Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stravovanie pre seniorov a občanov v hmotnej núdzi

Typ: ostatné | náš tip | Mesto
Mesto Piešťany zabezpečuje stravovanie pre seniorov a občanov v hmotnej núdzi na troch miestach: v jedálni na Staničnej ulici 22, v Zariadení pre seniorov Vila Julianna na Štefánikovej 125 a na pracovisku praktického vyučovania Semafor na ulici A. Hlinku 53/54.

Oprávneným žiadateľom o stravovanie je fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.

Úhrada za tento druh sociálnej služby je stanovená diferencovane podľa výšky príjmu žiadateľa.

Cena stravného lístka pre jednotlivca s jediným zdrojom príjmu bola stanovená nasledovne:

Do výšky   Dávky v hmotnej núdzi + príspevky                                       1,00 € / obed

Do sumy    300 €                                                                                          1,50 € / obed

Do sumy    430 €                                                                                          2,10 € / obed

Do sumy    550 €                                                                                          2,50 € / obed

Jednotlivec s príjmom nad 550 €                                                               2,80 € / obed

Cena stravného lístka pre manželskú dvojicu s jediným zdrojom príjmu bola stanovená nasledovne:

Do výšky   Dávky v hmotnej núdzi + príspevky                                       1,00 € / obed

Do sumy    500 €                                                                                          1,50 € / obed

Do sumy    650 €                                                                                          2,10 € / obed

Do sumy    750 €                                                                                          2,50 € / obed

Dvojica s príjmom nad 750 €                                                                     2,80 € / obed

Úhrada za rozvoz stravy je stanovená na 0,30 € obed/deň.

Záujemcovia o stravovanie, prípadne i o rozvoz stravy do domácnosti sa môžu  informovať a vybaviť si stravovací  preukaz na Mestskom úrade v Piešťanoch, klientske centrum II. (prízemie, vľavo) – Oddelenie sociálnych a školských služieb.

Treba si so sebou priniesť výmer o dôchodku platný od januára 2018 (resp. rozhodnutie o poberaní dávky a príspevkov v hmotnej núdzi), občiansky preukaz, kartičku ZŤP - ak ste jej držiteľom (v prípade manželskej dvojice treba zdokladovať uvedené doklady od oboch manželov). V prípade rozvozu si treba vyzdvihnúť tlačivo na MsÚ a dať ho potvrdiť u všeobecného lekára.

Po vybavení stravovacieho preukazu je možné sa okamžite stravovať V Jedálni na Staničnej 22 a v ZpS Vila Julianna nakoľko v uvedených zariadeniach sú voľné kapacity.

 

Kontakt:

tel. č. 033/77 65 414                                                          

PhDr. Ema Žáčková                                                                                          

vedúca Oddelenia sociálnych a školských služieb


Vytvorené: 11. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 21. 5. 2018 13:49