Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Umiestnenie stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Piešťany, lokality – sídlisko Juh, Vážska ul., M. Waltariho, ul. K Lodenici

Typ: ostatné | náš tip | Mestský úrad
Umiestnenie stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Piešťany, lokality – sídlisko Juh, Vážska ul., M. Waltariho, ul. K Lodenici

Mesto Piešťany zabezpečilo spracovanie odbornej štúdie „Návrh umiestnenia stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Piešťany, lokality – sídlisko Juh, Vážska ul., M. Waltariho, ul. K Lodenici.“ Túto odbornú štúdiu, t.j. návrh umiestnenia stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Piešťany, lokality – sídlisko Juh, Vážska ul., M. Waltariho, ul. K Lodenici, vzorové stojiská, ako aj jednotlivé situácie zverejňujeme k pripomienkovaniu verejnosti.

Pripomienky k predloženému návrhu  je potrebné zaslať na e-mailovú adresu lucia.schultzova@piestany.sk, martina.halaskova@piestany.sk, resp. predložiť na  jeho verejnom prerokovaní.

Verejné prerokovanie návrhu umiestnenia stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Piešťany, lokality – sídlisko Juh, Vážska ul., M. Waltariho, ul. K Lodenici sa uskutoční  v stredu 19. augusta 2020 o 16.00 h v Mestskej knižnici, Školská 19, Piešťany na 2. poschodí.

 

Odborná štúdia  -  Návrh umiestnenia stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Piešťany, lokality - sídlisko Juh, Vážska ul., ul. K Lodenici

Pôdorys stojiska 1

Pôdorys stojiska 2

Príloha č. 1 - Fotodokumentácia jestvujúceho stavu stojísk komunálneho odpadu

Príloha č. 2 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 15/2019 o odpadoch

Príloha č. 3 -  Prehľadná situácia

Príloha č. 3 - Situácia sídlisko Juh

Príloha č. 3 - Situácia Vážska a K Lodenici


Prílohy

Vytvorené: 29. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 29. 7. 2020 08:33