Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Vtáčia chrípka

Typ: ostatné | náš tip | Mestský úrad
Mesto Piešťany, Mestský úrad Piešťany oznamuje všetkým chovateľom hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí, že sa v k.ú. Piešťany zistil a potvrdil výskyt choroby - vtáčej chrípky.

04.01.2022

Za týmto účelom Regionálna veterinárna a potravinová správa v Trnave (č. j. 151/2021-500, v Trnave 28.12.2021) nariaďuje vykonať nasledovné opatrenia v pásme dohľadu – minimálne do 3 km od miesta nálezu:


V termíne najneskôr do 10. januára 2022 odovzdať Mestskému úradu Piešťany súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií. Požadovaný súpis je potrebné zaslať v písomnej forme na Mesto Piešťany, Mestský úrad Piešťany, Námestie SNP č.3, 921 45 Piešťany alebo formou emailu na  adresu: miroslava.martinkovicova@piestany.sk,  prípadne na tel.č. 033/77 65 422


Ďalej žiadame občanov o :


• zabezpečenie chovu hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí tak, aby sa zamedzilo priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcim vtáctvom (predovšetkým s vodnými druhmi);

• zabezpečenie zvýšenej biologickej bezpečnosti vo všetkých chovoch, predovšetkým vykonať dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí;

• zabezpečiť, aby sa hydina nenapájala vodou zo zásobníkov povrchových vôd a vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu;

• oznámenie na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Trnava (tel. 033/5501447; 033/5922111) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa nasledujúcich kritérií:
- pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20 %,
- pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
- týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %,
- akýkoľvek klinicky prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí na vtáčiu chrípku;


S okamžitou platnosťou sa zakazuje:
• premiestňovanie hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí z kontrolovanej oblasti bez povolenia RVPS Trnava;
• zhromažďovanie hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí na trhoch, výstavách alebo iných podujatiach;
• vstup cudzím osobám do chovov v monitorovanej oblasti bez povolenia RVPS Trnava;

• lov voľne žijúcich vtákov ako aj  ich iný spôsob odoberania z voľnej prírody okrem prípadu, že je to povolené príslušným orgánom na osobitné účely;

• vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej prírody.

Tieto opatrenia sú platné od ich vydania až do odvolania.
RNDr. Denisa Bartošová
prednostka MsÚ Piešťany


Vytvorené: 4. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 16. 2. 2022 14:01