Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

#

4.7.1971

Súbor „Lietuva“ v Piešťanoch celý text

ostatné, Mesto | 4. 7. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

3.7.1966

Konferencia Beethovenovej spoločnosti celý text

ostatné, Mesto | 3. 7. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

2.7.1941


ostatné, Mesto | 2. 7. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

1.7.1956

Medzinárodný deň družstevníkov celý text

ostatné, Mesto | 1. 7. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

30.6.1937

Indický maharadža v Piešťanoch celý text

ostatné, Mesto | 30. 6. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

29.6.1943


ostatné, Mesto | 29. 6. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

28.6.1931

Budova poštového úradu celý text

ostatné, Mesto | 28. 6. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

27.6.1970

Socha piešťanských parkov celý text

ostatné, Mesto | 27. 6. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

26.6.1970

Súťaž „Etapa 25“ celý text

ostatné, Mesto | 26. 6. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

25.6.1973

Členská schôdza celý text

ostatné, Mesto | 25. 6. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

24.6.1975

Sídlisko Adam Trajan celý text

ostatné, Mesto | 24. 6. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

23.6.1935

Slnovrat celý text

ostatné, Mesto | 23. 6. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

22.6.1982

Družobná návšteva celý text

ostatné | 22. 6. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

21.6.1934

Maharadža v Piešťanoch celý text

ostatné, Mesto | 21. 6. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

20.6.1987

Celoslovenská prehliadka dychových hudieb celý text

ostatné, Mesto | 20. 6. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

19.6.1935

Kurz dôstojníkov v zálohe celý text

ostatné, Mesto | 19. 6. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

18.6.1939

Procesia Božského srdca celý text

ostatné, Mesto | 18. 6. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

17.6.1951

Terénny preteky v Piešťanoch celý text

ostatné, Mesto | 17. 6. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

16.6.1935

Jubilejné cvičenie celý text

ostatné, Mesto | 16. 6. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

15.6.1935

Sprostredkovanie práce celý text

ostatné, Mesto | 15. 6. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

14.6.1979

Liečebný dom Esplanade celý text

ostatné, Mesto | 14. 6. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

13.6.1937

Okresný dom celý text

ostatné, Mesto | 13. 6. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

12.6.1954

Provizórny most cez Váh celý text

ostatné, Mesto | 12. 6. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

11.6.1934

P. F. K. – futbalový klub celý text

ostatné, Mesto | 11. 6. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

10.6.1988

Nová výstavná sieň V starej lekárni celý text

ostatné, Mesto | 10. 6. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

9.6.1962

Rybárske preteky na jazere Sĺňava celý text

ostatné, Mesto | 9. 6. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

8.6.1955

Plavecké preteky celý text

ostatné, Mesto | 8. 6. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

7.6.1934

Plavecký klub celý text

ostatné, Mesto | 7. 6. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

6.6.1965

Obvodová spartakiáda v Piešťanoch celý text

ostatné, Mesto | 6. 6. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

5.6.1956

Poradný zbor Kúpeľnej komisie celý text

ostatné, Mesto | 5. 6. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

4.6.1968

Návšteva z Fínska celý text

ostatné, Mesto | 4. 6. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

3.6.1961

VI. Piešťanský festival celý text

ostatné, Mesto | 3. 6. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

2.6.1972

Medzimestská súťaž celý text

ostatné, Mesto | 2. 6. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

1.6. 1935

Letecká linka: Bratislava – Piešťany celý text

ostatné, Mesto | 1. 6. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

31.5.1989

Návšteva tuniského veľvyslanca celý text

ostatné, Mesto | 31. 5. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

30.5.1937

Gymnázium celý text

ostatné, Mesto | 30. 5. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

29.5.1954

Odbory pri MNV Piešťany celý text

ostatné, Mesto | 29. 5. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

28.5.1977

15 miliónte deti celý text

ostatné, Mesto | 28. 5. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

27.5.1958

Zveľaďovacia komisia celý text

ostatné, Mesto | 27. 5. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

26.5.1968

Súťaž „Dievča roka 1968“ v Piešťanoch celý text

ostatné, Mesto | 27. 5. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

25.5.1985

Obvodná spartakiáda v Piešťanoch celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

24.5.1992

Úmrtie Valéra Vavru celý text

ostatné, Mesto | 24. 5. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

23.5.1991

Desiate výročie vzniku Spoločenského centra SLK v Piešťanoch celý text

ostatné, Mesto | 23. 5. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

22.5.1970

Výročie celý text

ostatné, Mesto | 22. 5. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

21.5.1938

Pohotovosť vojenská celý text

ostatné, Mesto | 21. 5. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

20.5.1937

Kameňolom celý text

ostatné, Mesto | 20. 5. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

19.5.1962

Pamätná tabuľa Ivanovi Kraskovi celý text

ostatné, Mesto | 19. 5. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

18.5.1934

Jugoslávsky kráľ umŕtie celý text

ostatné, Mesto | 18. 5. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

17.5.1975

Letné Mierové slávnosti celý text

ostatné, Mesto | 17. 5. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

16.5.1980

Sľub iskier celý text

ostatné, Mesto | 16. 5. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

15.5.1981

Výstava 60 rokov KSČ celý text

ostatné, Mesto | 15. 5. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

14.5.1961

Závod Tesla – zahájenie výroby celý text

ostatné, Mesto | 14. 5. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

13.5.1968

Hotel Magnólia celý text

ostatné, Mesto | 13. 5. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

12.5.1981

Víťazstvo v súťaži celý text

ostatné, Mesto | 12. 5. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

11.5.1971

Balneologické múzeum celý text

ostatné, Mesto | 11. 5. 2020 | Autor: Ing. Lucia Schultzová
#

10.5.1967

Lietadlo s odznakom Piešťan celý text

ostatné, Mesto | 10. 5. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

9.5.1976

Oslavy 9. mája 1976 celý text

ostatné, Mesto | 9. 5. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

8.5.1987

Ocenenie pre Teslu Piešťany celý text

ostatné, Mesto | 8. 5. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

7.5.1971

Vedecká konferencia celý text

ostatné, Mesto | 7. 5. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

6.5.1979

Výstavba obchodného domu Prior celý text

ostatné, Mesto | 6. 5. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

5.5.1979

Súťaž „Poznaj svoju vlasť“ celý text

ostatné, Mesto | 5. 5. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

4.5.1991

Vzťahy medzi mestami Piešťany a Viedeň celý text

ostatné, Mesto | 4. 5. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

3.5.1967

Slávnostné otvorenie lodenice celý text

ostatné, Mesto | 3. 5. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

2.5.1936

Aerolínia celý text

ostatné, Mesto | 2. 5. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

1.5.1954

Lekársky obvodný systém celý text

ostatné, Mesto | 1. 5. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

30.4.1991

Noviny Piešťanský týždeň celý text

ostatné, Mesto | 30. 4. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

29.4.1983

Dom robotníckeho hnutia celý text

ostatné, Mesto | 29. 4. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

28.4.1939

Vyjednávanie celý text

ostatné, Mesto | 28. 4. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

27.4.1937

Americkí lekári v Piešťanoch celý text

ostatné, Mesto | 27. 4. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

26.4.2006

Odhalenie pamätnej tabule Vršanským celý text

ostatné, Mesto | 26. 4. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

25.4.1950

Putovná výstava sovietskej knihy a tlače celý text

ostatné, Mesto | 25. 4. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

24.4.1990

Návrh na nadviazanie kontaktov medzi Piešťanmi a mestom Yuzo celý text

ostatné, Mesto | 24. 4. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

23.4.1975

Nový riaditeľ Čs. štát. kúpeľov v Piešťanoch celý text

ostatné, Mesto | 23. 4. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

22.4.1975

105. výročie narodenia V.I. Lenina celý text

ostatné, Mesto | 22. 4. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

21.4.1989

Nová poliklinika Nemocnice v Piešťanoch celý text

ostatné, Mesto | 21. 4. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

20.4.1942

Deportácia židov celý text

ostatné, Mesto | 20. 4. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

19.4.1958

Brigáda na počesť Krajskej konferencie KSS celý text

ostatné, Mesto | 19. 4. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

18.4.1990

Návšteva piešťanského emigranta Antona Kajlicha celý text

ostatné, Mesto | 18. 4. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

17.4.1971

Nový závod celý text

ostatné, Mesto | 17. 4. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

16.4.1993

Piešťanský cirkevný spevokol Laudamus celý text

ostatné, Mesto | 16. 4. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

15.4.1956

Okresná konferencia žien celý text

ostatné, Mesto | 15. 4. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

14.4.1977

Seminár kozmetickej chémie celý text

ostatné, Mesto | 14. 4. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

13.4.1945

Železničná trať opravená celý text

ostatné, Mesto | 13. 4. 2020 | Autor:
#

12.4.1993

Výletná loď Marcus celý text

ostatné, Mesto | 12. 4. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

11.4.1958

Návšteva rumunského veľvyslanca celý text

ostatné, Mesto | 11. 4. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

10.4.1978

Aktív požiarnej ochrany celý text

ostatné, Mesto | 10. 4. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

9.4.1945

Prechod do mieru celý text

ostatné, Mesto | 9. 4. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

8.4.1950

Veľkonočná mierová akcia celý text

ostatné, Mesto | 8. 4. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

7.4.1988

Otvorenie Mestskej knižnice celý text

ostatné, Mesto | 7. 4. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

6.4.1941

Odvod koní celý text

ostatné, Mesto | 6. 4. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

5.4.1937

Núdzové byty celý text

ostatné | 5. 4. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

4.4.1945

Oslobodenie Piešťan celý text

ostatné, Mesto | 4. 4. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

3.4.1961

20. výročie oslobodenia Piešťan celý text

ostatné, Mesto | 3. 4. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

2.4.1945

Zničenie Kolonádového mosta celý text

ostatné, Mesto | 2. 4. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

1.4.1976

Nové pomenovanie ulíc celý text

ostatné, Mesto | 1. 4. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

31.3.1919

Štátna mešťanská škola T.G. Masaryka v Piešťanoch celý text

ostatné, Mesto | 31. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

30.3.1951

Založenie výskumného pracoviska celý text

ostatné, Mesto | 30. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

29.3.1952

Zriadenie požiarneho zboru z povolania celý text

ostatné, Mesto | 29. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

28.3.1961

Deň učiteľov celý text

ostatné, Mesto | 28. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

27.3.1911

Epidemičná nemocnica celý text

ostatné, Mesto | 27. 3. 2020 | Autor: Martin Ričány
prvá prechádzajúci
z 2
posledná