Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oznam o žrebovaní  plôch  na  umiestňovanie volebných plagátov pred voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10.11.2018

Typ: ostatné | náš tip | Mestský úrad
Mesto Piešťany,  zastúpené  primátorom mesta  Milošom Tamajkom, M.B.A., v súlade s čl. 2 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č.2/2018, ktorým boli vymedzené miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie  volebných plagátov  a iných  nosičov  informácií pred voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 v lokalitách

 

  1.   Nám. Slobody                  / ostrovček pri citylightoch/
  2.   Družby                             / pri býv. Rodinnom detskom domove/                 
  3.   Adama Trajana                / pri vstupe na parkovisko Kaufland pri citylighte/     
  4.   Vážska                             / pri nákupnom stredisku Kruhovka/    
  5.   A. Hlinku                        / pri nákupnom stredisku Kocka/  
  6.   Štefánikova                     / ostrovček v križovatke ulíc Štefánikova – Šindelára/

    

oznamuje zástupcom politických strán, politických hnutí, koalícií a nezávislým kandidátom, ktorých kandidátna listina pre voľby primátora alebo pre voľby do mestského zastupiteľstva bola zaregistrovaná, že je možnosť vyžrebovať si číslo výlepovej plochy na volebných paneloch u poverenej pracovníčky Mgr. Márie Gašparíkovej v priestoroch Klientskeho centra na prízemí Mestského úradu Piešťany v úradných hodinách.

V prípade potreby, resp. ohlásenia sa vopred na dohodnutý termín, treba kontaktovať elektronickú adresu maria.gasparikova@piestany.sk, príp. t. č. 033/7765440, 0918/446852.

Zároveň záujemcom o výlepové plochy oznamujeme nasledovné rozmery žrebovaných plôch:

  1. Kandidáti na primátora: určená vyčlenená plocha na žltom trojuholníkovom stojane pre 1 kandidáta - rozmery= šírka 1m x výška 0,65m
  2. Kandidáti na poslancov MsZ: určená vyčlenená plocha na plastovej skruži pre 1 kandidujúci subjekt (politická strana, hnutie, koalícia alebo nezávislý kandidát) - rozmery= šírka 0,41m x výška 0,65m

Pre ilustráciu dodávame, že formát A2=0,42m x 0,594m.

     Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 vyhlásil predseda NR SR svojim rozhodnutím zo dňa 06.07.2018 uverejneným v Zbierke zákonov SR pod č. 203, pričom termín ich konania určil na sobotu dňa 10.11.2018. Týmto dňom začala volebná kampaň, ktorá skončí  48 hodín predo dňom konania volieb, t. j. 08.11.2018 o 7:00 h.

 

 

                                                                                              Miloš Tamajka, M.B.A. v.r.

                                                                                                        primátor mesta 


Vytvorené: 1. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 1. 10. 2018 10:36