Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oznámenie o verejnom prerokovaní správy o hodnotení navrhovanej činnosti - Geotermálny zdroj Piešťany – vrt GTP – 1

Typ: ostatné | náš tip | Mestský úrad
Dňa 12.08.2020 o 16.00 hod

O Z N Á M E N I E

o verejnom prerokovaní správy o hodnotení navrhovanej činnosti

 „Geotermálny zdroj Piešťany –vrt GTP – 1“ podľa  zákona č. 24/2006 Z.z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Mesto Piešťany podľa § 34 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e

verejnosti informáciu o  verejnom prerokovaní správy o hodnotení navrhovanej činnosti „ Geotermálny zdroj Piešťany - vrt GTP-1“ navrhovateľa : Z - group a.s., Kmeťova 1288/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,  ktoré sa uskutoční dňa 12.08.2020 o 16.00 hod. v budove Mestskej knižnice v Piešťanoch, Školská 19, 921 01 Piešťany na 2.poschodí.

Zákonná 30 dňová lehota určená na pripomienkovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti „ Geotermálny zdroj Piešťany – vrt GTP – 1“ začala verejnosti plynúť dňom 21. 07. 2020. 

Verejnosť môže do dokumentácie správy o hodnotení navrhovanej činnosti „ Geotermálny zdroj Piešťany - vrt GTP-1“ nahliadnuť v termíne do  skončenia tejto 30 dňovej lehoty, na Mestskom úrade Piešťany, odbore životného prostredia,  Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany (kancelária č. 56, prístavba) alebo na webovej stránke :

https://www.enviroportal.sk/en/eia/detail/geotermalny-zdroj-piestany-vrt-gtp-1-

Verejnosť môže prípadné stanoviská zaslať v tejto zákonnej 30 dňovej lehote na adresu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 812 35 Bratislava, email: miroslav.siplak@enviro.gov.sk  

  

        Mgr. Peter Jančovič, PhD.

          primátor mesta Piešťany


Vytvorené: 5. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 5. 8. 2020 08:50
Autor: