Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Daň za ubytovanie - zmena sadzby dane

Typ: ostatné | náš tip | Mestský úrad
MsZ mesta Piešťany na svojom zasadnutí dňa 13.12.2018 uznesením MsZ číslo 183/2018 zvýšilo daň z ubytovania v roku 2019 na 1,50 € na osobu a prenocovanie.
Daň je splatná bez vyrubenia do 15 dňa nasledujúceho mesiaca bezhotovostným prevodom na príslušný účet správcu dane s uvedením VS ktorým je 10 miestne číslo pridelené správcom dane.
Pri platbe je potrebné v správe pre príjemcu uvádzať číselné označenie mesiaca a rok za ktorý je platba realizovaná.
Pri platbách do 300 eur v hotovosti do pokladne správcu dane.
Poštovým peňažným poukazom, s uvedením VS ktorým je 10 miestne číslo pridelené správcom dane, na príslušný účet správcu dane.
Pri platbe je potrebné v správe pre adresáta uvádzať číselné označenie mesiaca a rok za ktorý je platba realizovaná.

Príloha

Vytvorené: 2. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 2. 1. 2019 16:19