Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Prihlásenie psov do evidencie – upozornenie.

Typ: ostatné | náš tip | Mesto
PesMestský úrad Piešťany, Odbor životného prostredia upozorňuje držiteľov psov na povinnosť prihlásenia psa do evidencie, ktorú vedie MsÚ Piešťany (ďalej len „úrad“).

Pes

                                      

 

 

 

               

V zmysle zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

V súlade  s § 4 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 9/2021 o niektorých podmienkach držania psov vydá úrad držiteľovi psa evidenčnú známku, ktorou preukazuje totožnosť psa a je neprenosná na iného psa - prvú bezodplatne.

V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty známky, vydá úrad pre držiteľa psa náhradnú známku za poplatok v hodnote 2,00 €.

Držiteľovi psa vzniká zároveň aj  daňová povinnosť, a preto je potrebné pri prihlasovaní psa do evidencie vyplniť aj priznanie k dani za psa.

 

                                                                                 

                                                                                       Mestský úrad Piešťany

                                                                                   Odbor životného prostredia

V Piešťanoch dňa 06.09.2022


Vytvorené: 13. 9. 2022
Posledná aktualizácia: 13. 9. 2022 09:50