Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Celomestská deratizácia verejných priestranstiev

Typ: ostatné | náš tip | Mestský úrad
Upozornenie pre občanov mesta Piešťany

Mestský úrad Piešťany upozorňuje občanov mesta Piešťany, že podľa § 53 zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú obce povinné plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariadené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Z uvedeného dôvodu bude v dňoch od 09.11.2021 do 12.11.2021 vykonávaná

 

celomestská deratizácia verejných priestranstiev.

 

Reguláciu živočíšnych škodcov - deratizáciu ako preventívne opatrenie na ničenie epidemiologicky významných alebo škodlivých hlodavcov za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení v zmysle § 52 ods.1písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sú povinné vykonať všetky uvedené subjekty :

 

1. Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby, potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín a požívatín, v skladoch ďalších komodít a  skládkach komunálneho odpadu.

 

2. Fyzické osoby – občania v pivničných priestoroch pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch, predovšetkým ak v ich blízkosti sú objekty určené na podnikanie uvedené v bode 1.

 

Objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, musia byť aj fyzicky upratané a zbavené nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov.

Zároveň chceme zvlášť upozorniť rodičov detí a majiteľov psov o zvýšenú pozornosť, aby sa zabránilo kontaktu s použitými deratizačnými prostriedkami.

 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu na území SR z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou SR uznesením vlády Slovenskej republiky č.111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, je potrebné aby všetky dotknuté osoby zabezpečili výkon deratizácie za podmienok dodržania zvýšených hygienických opatrení podľa charakteru prevádzky.

 

                                                    Mesto Piešťany, Mestský úrad Piešťany

                                                             Odbor životného prostredia

 

Výzva na deratizáciu 


Príloha

Vytvorené: 22. 10. 2021
Posledná aktualizácia: 22. 10. 2021 13:26