Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá
z 15
ďalší posledná

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy ... celý text

ostatné, náš tip | 11. 11. 2021 | Autor:

Celomestská deratizácia verejných priestranstiev

Upozornenie pre občanov mesta Piešťany celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 22. 10. 2021 | Autor: Mgr. Miroslava Martinkovičová

Pošta Piešťany 5 a pošta Pieštany 6 - oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 01.10.2021 bude na pošte Piešťany 5 a Piešťany 6 realizovaná zmena hodín pre verejnosť.
Dôvodom zmeny hodín pre verejnosť je zmena organizácie práce. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 30. 9. 2021 | Autor:

Mestský úrad bude vo štvrtok zatvorený

Oznamujeme verejnosti, že vo štvrtok 16. septembra 2021 bude Mestský úrad Piešťany zatvorený. Dôvodom je celodenné školenie zamestnancov. Za porozumenie ďakujeme.

RNDr. Denisa Bartošová
prednostka MsÚ celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 14. 9. 2021 | Autor:

Pošta Piešťany 5 a pošta Piešťany 6

Oznámenie dočasného zatvorenia pošty celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 1. 7. 2021 | Autor:

Zrušenie hlasitej skúšky sirén

Hlasitá skúška sirén plánovaná dnes o 12:00 hod. sa nevykonala z dôvodu zlyhania systému v JZ Slovenské elektrárne, a.s., Elektráreň Bohunice V-2, Jaslovské Bohunice, ktoré sú vlastníkom sirén v našom okrese. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 11. 6. 2021 | Autor:

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2021/2022 — mestské a obecné úrady

Dovolíme si Vás upozorniť, že od 02.09.2021 do 20.09.2021 bude možné zasielať požiadavky a pripomienky obecných úradov a občanov na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov, do ktorých dopravca, zohľadní časové posuny vlakov a podľa možnosti zosúladí prestupy na jednotlivých prestupových uzloch. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 31. 8. 2021 | Autor:

Slovenská pošta 6 - oznámenie o zmene

hodín pre verejnosť celý text

ostatné, náš tip | 26. 2. 2021 | Autor: Jarmila Ferancová

Výzva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Západoslovenská distribučná, a.s. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 4. 12. 2020 | Autor: Ing. Marián Ondrišík

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej primestskej autobusovej dopravy na obdobie 201612017

Trnavský samosprávny kraj (ďalej len TTSK) v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej
doprave v znení neskorších predpisov je objednávateľom dopravných služieb vo verejnom
záujme, za ktoré poskytuje dopravcom finančný príspevok na náhradu straty, ktorá vznikla 'poskytovaním zľavneného cestovného a zabezpečovaním dopravnej obslužnosti územného obvodu TTSK.
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 23. 9. 2016 | Autor: Beáta Palkechová

Fotografická súťaž s názvom OKO DOLNÉHO POVAŽIA - TÉMA STROM

Dlhodobým cieľom súťaže je fotografická dokumentácia DOLNÉHO POVAŽIA. Téma pre rok 2016 je STROM. celý text

Mesto | 12. 8. 2016 | Autor:

Obec Siladice organizuje fotografickú súťaž s názvom OKO DOLNÉHO POVAŽIA- TÉMA STROM

Dlhodobým cieľom súťaže je fotografická dokumentácia DOLNÉHO POVAŽIA. Téma pre rok 2016 je STROM. celý text

Primátor | 12. 8. 2016 | Autor:

Oznámenie

Zanikol mandát poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 29. 7. 2016 | Autor: JUDr. Lívia Damboráková

Zisťovanie o vzdelávaní dospelých (AES 2016)

Štatistický úrad SR celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 30. 6. 2016 | Autor: Ing. Mgr. Zlatica Tapferová
zberny dvor

Oznam - Zberné stredisko

OZNAM
Zberné stredisko


Mestský úrad Piešťany Vám oznamuje, že dňa 04.07.2016 (pondelok) bude prevádzka Zberné stredisko z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ.
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 29. 6. 2016 | Autor:
budova

Oznam - dňa 1.7.2016 bude Mestský úrad zatvorený

Mestský úrad Piešťany oznamuje, že dňa 01. 07. 2016 (v piatok) bude Mestský úrad zatvorený
z dôvodu školenia zamestnancov.

Za porozumenie ďakujeme
                                                        Ing. Eduard Strapatý
                                                            prednosta MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 23. 6. 2016 | Autor: Ing. Eduard Strapatý

Chemická ochrana  pagaštanov konských

Chemická ochrana  pagaštanov konských proti kalamitnému škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému a fytopatogénnym hubám celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 21. 6. 2016 | Autor: Ing. Marián Ondrišík

Vývoz komunálneho odpadu z rodinných a bytových domov

Mestský úrad Piešťany oznamuje pôvodcom odpadov, že vývoz komunálneho odpadu z rodinných a bytových domov zo zberných nádob o objeme 120 l a 240 l bude v letných mesiacoch prebiehať v intervale 1 x za týždeň (od 1.6.2016 do 31.8.2016). celý text

náš tip, Mestský úrad | 6. 6. 2016 | Autor:

Participatívny rozpočet - podanie návrhu

Participatívny rozpočet - podanie návrhu celý text

Press | 1. 6. 2016 | Autor:
Participatívny rozpočet - podanie návrhu 1

Participatívny rozpočet - podanie návrhu

Participatívny rozpočet - podanie návrhu celý text

Press, Mesto | 1. 6. 2016 | Autor:

Zoznam žiadateľov o dotácie

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany č. 3/2015, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, zverejňujeme zoznam žiadateľov, ktorí splnili alebo nesplnili podmienky na poskytnutie dotácie. celý text

náš tip | 2. 5. 2016 | Autor: Eva Bereczová
msu

Oznámenie

Vzdanie sa mandátu poslanca a nastúpenie náhradníka
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 23. 3. 2016 | Autor: JUDr. Lívia Damboráková

Vykladanie zberných nádob

Zberová spoločnosť Marius Pedersen a.s. a Mestský úrad Piešťany upozorňujú občanov, aby v zmysle ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o odpadoch č.18/2007 vykladali zberné nádoby, obzvlášť na komunálny odpad a bioodpad, ku každému vývozu vždy pred 6.00 hod., a to aj v prípade, že nádoby na odpad nie sú úplne naplnené. Prispeje to k eliminácii šírenia zápachu z nádob a znečisťovaniu okolia nádob a vozovky pri vývoze odpadu. Súčasne oznamujeme, že vývoz bioodpadu začne podľa harmonogramov vývozu v 9. kalendárnom týždni, od 29.2.2016 a prebiehať bude pravidelne každé 2 týždne. celý text

náš tip | 9. 3. 2016 | Autor:

Zatvorená pokladňa

Dňa 4.marca 2016 bude pokladňa ZATVORENÁ z dôvodu prípravy volieb do NR SR.
Za porozumenie ďakujeme.
celý text

náš tip | 3. 3. 2016 | Autor:

Uzávierka vydávania hlasovacích preukazov

V piatok dňa 04.03.2016 bude po 12,00 hod. vybavovanie klientov na prízemí v priestoroch Klientskeho centra obmedzené z dôvodov organizačno-technickej prípravy volieb do NR SR.
Zároveň oznamujeme záujemcom o vydanie hlasovacieho preukazu, že o jeho vydanie je možné rovnako požiadať najneskôr v uvedený deň do 12 hodiny.
Ďakujeme za pochopenie.
celý text

náš tip | 3. 3. 2016 | Autor:
Obrázok

Slovenská POŠTA: Zmena otváracích hodín

S účinnosťou od 1. februára 2016 bola zrealizovaná zmena otváracích hodín na hlavnej piešťanskej pošte. celý text

ostatné, náš tip | 8. 2. 2016 | Autor:
MsÚ

Oznam - Matričný úrad

V utorok dňa 26.1.2016 bude od 10,30 hod.
Matričný úrad zatvorený. celý text

náš tip, Mestský úrad | 25. 1. 2016 | Autor:
MsÚ

Oznam - uzatvorená časť Klientskeho centra

Vo štvrtok dňa 21.01.2016 bude od 13, 30 hod. z technických dôvodov zatvorená časť Klientskeho centra – osvedčovanie listín a podpisov a Matričný úrad.

celý text

náš tip | 20. 1. 2016 | Autor:
Obrázok

Základná škola na Vajanského ulici bude od pondelka zavretá

V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany je 5 základných škôl, 5 materských škôl so svojimi elokovanými pracoviskami, 1 základná umelecká škola a 2 centrá voľného času. Len jedna z inštitúcií bude pre štrajk učiteľov od pondelka zatvorená. celý text

náš tip | 18. 1. 2016 | Autor:
Stromček

Vývoz vianočných stromčekov

V mnohých domácnostiach dotváral vianočnú atmosféru živý vianočný stromček. To majú na pamäti aj radní a preto občanom oznamujú, že drevinu môžu vyhodiť ku kontajnerom. Pracovníci strediska verejnej zelene Služieb mesta Piešťany ich v týchto dňoch postupne zbierajú. celý text

Služby mesta Piešťany, náš tip | 12. 1. 2016 | Autor:
MsÚ

Oznam - Zberné stredisko

Poplatok za uloženie drobných stavebných odpadov v prevádzke Zberné stredisko celý text

náš tip, Mestský úrad | 8. 1. 2016 | Autor: Zuzana Jakubisová
MsÚ

Zmena v harmonograme vývozu komunálneho odpadu v roku 2016

Mestský úrad Piešťany oznamuje pôvodcom odpadov, že v roku 2016 sa mení harmonogram vývozu komunálneho odpadu v rodinných domoch. celý text

náš tip | 17. 12. 2015 | Autor: Ing. Peter Mihalik
prvá
z 15
ďalší posledná