Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá
z 14
posledná

Prerušenie distribúcie elektriny - 19.10.2020

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 23. 9. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - 15.10.2020

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 23. 9. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny- 15.10.2020

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 23. 9. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - 13.10.2020

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 22. 9. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - Valová

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 16. 9. 2020 | Autor:

Oznam - matrika

V pondelok dňa 14. 9. 2020 bude matričný úrad zatvorený.
RNDr. Denisa Bartošová prednostka MsÚ v. r.
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 9. 9. 2020 | Autor: Mgr. Marcela Ondreičková

Verejné prerokovanie zámeru Vodozádržných opatrení pre sídlisko Juh Piešťany

Dň 12.08.2020 o 17.00 hod. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 5. 8. 2020 | Autor:

Oznam - evidencia obyvateľov

Čerpania dovolenky celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 17. 6. 2020 | Autor: Daniela Juricová

Oznam - Informácie pre verejnosť

INFORMÁCIE O ZDROJI OHROZENIA, MOŽNOM ROZSAHU MIMORIADNEJ UDALOSTI A NÁSLEDKOV NA POSTIHNUTOM ÚZEMÍ A ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

celý text

Press, ostatné, náš tip | 5. 3. 2020 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Oznam - Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Oboznámenie verejnosti celý text

Press, ostatné, náš tip | 5. 3. 2020 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Oznam o spôsobe podania vrátane termínu podania prihlášok na štúdium a predbežnom termíne realizácie talentových prijímacích skúšok

Riaditeľ Základnej umeleckej školy oznamuje všetkým záujemcom (uchádzačom) o štúdium v súlade s rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 28. 4. 2020, spôsob podania vrátane termínov podania prihlášok na štúdium a predbežnom termíne realizácie talentových prijímacích skúšok v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 na školský rok 2020/2021. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 4. 5. 2020 | Autor: PaedDr. Elena Skovajsová

Upozornenie pre občanov mesta Piešťany

celomestská deratizácia verejných priestranstiev celý text

ostatné, Mestský úrad | 28. 4. 2020 | Autor: Mgr. Miroslava Martinkovičová

Oznam - Matričný úrad

Matričný úrad oznamuje,
že do odvolania sa nové žiadosti o uzavretie manželstva nebudú vybavovať.

celý text

ostatné, Mestský úrad | 26. 3. 2020 | Autor: Martina Gregoričková

Oznámenie o zrušení verejného prerokovania návrhu umiestnenia stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Piešťany

V súvislosti s preventívnymi opatreniami a minimalizovaním šírenia koronavírusu COVID-19 sa ruší verejné prerokovanie návrhu umiestnenia stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Piešťany, lokality – sídlisko Juh, Vážska ul., M. Waltariho, ul. K Lodenici, ktoré sa malo uskutočniť vo štvrtok 26. marca 2020 o 16.00 h v Mestskej knižnici, Školská 19, Piešťany na 2. poschodí.
Náhradný termín včas oznámime. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 16. 3. 2020 | Autor: Ing. Lucia Schultzová

Oznam - Stavebný úrad

Mesto Piešťany ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods.1) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konaní, vedených ku dnešnému dňu na stavebnom úrade v zmysle stavebného zákona (t.j. konaní za účelom vydania rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebného povolenia, povolenia odstránenia stavby, povolenia zmeny účelu užívania, konania vo veci prerokovania priestupku, resp. správneho deliktu...), že v súvislosti s preventívnymi opatreniami a minimalizovaním šírenia koronavírusu COVID -19 sa od 16.3.2020 nebudú konať ústne pojednávania, zvolané na mieste stavby, resp. na Mestskom úrade Piešťany.
Tieto pojednávania a prerokovania sa budú konať v náhradných termínoch, o ktorých budú účastníci konania a dotknuté orgány a organizácie informované v dostatočnom časovom predstihu. V prípade podania pripomienok a námietok odporúčame v súčasnosti využiť poštové služby alebo schránku, umiestnenú na budove MsÚ Piešťany pri schodisku.
Ďakujeme za pochopenie.
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 16. 3. 2020 | Autor: Ing.arch. Petra Konečná

Prerušenie distribúcie elektriny

oboznámenie verejnosti celý text

Press, ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Prerušenie distribúcie elektriny

Vykonávanie plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy celý text

ostatné, Mestský úrad | 9. 3. 2020 | Autor:

Oznam - Matričný úrad

Vo štvrtok 12.3.2020 od 7.30 hod. do 12.30 hod. bude Matričný úrad zatvorený.


RNDr. Denisa Bartošová
prednosta MsÚ

celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 5. 3. 2020 | Autor:

Umiestnenie stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Piešťany, lokality – sídlisko Juh, Vážska ul., M. Waltariho, ul. K Lodenici

Verejné prerokovanie návrhu umiestnenia stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Piešťany, lokality – sídlisko Juh, Vážska ul., M. Waltariho, ul. K Lodenici celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 4. 3. 2020 | Autor: Ing. Lucia Schultzová

Vydávanie hlasovacích preukazov

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 25. 2. 2020 | Autor: RNDr. Denisa Bartošová

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 29.02.2020

Hlasovanie do prenosnej volebnej urny celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 24. 2. 2020 | Autor: Mgr. Mária Gašparíková

Prerušenie distribúcie elektriny

Dňa 06.03.2020 v čase od 08:00 hod. do 13:45 hod.:
PPLK.V.ÁBELA č. 2010, 2913/4, 2913/7, 2913/10, 2913/13
celý text

Press, ostatné, náš tip | 17. 2. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny

Dňa 06.03.2020 v čase od 8:00 hod. do 9:00 hod.
pplk V. Ábela č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 2010, 2902, 2909/5,
2909/8, 2909/11, 2913/4, 2913/7, 2913/10, 2913/13, 7708 celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 14. 2. 2020 | Autor:

Oznam - školenie zamestnancov k voľbám

Vo štvrtok dňa 13.02.2020 bude v dopoludňajších hodinách z dôvodu školenia k voľbám do NR SR zatvorená časť Klientskeho centra – osvedčovanie listín a podpisov, pokladňa okrem matriky a podateľne. Na uvedených pracoviskách môžete byť vybavení od 12, 30 hodiny.

Ďakujeme za pochopenieRNDr. Denisa Bartošová v.r.
prednostka MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 10. 2. 2020 | Autor:

Uzávierka ulíc

Aktuálne 6.2.2020 je uzávierka vozovky od križovatky ulíc Dlhá/Ružová po križovatku ulíc Ružová/Skalná z dôvodu odstraňovania havárie vodovodu. celý text

ostatné, Mesto | 6. 2. 2020 | Autor: Martin Ričány

Oznámenie - uzavretá vozovka

Aktuálne 6.2 je uzavretá vozovka od križovatky ulíc Dlhá/Ružová po križovatku ulíc Ružová/Skalná z dôvodu odstránenia havárie vodovodu.
Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 6. 2. 2020 | Autor: Martin Ričány

Upozornenie na uzávierku vozovky

Mestský úrad v Piešťanoch upozorňuje na uzávierku vozovky od križovatky ulíc Dlhá - Ružová po križovatku Ružová - Skalná - z dôvodu odstraňovania havárie vodovodu. celý text

ostatné, Mesto | 6. 2. 2020 | Autor: Monika Šteruská

Oznámenie - školenie zamestnancov dňa 05.02.2020

Dňa 5.2.2020 bude z dôvodu školenia zamestnancov

Z A T V O R E N Á

kancelária č. 33, OEP – dane a poplatky.

RNDr. Denisa Bartošová
prednostka MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 30. 1. 2020 | Autor:

Oznámenie o dočasnom zatvorení pošty

Od 17.02.2020 do 25.02.2020 bude pošta Piešťany dočasne zatvorená. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 29. 1. 2020 | Autor:

Zisťovanie EU SILC

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 29. 1. 2020 | Autor:

Oznam - zmena úradných hodín dňa 20.01.2020

V pondelok dňa 20.01.2020 bude z dôvodu školenia k voľbám do NR SR zatvorená časť Klientskeho centra – osvedčovanie listín a podpisov.

Ďakujeme za pochopenie

RNDr. Denisa Bartošová v.r.
prednostka MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 17. 1. 2020 | Autor:

OZNAM O ZATVORENÍ ÚRADU

Vážení občania,
v dňoch 23.12.2019 a 31.12.2019 bude Mestský úrad Piešťany zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky zamestnancov mesta.
V prípade vybavovania pohrebných záležitostí sa obráťte na niektorú pohrebnú službu, ktorá Vám poskytne potrebné informácie:
- Služby mesta Piešťany, p. o. Bratislavská 104; tel.: 0907/287718
- KVARS - Piešťany, Radlinského 12; tel.: 0907/520813, 0908/528501
- SOJČ - Dominika Tatarku 2, Piešťany; tel.: 0905/627481.
Záležitosti osvedčenia podpisu a listiny Vám zabezpečí :
Notársky úrad - Nám. 1. mája č. 1121/14, Piešťany; tel.: 033/7725243,
033/3000310

Dňa 27. a 30.12.2019 bude úrad otvorený ako počas bežných dní.

RNDr. Denisa Bartošová prednostka

celý text

ostatné, Mestský úrad, Mesto | 23. 12. 2019 | Autor:

Oznam - zmena úradných hodín dňa 30.12.2019

V pondelok 30.12.2019 budú Matričný úrad, Evidencia obyvateľov a pokladňa v čase od 11.30 hod. do 12.30 hod. zatvorené.
Zároveň informujeme, že pokladňa v tento deň bude otvorená iba do 15.00 hod.
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 19. 12. 2019 | Autor: Mgr. Mária Gašparíková

Oznam - čerpanie riadnej dovolenky zamestnancov mesta

Vážení občania,

v dňoch 23.12.2019 a 31.12.2019 bude Mestský úrad Piešťany zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky zamestnancov mesta.
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 17. 12. 2019 | Autor:
prvá
z 14
posledná