Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Celomestská deratizácia verejných priestranstiev.

Typ: ostatné | náš tip | Mestský úrad
Upozornenie pre občanov mesta Piešťany

Upozornenie pre občanov mesta Piešťany.

 

Mesto Piešťany, prostredníctvom Mestského úradu v Piešťanoch upozorňuje občanov mesta Piešťany, že podľa § 53 zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú obce povinné plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariadené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave. Z uvedeného dôvodu bude v dňoch od 19.10.2020 do 23.10.2020 vykonávaná

 

celomestská deratizácia verejných priestranstiev.

 

Reguláciu živočíšnych škodcov - deratizáciu ako preventívne opatrenie na ničenie epidemiologicky významných alebo škodlivých hlodavcov za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení v zmysle § 52 ods.1písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sú povinné vykonať všetky uvedené subjekty :

 

1. Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby, potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín a požívatín, v skladoch ďalších komodít a  skládkach komunálneho odpadu.

 

2. Fyzické osoby – občania v pivničných priestoroch pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch, predovšetkým ak v ich blízkosti sú objekty určené na podnikanie uvedené v bode 1.

 

Objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, musia byť aj fyzicky upratané a zbavené nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov.

Zároveň chceme zvlášť upozorniť rodičov detí a majiteľov psov o zvýšenú pozornosť, aby sa zabránilo kontaktu s použitými deratizačnými prostriedkami.

 

 

                                                   Mesto Piešťany, Mestský úrad Piešťany

                                                            Odbor životného prostredia

 


Vytvorené: 8. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 8. 10. 2020 13:24