Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá
z 12
posledná

Prerušenie distribúcie elektriny

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 17. 9. 2019 | Autor:

Medzinárodné cyklistické preteky okolo Slovenska

Trnavský samosprávny kraj si Vás touto cestou dovoľuje upozorniť na obmedzenie autobusovej dopravy v dňoch 20.09.2019 (piatok) a 21.09.2019 (sobota) z dôvodu konania "Medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska". celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 13. 9. 2019 | Autor: Beáta Palkechová

Zmena cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020

Trnavský samosprávny kraj v zmysle zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov je objednávateľom dopravných služieb vo verejnom záujme, za ktoré poskytuje dopravcom finančný príspevok na náhradu straty, ktorá vznikla poskytovaním zľavneného cestovného a zabezpečovaním dopravnej obslužnosti územného obvodu TTSK. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 13. 9. 2019 | Autor: Beáta Palkechová

Prerušenie distribúcie elektriny - 02.10.2019

ul. P. Nurmiho celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 10. 9. 2019 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny -02.10.2019

ul. Hlboká celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 10. 9. 2019 | Autor:

ZBERNÉ STREDISKO BUDE ZATVORENÉ

V utorok, dňa 27.08.2019, v čase od 10.30 do 12.30 h bude Zberné stredisko z technických príčin zatvorené. Ďakujeme za porozumenie.

celý text

Služby mesta Piešťany, Press, ostatné, ... | 26. 8. 2019 | Autor: Ing. Lucia Schultzová

Oznam - Zberné stredisko dňa 15.08.2019

Dňa 15.08.2019 bude od 12:30 hod. do 13:30 hod. Zberné stredisko z technických príčin zatvorené.

Ďakujeme za porozumenie. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 14. 8. 2019 | Autor:

Oznam - Matričný úrad

Vo štvrtok dňa 15. 8. 2019 bude od 14.00 hod. do 15.30 hod. z dôvodu sobáša zatvorená časť Klientského centra – matrika.

RNDr. Denisa Bartošová
prednostka MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 13. 8. 2019 | Autor: Mgr. Marcela Ondreičková

Prerušenie distribúcie elektriny

Teplická ulica celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 6. 8. 2019 | Autor:

Oznam - matrika 07.08.2019

V stredu dňa 7. 8. 2019 bude od 10.45 hod. do 12.30 hod. z dôvodu sobáša zatvorená časť Klientského centra – matrika.
RNDr. Denisa Bartošová prednostka MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 6. 8. 2019 | Autor:

Oznam - Klientské centrum - matrika

Vo štvrtok dňa 21. 02. 2019 bude od 7.30 hod. do 12.30 hod. z mimoriadnych technických dôvodov zatvorená časť Klientského centra – matrika.

JUDr. Lívia Damboráková prednostka MsÚ v. r.
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 18. 2. 2019 | Autor:

Oznam

Návrh Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019 celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 18. 2. 2019 | Autor: JUDr. Lívia Damboráková

Oznam - Klientske centrum

V pondelok dňa 18.02.2019  bude od 13, 30 hod. z technických dôvodov zatvorená časť Klientskeho centra – osvedčovanie listín a podpisov.

Ďakujeme za pochopenie

JUDr. Lívia Damboráková
    prednostka MsÚ celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 13. 2. 2019 | Autor: Mgr. Mária Gašparíková

Vývoz bioodpadu

Zberová spoločnosť Marius Pedersen a.s. a Mestský úrad Piešťany celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 12. 2. 2019 | Autor: Ing. Lucia Schultzová

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 6. 2. 2019 | Autor: Mgr. Mária Gašparíková

Cena primátora mesta Piešťany a anketa Športovec roka 2018

Primátor mesta Piešťany Peter Jančovič vyzýva občanov a inštitúcie na podávanie návrhov na Cenu primátora mesta Piešťany a anketu „Športovec roka 2018“. celý text

Primátor, ostatné, náš tip, ... | 5. 2. 2019 | Autor: Annamária Voleková

Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania

Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov nachádzajúcich sa pod stavbou "D1 Piešťany - Horná Streda", podľa ust. § 24e zákona č. 1358/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 1. 2. 2019 | Autor: Ing. Mgr. Zlatica Tapferová

Prerušenie distribúcie elektriny - dňa 26.02.2019

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip | 18. 1. 2019 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Prerušenie distribúcie elektriny - dňa 25. 02. 2019

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip | 16. 1. 2019 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Oznam - Termíny pre daňovníkov

Dôležité termíny pre daňovníkov celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 10. 1. 2019 | Autor: Annamária Voleková

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 8.2.2019

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip | 9. 1. 2019 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Daň za ubytovanie - zmena sadzby dane

MsZ mesta Piešťany na svojom zasadnutí dňa 13.12.2018 uznesením MsZ číslo 183/2018 zvýšilo daň z ubytovania v roku 2019 na 1,50 € na osobu a prenocovanie.
Daň je splatná bez vyrubenia do 15 dňa nasledujúceho mesiaca bezhotovostným prevodom na príslušný účet správcu dane s uvedením VS ktorým je 10 miestne číslo pridelené správcom dane.
Pri platbe je potrebné v správe pre príjemcu uvádzať číselné označenie mesiaca a rok za ktorý je platba realizovaná.
Pri platbách do 300 eur v hotovosti do pokladne správcu dane.
Poštovým peňažným poukazom, s uvedením VS ktorým je 10 miestne číslo pridelené správcom dane, na príslušný účet správcu dane.
Pri platbe je potrebné v správe pre adresáta uvádzať číselné označenie mesiaca a rok za ktorý je platba realizovaná.
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 2. 1. 2019 | Autor: Ing. Stanislav Mikuš

Oznámenie - Bytový podnik (27.12.2018 - 02.01.2019 čerpanie dovolenky)

Oznámenie
v dňoch od 27.12.2018 do 02.01.2019(vrátane) t.j. 4 pracovné dni bude na Bytovom podniku Piešťany , s.r.o., čerpaná celopodniková dovolenka.

celý text

ostatné, náš tip | 18. 12. 2018 | Autor: Miriam Rakúsová

Oznam - zmena úradných hodín

Na základe rozhodnutia primátora mesta Mgr. Petra Jančoviča PhD. bude dňa 31. 12. 2018 budova MsÚ zatvorená.
Zamestnanci si čerpajú dovolenky, prípadne náhradné voľno.

JUDr. Lívia Damboráková
prednostka MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 17. 12. 2018 | Autor:

Oznam - Zberné stredisko

Mestský úrad Piešťany Vám oznamuje, že v dňoch 24.12.2018 – 01.01.2019 bude prevádzka Zberného strediska z dôvodu čerpania dovoleniek ZATVORENÁ.
Opäť otvoríme v stredu 02.01.2019.

Zároveň žiadame obyvateľov, aby počas zatvorenia prevádzky neukladali odpad pred jej areál. Uvedeným konaním by sa dopustili priestupku podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 10. 12. 2018 | Autor: Zuzana Jakubisová

Oznam - Matrika

Vo štvrtok dňa 29. 11. 2018 bude z mimoriadnych technických dôvodov zatvorená časť Klientského centra – MATRIKA
Ing. Eduard Strapatý prednosta MsÚ v. r.
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 26. 11. 2018 | Autor:

Oznam - Evidencia obyvateľov

Vo štvrtok dňa 29. 11. 2018 bude do 12.30 z mimoriadnych technických dôvodov zatvorená časť Klientskeho centra – evidencia obyvateľov.
Ing. Eduard Strapatý prednosta MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 26. 11. 2018 | Autor: Renáta Šnajdarová

Oficiálne výsledky volieb v meste Piešťany

konaných dňa 10.11.2018 celý text

Press, ostatné, náš tip | 11. 11. 2018 | Autor: JUDr. Lívia Damboráková

Odstávka pitnej vody - Kocurice

Oznamujeme Vám, že dňa 9.11.2018 bude v obci Kocurice odstávka pitnej vody od 8.00 do 14.00 hod.
z dôvodu opravy poruchy na vodovode DN 600.
Ďakujeme

Viera Malinová
technicko administratívny pracovník útvaru distribúcie vody
celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 8. 11. 2018 | Autor: Annamária Voleková

Oznam - dňa 29. 10. 2018 bude Klientske centrum otvorené do 15.00 h.

Dňa 29. 10. 2018(pondelok) bude od 15.00 hod. z technických dôvodov zatvorené Klientské centrum.

Ing. Eduard Strapatý prednosta MsÚ
celý text

ostatné, náš tip | 29. 10. 2018 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Prerušenie distribúcie elektriny - dňa 16.11.2018

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip | 25. 10. 2018 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Oznam - Oddelenie sociálnych a školských sluižeb

V pondelok dňa 29.10.2018 budú z mimoriadnych technických príčin úradné hodiny klientského centra-oddelenia sociálnych a školských služieb od 7.30 h- do 14.30 h.


Ing. Eduard Strapatý
prednosta MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 25. 10. 2018 | Autor: PhDr. Martina Briganová

Oznam - evidencia obyvateľov - 29.10.2018

V pondelok dňa 29. 10. 2018 bude od 12.30 hod. z mimoriadnych technických dôvodov zatvorená časť Klientského centra – evidencia obyvateľov.

Ing. Eduard Strapatý prednosta MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 23. 10. 2018 | Autor:

Oznam - evidencia obyvateľov

Vo štvrtok dňa 25. 10. 2018 bude z mimoriadnych technických dôvodov zatvorená časť Klientskeho centra – evidencia obyvateľov.
Ing. Eduard Strapatý prednosta MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 23. 10. 2018 | Autor: Daniela Juricová

Prerušenie distribúcie elektriny - 21.11.2018

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip | 22. 10. 2018 | Autor: Ing. Darina Vlhová

17. ročník šachového turnaja o Venušin putovný pohár

Turnaj pre všetkých milovníkov šachu o Venušin putovný pohár celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 22. 10. 2018 | Autor: Mgr. Mária Gašparíková

100. výročie ČSR a 100. výročie ukončenia I. sv. vojny

Pozvánka celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 17. 10. 2018 | Autor: Mgr. Beáta Hudcovičová

Oznam - dňa 23.10.2018 bude Oddelenie daní a poplatkov zatvorené

Dňa 23.10.2018 bude Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu zatvorené z dôvodu školenia.
Za pochopenie ďakujeme.

Ing. Stanislav Mikuš
vedúci OFS
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 16. 10. 2018 | Autor: Ľubica Ondreičková
prvá
z 12
posledná