Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

O Z N A M zákonné povinnosti pri označovaní budov súpisnými a orientačnými číslami

Typ: ostatné | náš tip | Mesto
Mesto Piešťany týmto informuje verejnosť o pravidlách vo veci označovania budov súpisnými a orientačnými číslami. Dňom 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Novou právnou úpravou bola uložená zákonná povinnosť vlastníkovi budovy mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, túto povinnosť plní správca.

Porušením tejto povinnosti sa osoba dopúšťa správneho deliktu, pričom právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi - mesto uloží pokutu až do 6 638 eur.

Z uvedených dôvodov vyzývame všetkých dotknutých vlastníkov budov, aby si splnili povinnosť označiť nehnuteľnosť tabuľkou so súpisným a orientačným číslom.


Vytvorené: 13. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 13. 2. 2018 11:37