Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Pedagógovia, na ktorých sa nezabúda...

Typ: Zastupiteľstvo | Primátor | ostatné | náš tip | Mestský úrad | Mesto | Komisie MsZ
Vážení občania, Mesto Piešťany aj v roku 2018 pripravuje ocenenie pedagógov, ktorí dosiahli pozoruhodné a mimoriadne výsledky vo výchovno - vzdelávacom procese.


Cieľom je spoločensky a morálne oceniť učiteľov a vychovávateľov, ktorí pôsobia alebo pôsobili v materských školách, v základných školách,

v základných umeleckých školách a v centrách voľného času na území mesta Piešťany.

 

Za aké činnosti, resp. aktivity môžu byť pedagógovia navrhnutí na ocenenie?

Ocenené môžu byť inovačné, pozoruhodné a inšpirujúce aktivity učiteľa :

 • dlhoročná osobná angažovanosť,
 • organizovanie netradičných aktivít,
 • kladné hodnotenie učiteľa žiakmi, pedagógmi, rodičmi, verejnosťou, ...,
 • dlhoročné úspechy vo výchovno – vzdelávacom procese,
 • vzdelávanie tvorivým a inovačným spôsobom,
 • iná pozoruhodná činnosť (aktivita).

Ďalšie kritéria na ocenenie:

 • uprednostnenie doteraz neocenených pedagógov primátorom za dosiahnuté výsledky v predchádzajúcich rokoch,
 • včasnosť a úplnosť podania požadovaných informácií a kontaktov.

 

Návrh musí obsahovať :

 • meno a priezvisko, adresu bydliska, dĺžku pedagogickej praxe, pracovné zaradenie, pracovisko,
 • dôvod nominovania, na základe ktorého bude komisia vyberaťpedagógov na ocenenie (obsah musí byť výpovedný - je kritériom pre výber),
 • meno a priezvisko navrhovateľa .

 

Návrhy zasielajte do 15.02.2018 na adresu :    Mestský úrad Piešťany

                                                                            OSaŠS

                                                                            Nám. SNP 3

                                                                            921 45 Piešťany

                                                     alebo na mail: elena.skovajsova@piestany.sk

 

Informácie:  OSaŠS - Školstvo – 7765464

 

Nominácie na ocenenie primátorom mesta nie sú záväzné k realizácii ocenenia, budú predmetom posúdenia hodnotiacej komisie.

 

 

„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád.

Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí.“

                                                                                                                      J. A. Komenský

 

 

 

Návrh na ocenenie pedagóga

Navrhovateľ

 

Meno a priezvisko

 

 

Telefonický kontakt  alebo E-mailový kontakt    

 

Vzťah k nominovanému  (žiak, kolega,........)

 

 

Nominovaný

 

 

Meno a priezvisko, titul

 

Adresa bydliska

 

Dĺžka pedagogickej praxe

 

Pracovné zaradenie (učiteľ, vychovávateľ,....)

 

Adresa pracoviska kde pôsobí alebo pôsobil pedagóg (názov a sídlo školy )

 

 

Odôvodnenie nominácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvorené: 11. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 11. 1. 2018 11:50