Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá
z 12
ďalší posledná

Oznam - evidencia obyvateľov

Vo štvrtok dňa 24. 10. 2019 bude z mimoriadnych technických dôvodov zatvorená časť Klientského centra – evidencia obyvateľov.
RNDr. Denisa Bartošová prednostka MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 18. 10. 2019 | Autor: Daniela Juricová

Celoplošná celomestská deratizácia

(reguláciu živočíšnych škodcov) celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 14. 10. 2019 | Autor: Mgr. Miroslava Martinkovičová

Oznam - Prerušenie distribúcie elektriny

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip | 3. 10. 2019 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Prerušenie distribúcie elektriny

Dňa 22.10.2019 od 7:30 do 18:30 hod.
ulice:
8. mája a Javorová celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 2. 10. 2019 | Autor:

Oznámenie - referát daní a poplatkov

Dňa 1.10.2019 bude z dôvodu školenia zamestnancov
Z A T V O R E N Á
kancelária č. 33, OEP – dane a poplatky.
RNDr. Denisa Bartošová
prednostka MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 30. 9. 2019 | Autor: Ľubica Ondreičková

Čim budem, keď vyrastiem ...?

Interaktívne podujatie pre deti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 27. 9. 2019 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - 02.10.2019

ul. P. Nurmiho celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 10. 9. 2019 | Autor:

Oznam - Zrušenie plánovanej odstávky elektrickej energie

Zrušenie plánovanej odstávky elektrickej energie celý text

ostatné, náš tip | 3. 10. 2019 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Oznam - prevádzka Zberného dvora

Služby mesta Piešťany oznamujú obyvateľom mesta Piešťany, že prevádzka Zberného dvora /Pod Párovcami 182A/ bude ukončená dňom 28.09.2019 /sobota/. celý text

ostatné, náš tip | 25. 9. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová

Prerušenie distribúcie elektriny -02.10.2019

ul. Hlboká celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 10. 9. 2019 | Autor:

Oznam - Oddelenie sociálnych a školských služieb

Dňa 19.10.2016 od 12.30 hod. bude Oddelenie sociálnych a školských služieb (sociálne) Mestského úradu zatvorené z dôvodu zabezpečovania Slávnostného stretnutia jubilantov mesta v Dome umenia.

Za pochopenie ďakujeme!

Ing. Eduard Strapatý Prednosta MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 18. 10. 2016 | Autor:

Celoplošná celomestská deratizácia

(reguláciu živočíšnych škodcov)
celý text

náš tip, Mesto | 17. 10. 2016 | Autor: Mgr. Miroslava Martinkovičová

Označovanie budov

Mesto Piešťany týmto informuje verejnosť o pravidlách vo veci označovania budov súpisnými a orientačnými číslami. Dňom 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries o zmene a doplnení niektorých zákonov. celý text

náš tip | 27. 9. 2016 | Autor: Eva Bereczová

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej primestskej autobusovej dopravy na obdobie 201612017

Trnavský samosprávny kraj (ďalej len TTSK) v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej
doprave v znení neskorších predpisov je objednávateľom dopravných služieb vo verejnom
záujme, za ktoré poskytuje dopravcom finančný príspevok na náhradu straty, ktorá vznikla 'poskytovaním zľavneného cestovného a zabezpečovaním dopravnej obslužnosti územného obvodu TTSK.
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 23. 9. 2016 | Autor: Beáta Palkechová

Fotografická súťaž s názvom OKO DOLNÉHO POVAŽIA - TÉMA STROM

Dlhodobým cieľom súťaže je fotografická dokumentácia DOLNÉHO POVAŽIA. Téma pre rok 2016 je STROM. celý text

Mesto | 12. 8. 2016 | Autor:

Obec Siladice organizuje fotografickú súťaž s názvom OKO DOLNÉHO POVAŽIA- TÉMA STROM

Dlhodobým cieľom súťaže je fotografická dokumentácia DOLNÉHO POVAŽIA. Téma pre rok 2016 je STROM. celý text

Primátor | 12. 8. 2016 | Autor:

Oznámenie

Zanikol mandát poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 29. 7. 2016 | Autor: JUDr. Lívia Damboráková

Zisťovanie o vzdelávaní dospelých (AES 2016)

Štatistický úrad SR celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 30. 6. 2016 | Autor: Ing. Mgr. Zlatica Tapferová
zberny dvor

Oznam - Zberné stredisko

OZNAM
Zberné stredisko


Mestský úrad Piešťany Vám oznamuje, že dňa 04.07.2016 (pondelok) bude prevádzka Zberné stredisko z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ.
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 29. 6. 2016 | Autor:
budova

Oznam - dňa 1.7.2016 bude Mestský úrad zatvorený

Mestský úrad Piešťany oznamuje, že dňa 01. 07. 2016 (v piatok) bude Mestský úrad zatvorený
z dôvodu školenia zamestnancov.

Za porozumenie ďakujeme
                                                        Ing. Eduard Strapatý
                                                            prednosta MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 23. 6. 2016 | Autor: Ing. Eduard Strapatý

Chemická ochrana  pagaštanov konských

Chemická ochrana  pagaštanov konských proti kalamitnému škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému a fytopatogénnym hubám celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 21. 6. 2016 | Autor: Ing. Marián Ondrišík

Vývoz komunálneho odpadu z rodinných a bytových domov

Mestský úrad Piešťany oznamuje pôvodcom odpadov, že vývoz komunálneho odpadu z rodinných a bytových domov zo zberných nádob o objeme 120 l a 240 l bude v letných mesiacoch prebiehať v intervale 1 x za týždeň (od 1.6.2016 do 31.8.2016). celý text

náš tip, Mestský úrad | 6. 6. 2016 | Autor:

Participatívny rozpočet - podanie návrhu

Participatívny rozpočet - podanie návrhu celý text

Press | 1. 6. 2016 | Autor:
Participatívny rozpočet - podanie návrhu 1

Participatívny rozpočet - podanie návrhu

Participatívny rozpočet - podanie návrhu celý text

Press, Mesto | 1. 6. 2016 | Autor:

Zoznam žiadateľov o dotácie

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany č. 3/2015, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, zverejňujeme zoznam žiadateľov, ktorí splnili alebo nesplnili podmienky na poskytnutie dotácie. celý text

náš tip | 2. 5. 2016 | Autor: Eva Bereczová
msu

Oznámenie

Vzdanie sa mandátu poslanca a nastúpenie náhradníka
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 23. 3. 2016 | Autor: JUDr. Lívia Damboráková

Vykladanie zberných nádob

Zberová spoločnosť Marius Pedersen a.s. a Mestský úrad Piešťany upozorňujú občanov, aby v zmysle ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o odpadoch č.18/2007 vykladali zberné nádoby, obzvlášť na komunálny odpad a bioodpad, ku každému vývozu vždy pred 6.00 hod., a to aj v prípade, že nádoby na odpad nie sú úplne naplnené. Prispeje to k eliminácii šírenia zápachu z nádob a znečisťovaniu okolia nádob a vozovky pri vývoze odpadu. Súčasne oznamujeme, že vývoz bioodpadu začne podľa harmonogramov vývozu v 9. kalendárnom týždni, od 29.2.2016 a prebiehať bude pravidelne každé 2 týždne. celý text

náš tip | 9. 3. 2016 | Autor:

Zatvorená pokladňa

Dňa 4.marca 2016 bude pokladňa ZATVORENÁ z dôvodu prípravy volieb do NR SR.
Za porozumenie ďakujeme.
celý text

náš tip | 3. 3. 2016 | Autor:

Uzávierka vydávania hlasovacích preukazov

V piatok dňa 04.03.2016 bude po 12,00 hod. vybavovanie klientov na prízemí v priestoroch Klientskeho centra obmedzené z dôvodov organizačno-technickej prípravy volieb do NR SR.
Zároveň oznamujeme záujemcom o vydanie hlasovacieho preukazu, že o jeho vydanie je možné rovnako požiadať najneskôr v uvedený deň do 12 hodiny.
Ďakujeme za pochopenie.
celý text

náš tip | 3. 3. 2016 | Autor:
Obrázok

Slovenská POŠTA: Zmena otváracích hodín

S účinnosťou od 1. februára 2016 bola zrealizovaná zmena otváracích hodín na hlavnej piešťanskej pošte. celý text

ostatné, náš tip | 8. 2. 2016 | Autor:
MsÚ

Oznam - Matričný úrad

V utorok dňa 26.1.2016 bude od 10,30 hod.
Matričný úrad zatvorený. celý text

náš tip, Mestský úrad | 25. 1. 2016 | Autor:
MsÚ

Oznam - uzatvorená časť Klientskeho centra

Vo štvrtok dňa 21.01.2016 bude od 13, 30 hod. z technických dôvodov zatvorená časť Klientskeho centra – osvedčovanie listín a podpisov a Matričný úrad.

celý text

náš tip | 20. 1. 2016 | Autor:
Obrázok

Základná škola na Vajanského ulici bude od pondelka zavretá

V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany je 5 základných škôl, 5 materských škôl so svojimi elokovanými pracoviskami, 1 základná umelecká škola a 2 centrá voľného času. Len jedna z inštitúcií bude pre štrajk učiteľov od pondelka zatvorená. celý text

náš tip | 18. 1. 2016 | Autor:
Stromček

Vývoz vianočných stromčekov

V mnohých domácnostiach dotváral vianočnú atmosféru živý vianočný stromček. To majú na pamäti aj radní a preto občanom oznamujú, že drevinu môžu vyhodiť ku kontajnerom. Pracovníci strediska verejnej zelene Služieb mesta Piešťany ich v týchto dňoch postupne zbierajú. celý text

Služby mesta Piešťany, náš tip | 12. 1. 2016 | Autor:
MsÚ

Oznam - Zberné stredisko

Poplatok za uloženie drobných stavebných odpadov v prevádzke Zberné stredisko celý text

náš tip, Mestský úrad | 8. 1. 2016 | Autor: Zuzana Jakubisová
MsÚ

Zmena v harmonograme vývozu komunálneho odpadu v roku 2016

Mestský úrad Piešťany oznamuje pôvodcom odpadov, že v roku 2016 sa mení harmonogram vývozu komunálneho odpadu v rodinných domoch. celý text

náš tip | 17. 12. 2015 | Autor: Ing. Peter Mihalik
prvá
z 12
ďalší posledná