Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 29.02.2020

Typ: ostatné | náš tip | Mestský úrad
Hlasovanie do prenosnej volebnej urny
Hlasovanie do prenosnej volebnej urny

Oznamujeme, že volič môže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, požiadať okrskovú volebnú komisiu,  aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti  do prenosnej volebnej urny - avšak len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Buď takýto volič má trvalý pobyt v územnom obvode komisie a preukáže sa občianskym preukazom alebo má vybavený hlasovací preukaz a rovnako sa preukáže občianskym preukazom.

 

     Takúto žiadosť možno urobiť aj vopred telefonicky na č. 7765311, 7765440, 7765308 alebo osobne, resp. prostredníctvom inej osoby, na informáciách MsÚ Piešťany (Klientske centrum).

     V prípade, že volič bude v čase volieb hospitalizovaný v zdravotníckom alebo sociálnom zariadení, môže sám, resp. prostredníctvom inej osoby, či vedúceho príslušného zariadenia, požiadať o voľbu do prenosnej urny, za predpokladu, že má voliť vo volebnom okrsku, na území ktorého sídli toto zariadenie alebo si vyžiadal hlasovací preukaz.

 

Hlasovanie občanov s trvalým pobytom - mesto Piešťany

     

     V súlade s § 21 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že občania, ktorých trvalým pobytom je len mesto Piešťanybez uvedenia ulice, sú v zozname voličov pre voľby do NR SR zapísaní na adrese mesta Piešťany – Mestský úrad Piešťany.

   Príslušným volebným okrskom  pre týchto občanov je  volebný okrsok č. 8  so sídlom - Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP č. 1493/9 v Piešťanoch.

     

 

                                                                   RNDr. Denisa Bartošová v.r.

                                                                              prednostka MsÚ

 


Vytvorené: 24. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 24. 2. 2020 08:22