Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Hlasovanie do prenosnej volebnej urny, Hlasovanie občanov s trvalým pobytom - mesto Piešťany

Typ: ostatné | náš tip | Mestský úrad
Voľby prezidenta Slovenskej republiky konané dňa 16.03.2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky konané dňa 16.03.2019

Hlasovanie do prenosnej volebnej urny

 

     Oznamujeme, že volič môže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, požiadať okrskovú volebnú komisiu,  aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti  do prenosnej volebnej urny - avšak len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Buď takýto volič má trvalý pobyt v územnom obvode komisie a preukáže sa občianskym preukazom alebo má vybavený hlasovací preukaz a preukáže sa občianskym preukazom  a hlasovacím preukazom.

 

     Takúto žiadosť možno urobiť aj vopred telefonicky na č. 7765311, 7765440 alebo osobne, resp. prostredníctvom inej osoby, na informáciách MsÚ Piešťany (Klientske centrum).

     V prípade, že volič bude v čase volieb hospitalizovaný v zdravotníckom alebo sociálnom zariadení, môže sám, resp. prostredníctvom inej osoby, či vedúceho príslušného zariadenia, požiadať o voľbu do prenosnej urny, za predpokladu, že má voliť vo volebnom okrsku, na území ktorého sídli toto zariadenie alebo si vyžiadal hlasovací preukaz.

 

Hlasovanie občanov s trvalým pobytom - mesto Piešťany

     

     V súlade s § 21 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že občania, ktorých trvalým pobytom je len mesto Piešťanybez uvedenia ulice, sú v zozname voličov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky  zapísaní na adrese mesta Piešťany – Mestský úrad Piešťany.

   Príslušným volebným okrskom  pre týchto občanov je  volebný okrsok č. 8  so sídlom - Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP č. 1493/9 v Piešťanoch.

                                       

 

                                                                         RNDr. Denisa Bartošová

                                                                              prednostka MsÚ


Vytvorené: 7. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 7. 3. 2019 12:32