Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2021/2022 — mestské a obecné úrady

Typ: ostatné | náš tip | Mestský úrad
Dovolíme si Vás upozorniť, že od 02.09.2021 do 20.09.2021 bude možné zasielať požiadavky a pripomienky obecných úradov a občanov na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov, do ktorých dopravca, zohľadní časové posuny vlakov a podľa možnosti zosúladí prestupy na jednotlivých prestupových uzloch.

Trnavský samosprávny kraj (ďalej len TTSK) v zmysle zákona č. 56/2012 Z z o cestnej doprave v znení neskorších predpisov je objednávateľom dopravných služieb vo verejnom záujme, za ktoré poskytuje dopravcom finančný príspevok na náhradu straty, ktorá vznikla poskytovaním zľavneného cestovného a zabezpečovaním dopravnej obslužnosti územného obvodu TTSK.

Dovolíme si Vás upozorniť, že od 02.09.2021 do 20.09.2021 bude možné zasielať požiadavky a pripomienky obecných úradov a občanov na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov, do ktorých dopravca, zohľadní časové posuny vlakov a podľa možnosti zosúladí prestupy na jednotlivých prestupových uzloch. Platné cestovné poriadky sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme. (viď. nižšie uvedené kontakty)

Zároveň Vás žiadame o zabezpečenie informovanosti Vašich občanov o tejto skutočnosti všetkými dostupnými oznamovacími prostriedkami.

Vaše požiadavky a požiadavky občanov zasielajte do 20.09.2021 e-mailom alebo písomne dopravcovi, ktorý zabezpečuje svojimi linkami dopravnú obslužnosť Vašej obce a na vedomie TTSK, odboru dopravnej politiky.

Na požiadavky doručené po stanovenom termíne nebude prihliadnuté, nakoľko TTSK musí doručené pripomienky a požiadavky prerokovať s dopravcom, ten ich v prípade možnosti následne zapracuje do cestovných poriadkov, ktoré TTSK schváli a dopravca ich v zmysle zákona č. 56/2012 Z z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov zverejní najneskôr 10 dní pred nadobudnutím ich platnosti na svojej webovej stránke na autobusových staniciach a zastávkach.

TTSK Vás žiada o dôsledné zváženie Vašich požiadaviek a súčinnosť so zástupcami ostatných obcí vzáiomným rokovaním, nakoľko každá linka zabezpečuje dopravné spojenie z viacerých obcí, výsledkom ktorého by malo byť zosúladenie jednotlivých požiadaviek a ich spoločná formulácia. V prípade zasielania protichodných požiadaviek bez diskusie a vzájomnej dohody, nie je možné takéto požiadavky zapracovať do nových cestovných poriadkov tak, aby splnili svoj účel.

Nakoľko neustále narastá strata zo zabezpečovania dopravy s potrebou navyšovať finančné prostriedky v rozpočte TTSK na dopravu, zavedenie nového spoja je možné realizovať v prípade, že sa zástupcovia jednotlivých obcí na základe vzájomného rokovania dohodnú a budú na novozavedenom spoji, po odsúhlasení TTSK, uhrádzať vzniknutú stratu, prípadne jej časť spolufinancovaním. Uvítame návrhy zástupcov obcí, ktorí vedia identifikovať potrebu na prepravu cestujúcich, týkajúcu sa optimalizácie prevádzkovaných spojov (zrušenie spojov, ktoré sú málo využívané občanmi alebo presmerovaním existujúcich spojov).

Adresy dopravcov zabezpečujúcich verejnú pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu v Územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja, na ktoré môžete zasielať Vaše požiadavky:

SAD Dunajská Streda, a. s.

Bratislavská cesta 918/2 929 13 Dunajská Streda https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok e-mail: ladziansky@sadds.sk, zabezpečuie linky začínaiúce trojčíslím 201 a 202:

ARRIVA Trnava, a. s.

Nitrianska 5 917 54 Trnava https://arriva.sk/trnava/primestska-doprava/cestovne-poriadky/ e-mail: cp.arrivatrnava@arriva.sk zabezpečuie linky začínaiúce troičís/ím 203; 204; 205 a 207 ;

SKAND Skalica, s. r. o.

Nádražná 26 909 01 Skalica http://www.skand.sk/pravidelna-autobusova-doprava/ e- mail: bus@skand.sk zabezpečuie linky začínaiúce troičís/ím 206:

Na vedomie:

Trnavský samosprávny kraj

Odbor dopravnej politiky

Starohájska 10 917 01 Trnava e- mail: doprava@trnava-vuc.sk:

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že ďalšie zmeny cestovných poriadkov počas ich platnosti sú plánované v termíne apríl a september 2022.

 

Zmeny cestovných poriadkov


Príloha

Vytvorené: 31. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2021 07:10
Autor: