klubu priateľov fotografie v Piešťanoch. Obnovenie Piešťanského fotoklubu celý text

ostatné, Mestský úrad, Mesto | 17. 1. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

16.1.1896

MUDr. Wohlstein Emanuel-narodenie celý text

ostatné, Mestský úrad, Mesto | 16. 1. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

15.1.1950

Voľba funkcionárov MNV celý text

ostatné, Mestský úrad, Mesto | 15. 1. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

14.1.1973

Časopis Piešťany celý text

ostatné | 14. 1. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

13.1.1987

Počasie v roku 1987 celý text

ostatné | 13. 1. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

12.1.1980

Novoročné stretnutie pionierov celý text

ostatné, Mesto | 12. 1. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

11.1.1937

Stavba kasární celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 11. 1. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

10.1.2006

Imrich Stacho-úmrtie celý text

ostatné | 10. 1. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

9.1.1930

Krajinský most „Most T.G.Masaryka“ celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 10. 1. 2020 | Autor: Martin Ričány