Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá
z 15
posledná

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy ... celý text

ostatné, náš tip | 11. 11. 2021 | Autor:

Celomestská deratizácia verejných priestranstiev

Upozornenie pre občanov mesta Piešťany celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 22. 10. 2021 | Autor: Mgr. Miroslava Martinkovičová

Pošta Piešťany 5 a pošta Pieštany 6 - oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 01.10.2021 bude na pošte Piešťany 5 a Piešťany 6 realizovaná zmena hodín pre verejnosť.
Dôvodom zmeny hodín pre verejnosť je zmena organizácie práce. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 30. 9. 2021 | Autor:

Mestský úrad bude vo štvrtok zatvorený

Oznamujeme verejnosti, že vo štvrtok 16. septembra 2021 bude Mestský úrad Piešťany zatvorený. Dôvodom je celodenné školenie zamestnancov. Za porozumenie ďakujeme.

RNDr. Denisa Bartošová
prednostka MsÚ celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 14. 9. 2021 | Autor:

Pošta Piešťany 5 a pošta Piešťany 6

Oznámenie dočasného zatvorenia pošty celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 1. 7. 2021 | Autor:

Zrušenie hlasitej skúšky sirén

Hlasitá skúška sirén plánovaná dnes o 12:00 hod. sa nevykonala z dôvodu zlyhania systému v JZ Slovenské elektrárne, a.s., Elektráreň Bohunice V-2, Jaslovské Bohunice, ktoré sú vlastníkom sirén v našom okrese. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 11. 6. 2021 | Autor:

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2021/2022 — mestské a obecné úrady

Dovolíme si Vás upozorniť, že od 02.09.2021 do 20.09.2021 bude možné zasielať požiadavky a pripomienky obecných úradov a občanov na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov, do ktorých dopravca, zohľadní časové posuny vlakov a podľa možnosti zosúladí prestupy na jednotlivých prestupových uzloch. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 31. 8. 2021 | Autor:

Slovenská pošta 6 - oznámenie o zmene

hodín pre verejnosť celý text

ostatné, náš tip | 26. 2. 2021 | Autor: Jarmila Ferancová

Výzva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Západoslovenská distribučná, a.s. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 4. 12. 2020 | Autor: Ing. Marián Ondrišík

Prerušenie distribúcie elektriny - Krajinská cesta

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 11. 9. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - Pod Párovcami

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 11. 9. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - Dopravná 11

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 11. 9. 2020 | Autor:

Zrušenie plánovanej odstávky elektrickej energie - 8.11.2020

Vážený odberateľ,
Oznamujeme Vám, že odstávka elektrickej energie, ktorá bola plánovaná na deň
08. 11. 2020 v čase od 07.30 hod. do 13.30 hod. v meste Piešťany je zrušená
Dopravná č. 11
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 11. 9. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - lokalita Vážska

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 11. 9. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - lokalita Dopravná

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 11. 9. 2020 | Autor:

Oznam - matrika

V pondelok dňa 14. 9. 2020 bude matričný úrad zatvorený.
RNDr. Denisa Bartošová prednostka MsÚ v. r.
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 9. 9. 2020 | Autor: Mgr. Marcela Ondreičková

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021

Trnavský samosprávny kraj (ďalej len TTSK) v zmysle zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov je objednávateľom dopravných služieb vo verejnom záujme, za ktoré poskytuje dopravcom finančný príspevok na náhradu straty, ktorá vznikla poskytovaním zľavneného cestovného a zabezpečovaním dopravnej obslužnosti územného obvodu TTSK. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 9. 9. 2020 | Autor: Beáta Palkechová

Prerušenie distribúcie elektriny - Konečná, Sibírska, Studená, Valašská, Vysoká

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 28. 8. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - Holubyho, Štefánikova

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 28. 8. 2020 | Autor:

Verejné prerokovanie zámeru Vodozádržných opatrení pre sídlisko Juh Piešťany

Dň 12.08.2020 o 17.00 hod. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 5. 8. 2020 | Autor:

Oznámenie - Klientské centrum - evidencia obyvateľov

V utorok dňa 04. 08. 2020 od 12.30 bude z technických dôvodov z a t v o r e n á časť Klientského centra – evidencia obyvateľov.

RNDr. Denisa Bartošová
prednostka MsÚ


celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 3. 8. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 29. 7. 2020 | Autor:

Umiestnenie stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Piešťany, lokality – sídlisko Juh, Vážska ul., M. Waltariho, ul. K Lodenici

Umiestnenie stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Piešťany, lokality – sídlisko Juh, Vážska ul., M. Waltariho, ul. K Lodenici celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 29. 7. 2020 | Autor: Ing. Lucia Schultzová

Zrušenie plánovanej odstávky el. energie

Oznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip | 10. 7. 2020 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 05.08.2020

Lokalita:
Pod Párovcami 827/1
sv. Štefana č. 7,9,18,20,22,32,34,838/3 celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 8. 7. 2020 | Autor:

Oznam - evidencia obyvateľov

Čerpania dovolenky celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 17. 6. 2020 | Autor: Daniela Juricová

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 22. 07. 2020

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip | 17. 6. 2020 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Oboznámenie verejnosti - 21.07.2020

Prerušenie distribúcie elektriny celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 16. 6. 2020 | Autor: Jarmila Ferancová

Prerušenie distribúcie elektriny - 21.07.2020

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 9. 6. 2020 | Autor: Jarmila Ferancová

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 02 . 07. 2020

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip | 2. 6. 2020 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Oznam o spôsobe podania vrátane termínu podania prihlášok na štúdium a predbežnom termíne realizácie talentových prijímacích skúšok

Riaditeľ Základnej umeleckej školy oznamuje všetkým záujemcom (uchádzačom) o štúdium v súlade s rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 28. 4. 2020, spôsob podania vrátane termínov podania prihlášok na štúdium a predbežnom termíne realizácie talentových prijímacích skúšok v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 na školský rok 2020/2021. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 4. 5. 2020 | Autor: PaedDr. Elena Skovajsová

Upozornenie pre občanov mesta Piešťany

celomestská deratizácia verejných priestranstiev celý text

ostatné, Mestský úrad | 28. 4. 2020 | Autor: Mgr. Miroslava Martinkovičová

ZOZNAM ŽIADATEĽOV O DOTÁCIE 2020

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany č. 4/2020, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom zverejňujeme zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v jednotlivých oblastiach. celý text

ostatné, Komisie MsZ | 24. 4. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová

Oznam - Matričný úrad

Matričný úrad oznamuje,
že do odvolania sa nové žiadosti o uzavretie manželstva nebudú vybavovať.

celý text

ostatné, Mestský úrad | 26. 3. 2020 | Autor: Martina Gregoričková

Oznámenie o zrušení verejného prerokovania návrhu umiestnenia stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Piešťany

V súvislosti s preventívnymi opatreniami a minimalizovaním šírenia koronavírusu COVID-19 sa ruší verejné prerokovanie návrhu umiestnenia stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Piešťany, lokality – sídlisko Juh, Vážska ul., M. Waltariho, ul. K Lodenici, ktoré sa malo uskutočniť vo štvrtok 26. marca 2020 o 16.00 h v Mestskej knižnici, Školská 19, Piešťany na 2. poschodí.
Náhradný termín včas oznámime. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 16. 3. 2020 | Autor: Ing. Lucia Schultzová
prvá
z 15
posledná