Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá
z 14
posledná

Oznam - evidencia obyvateľov

Čerpania dovolenky celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 17. 6. 2020 | Autor: Daniela Juricová

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 22. 07. 2020

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip | 17. 6. 2020 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Oboznámenie verejnosti - 21.07.2020

Prerušenie distribúcie elektriny celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 16. 6. 2020 | Autor: Jarmila Ferancová

Prerušenie distribúcie elektriny - 21.07.2020

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 9. 6. 2020 | Autor: Jarmila Ferancová

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 02 . 07. 2020

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip | 2. 6. 2020 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Oznam - Informácie pre verejnosť

INFORMÁCIE O ZDROJI OHROZENIA, MOŽNOM ROZSAHU MIMORIADNEJ UDALOSTI A NÁSLEDKOV NA POSTIHNUTOM ÚZEMÍ A ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

celý text

Press, ostatné, náš tip | 5. 3. 2020 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Oznam - Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Oboznámenie verejnosti celý text

Press, ostatné, náš tip | 5. 3. 2020 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Oznam o spôsobe podania vrátane termínu podania prihlášok na štúdium a predbežnom termíne realizácie talentových prijímacích skúšok

Riaditeľ Základnej umeleckej školy oznamuje všetkým záujemcom (uchádzačom) o štúdium v súlade s rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 28. 4. 2020, spôsob podania vrátane termínov podania prihlášok na štúdium a predbežnom termíne realizácie talentových prijímacích skúšok v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 na školský rok 2020/2021. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 4. 5. 2020 | Autor: PaedDr. Elena Skovajsová

Oznámenie o zrušení verejného prerokovania návrhu umiestnenia stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Piešťany

V súvislosti s preventívnymi opatreniami a minimalizovaním šírenia koronavírusu COVID-19 sa ruší verejné prerokovanie návrhu umiestnenia stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Piešťany, lokality – sídlisko Juh, Vážska ul., M. Waltariho, ul. K Lodenici, ktoré sa malo uskutočniť vo štvrtok 26. marca 2020 o 16.00 h v Mestskej knižnici, Školská 19, Piešťany na 2. poschodí.
Náhradný termín včas oznámime. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 16. 3. 2020 | Autor: Ing. Lucia Schultzová

Oznam - Matričný úrad

Vo štvrtok 12.3.2020 od 7.30 hod. do 12.30 hod. bude Matričný úrad zatvorený.


RNDr. Denisa Bartošová
prednosta MsÚ

celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 5. 3. 2020 | Autor:

Oznámenie - prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 04.05.2017

Vážení občania

Z dôvodu výpadku elektrickej energie sa nebudú vo štvrtok dňa 04.05.2017 v čase od 8,30 – 10,30 hod. poskytovať občanom nasledovné služby Klientskeho centra:

- Matrika
- Osvedčovanie listín a podpisov
- Evidencia obyvateľstva
- Pokladňa

Ostatné služby (vydávanie tlačív, poskytovanie informácií, ...) sa budú v plnom rozsahu zabezpečovať.


Ďakujeme za pochopenie


Ing. Eduard Strapatý, v.r.
prednosta MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 3. 5. 2017 | Autor:

Zmena úradných hodín - 12.05.2017

Vážení občania
Dňa 12.05.2017 bude Mestský úrad zatvorený z dôvodu účasti zamestnancov MsÚ na Jarnom čistení mesta pri príležitosti Dňa Zeme. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 28. 4. 2017 | Autor: Mgr. Mária Gašparíková

VÝZVA NA DOTÁCIE PRE ROK 2017 – druhé kolo

Informácia o spôsobe prijímania žiadostí a poskytnutia dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 25. 4. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Fotografická súťaž Oko Dolného Považia

Obec Siladice si vás dovoľuje pozvať k účasti na treťom ročníku fotografickej súťaže Oko Dolného Považia. Téma nesie názov Voda. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 25. 4. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Celomestská deratizácia verejných priestranstiev

Mestský úrad Piešťany upozorňuje občanov mesta Piešťany, že podľa § 53 zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú obce povinné plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariadené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 25. 4. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Oprava Kuzmányho ulice

V období 17. týždňa 2017 začnú v meste Piešťany stavebné práce súvisiace k obnovou miestnej komunikácie Kuzmányho. Predpokladaná doba trvania prác je pri priaznivom počasí podľa nasledovného harmonogramu: celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad, ... | 24. 4. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Informácia - Rekonštrukcia Sládkovičovej ulice

V termíne od 20.04.2017 bude realizovaná rekonštrukcia miestnej komunikácie Sládkovičova (od ulice Teplická po ulicu D. Tatarku). Rekonštrukcia Sládkovičovej ulice bude realizovaná v nasledovných etapách: celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 19. 4. 2017 | Autor: Eva Bereczová

HARMONOGRAM - Regenerácia sídla CMZ Sládkovičova Piešťany

V období od 16. týždňa 2017 (od 18.04.2017) začnú v meste Piešťany stavebné práce súvisiace k obnovou miestnej komunikácie Sládkovičova. Predpokladaná doba trvania prác je pri priaznivom počasí odhadovaná v trvaní 3 mesiace. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad, ... | 19. 4. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Začiatok stavebných prác súvisiacich k obnovou miestnej komunikácie Sládkovičova

Vážení občania,
v období od 16. týždňa 2017 (od 18.04.2017) začnú v meste Piešťany stavebné práce súvisiace k obnovou miestnej komunikácie Sládkovičova. Predpokladaná doba trvania prác je pri priaznivom počasí odhadovaná v trvaní 3 mesiace. Harmonogram prác bude zverejnený na stránkach mesta najneskôr 1 týždeň pred začiatkom prác.
V uvedenom čase bude prístup k jednotlivým prevádzkam organizovaný dočasným dopravným značením a podľa priebežných pokynov zhotoviteľa.
Prosíme motoristov o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a obyvateľom ulice a majiteľom prevádzok v zmieňovanej lokalite sa vopred ospravedlňujeme za obmedzenia počas obnovy.
Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom
Marián Findrik
Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 4. 4. 2017 | Autor: Ing. Marián Findrik

Oznam - evidencia obyvateľov


V pondelok dňa 03.04.2017 bude do 13,00 hod. z technických dôvodov zatvorená časť Klientskeho centra – evidencia obyvateľov.

Ing. Eduard Strapatý
prednosta MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 29. 3. 2017 | Autor: Mgr. Eva Králová

Oznam - Participatívny rozpočet

Mestský úrad Piešťany oznamuje obyvateľom mesta, že dňa 28.02.2017 bol uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č.21/2017/A schválený
Štatút participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017,
ktorý je zverejnený na web stránke mesta Piešťany: www.piestany.sk.
V termíne od 10. marca 2017 do 17. apríla 2017 môžu obyvatelia mesta predkladať svoje projekty v elektronickej forme na vyššie uvedenú web stránku.
V termíne od 1. mája 2017 do 21. mája 2017 môžu obyvatelia mesta diskutovať a hlasovať o predložených projektoch.Ing, Eduard Strapatý, v.r.
prednosta MsÚ Piešťany
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 16. 3. 2017 | Autor: JUDr. Lívia Damboráková

Obnova miestnej komunikácie A. Hlinku - Harmonogram prác

Vážení občania,
v období od 12. týždňa 2017 (od 20.03.2017) začnú v meste Piešťany stavebné práce súvisiace k obnovou miestnej komunikácie A. Hlinku. Predpokladaná doba trvania prác je pri priaznivom počasí odhadovaná na dobu 2 mesiacov. Harmonogram prác bude zverejnený na stránkach mesta najneskôr 1 týždeň pred začiatkom prác.
V uvedenom čase bude prístup k jednotlivým prevádzkam organizovaný dočasným dopravným značením a podľa priebežných pokynov zhotoviteľa.
Prosíme motoristov o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a obyvateľom ulice a majiteľom prevádzok v zmieňovanej lokalite sa vopred ospravedlňujeme za obmedzenia počas obnovy.
Ďakujeme za pochopenie.
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 15. 3. 2017 | Autor: Ing. Marián Findrik

ZOZNAM ŽIADATEĽOV O DOTÁCIU V ROKU 2017

V roku 2017 žiadalo o poskytnutie dotácie 69 subjektov. Celkovo na svoje projekty v siedmich oblastiach žiadali 84 898 eur. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad, ... | 15. 3. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Oznam - evidencia obyvateľov

V piatok dňa 10.03.2017 bude z technických dôvodov zatvorená časť Klientskeho centra – evidencia obyvateľov.

Ing. Eduard Strapatý,v r. prednosta MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 8. 3. 2017 | Autor: Mgr. Eva Králová

Termíny strojového čistenia ulíc

V jarných mesiacoch Služby mesta pristúpia k čisteniu komunikácií a parkovacích plôch i v spolupráci s mestskou políciou. Na vytypovaných uliciach a parkovacích plochách (nižšie uvedené) budú vopred osadené oznamovacie tabule, v ktorých dňoch a v ktorom čase sa bude čistenie vykonávať. Oznámenie bude osadené v dostatočnom časovom predstihu a následne bude doplnené dočasným dopravným značením. celý text

Služby mesta Piešťany, ostatné, náš tip | 8. 3. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Likvidácia starých vozidiel

Oznamujeme vlastníkom motorových vozidiel, ktorých vozidlá nespĺňajú podmienky prevádzky motorových vozidiel na pozemných komunikáciách, že tieto vozidlá môžu v súlade so znením Novely zákona o odpadoch Zákon č. 79/2015 Z. z., o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dať na likvidáciu autorizovanému spracovateľovi starých vozidiel ako jedinej firme v okrese Piešťany, firme CARS IQ, s.r.o., Žilinská cesta 112, Piešťany. celý text

ostatné, náš tip | 8. 3. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Vyhlásenie ankety „ŠPORTOVEC ROKA 2016“

Primátor mesta Piešťany Miloš Tamajka, M.B.A. vyhlasuje anketu „ŠPORTOVEC ROKA 2016“ v nasledovných kategóriách:
. najúspešnejší mládežnícky športovec – dorastenci do 18 rokov
. najúspešnejší dospelý športovec
. najúspešnejší kolektív
. tréner alebo zaslúžilý pracovník a oblasti športu.
Návrhy so stručným zdôvodnením zasielajte do 28. februára 2017 na adresu: Mestský úrad Piešťany, referát kultúry a športu, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany. Návrhy môžete odovzdať aj osobne na podateľni MsÚ.
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 23. 2. 2017 | Autor: Lenka Slimáková

CENA PRIMÁTORA za rok 2016

Primátor mesta Piešťany Miloš Tamajka, M.B.A. vyzýva občanov a inštitúcie na podávanie návrhov na CENU PRIMÁTORA MESTA PIEŠŤANY. Toto ocenenie je určené tým, ktorí výrazne prispeli k rozvoju v jednej z troch oblastí v roku 2016: sociálnej, kultúrnej a environmentálnej. Návrhy musia obsahovať krátke zdôvodnenie a charakteristiku subjektu, prípadne aktivít, ktoré v roku 2016 zrealizoval.
Termín: do 28. februára 2017 na adresu: Mestský úrad Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany. Na obálku nezabudnite uviesť heslo „Cena primátora“ a názov oblasti, v ktorej navrhovaný subjekt či jednotlivec pôsobí. Návrhy môžete odovzdať aj osobne na podateľni MsÚ.
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 23. 2. 2017 | Autor: Lenka Slimáková

Smutná správa pre prázdninárov a návštevníkov mobilnej ľadovej plochy pri OD PRIOR

Je nám úprimne ľúto, že už nedokážeme udržať prevádzku klziska pri OD PRIOR v prijateľnom stave. Túžili sme ju prevádzkovať minimálne do konca prázdnin, ale počasie zamiešalo kartami. Na základe prognózy vývoja počasia, skutočného stavu a vysokej nákladovosti bolo rozhodnuté, že ukončenie prevádzky mobilnej ľadovej plochy bude k dnešnému dňu, teda k 21.2.2017. celý text

Služby mesta Piešťany, náš tip | 21. 2. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Mimoriadne núdzové opatrenie

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická č. 17, 842 13 Bratislava celý text

náš tip, Mestský úrad, Mesto | 16. 2. 2017 | Autor: Mgr. Miroslava Martinkovičová

Oznam - participatívny rozpočet mesta Piešťany na rok 2017

Mestský úrad Piešťany oznamuje obyvateľom mesta, že v schválenom rozpočte mesta Piešťany na rok 2017 je vyčlenených 20 000 eur na participatívny rozpočet a dňa 28.02.2017 bude jedným z bodov programu rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany Návrh Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017, ktorý je zverejnený na web stránke mesta Piešťany : www.piestany.sk.
Po schválení Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017 mestským zastupiteľstvom môžu obyvatelia mesta predkladať svoje projekty v termíne od 10. marca 2017 do 17. apríla 2017.

                                                                    Ing, Eduard Strapatý, v.r.
                  prednosta MsÚ Piešťany celý text

náš tip, Mestský úrad | 15. 2. 2017 | Autor: JUDr. Lívia Damboráková

Oznam - Evidencia obyvateľov

V piatok dňa 17.02.2017 bude z technických dôvodov zatvorená časť Klientskeho centra – evidencia obyvateľov.

Ing. Eduard Strapatý,v r.
prednosta MsÚ
celý text

náš tip, Mestský úrad | 15. 2. 2017 | Autor: Mgr. Eva Králová

Začiatok vývozu BIO odpadu

Mestský úrad Piešťany a zberová spoločnosť Marius Pedersen, a.s. oznamuje občanom, že vývoz BIO odpadu z rodinných domov začne v 9. kalendárnom týždni od 27.02.2017 a prebiehať bude každé 2 týždne. celý text

náš tip, Mestský úrad, Mesto | 13. 2. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017, ktoré sa uskutoční v mesiacoch február až apríl 2017. celý text

náš tip, Mesto | 13. 2. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Vyhlásenie ankety „ŠPORTOVEC ROKA 2016“

Primátor mesta Piešťany Miloš Tamajka, M.B.A. vyhlasuje anketu „ŠPORTOVEC ROKA 2016“ v nasledovných kategóriách: celý text

Primátor, náš tip, Mestský úrad, ... | 1. 2. 2017 | Autor: Eva Bereczová

CENA PRIMÁTORA za rok 2016

Primátor mesta Piešťany Miloš Tamajka, M.B.A. vyzýva občanov a inštitúcie na podávanie návrhov na CENU PRIMÁTORA MESTA PIEŠŤANY. celý text

náš tip, Mesto | 1. 2. 2017 | Autor: Eva Bereczová

VÝZVA NA DOTÁCIE PRE ROK 2017

Informácia o spôsobe prijímania žiadostí a poskytnutia dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom. Mesto Piešťany v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom č. 13/2016 oznamuje, že: celý text

náš tip, Mesto | 1. 2. 2017 | Autor: Eva Bereczová

Oznámenie prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Vážení podnikatelia, celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 31. 1. 2017 | Autor: Ing. Marián Ondrišík

Výzva - vtáčia chrípka

Na základe opatrenia vydaného Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Trnava č.j. 17/000339, žiadame všetkých obyvateľov mesta Piešťany, ktorí chovajú hydinu, holubov alebo iných vtákov v zajatí o bezodkladné nahlásenie tohto chovu na Mestský úrad v Piešťanoch- úsek životného prostredia, z dôvodu zistenia a potvrdenia choroby- vtáčej chrípky (aviárnej influenzy) u voľne žijúcich vtákov, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí. celý text

náš tip, Mestský úrad, Mesto | 31. 1. 2017 | Autor: Mgr. Miroslava Martinkovičová

Predaj parkovacích kariet – zmena otváracích hodín

V roku 2016, konkrétne 2.11.2016 prebehlo úplné presťahovanie strediska parkovísk a trhovísk z Hviezdoslavovej ulice 18 na nové miesto na Valovej 1919/44. celý text

Služby mesta Piešťany, náš tip | 30. 1. 2017 | Autor: Eva Bereczová
prvá
z 14
posledná