Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 15
posledná

Zmena úradných hodín - evidencia obyvateľov

V štvrtok dňa 28. 04. 2022 z technických dôvodov z a t v o r e n á časť Klientského centra – evidencia obyvateľov.

RNDr. Denisa Bartošová
prednostka MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 27. 4. 2022 | Autor:

Oznam - Jarné čistenie mesta Piešťany

Vážení občania

Dňa 22.04.2022 bude Mestský úrad z dôvodu účasti pracovníkov MsÚ na aktivite realizovanej z príležitosti Dňa Zeme - Jarné čistenie mesta Piešťany, zatvorený.

Ďakujeme za pochopenie
RNDr. Denisa Bartošová
prednostka MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 21. 4. 2022 | Autor:

Zmena úradných hodín - pokladňa

Dňa 25.2.2022 bude pokladňa zatvorená z dôvodu choroby zamestnanca.
RNDr. Denisa Bartošová prednostka MsÚ v. r. celý text

ostatné, náš tip | 25. 2. 2022 | Autor:

Zrušenie opatrení na kontrolu chorôb zvierat vydané pod č. sp. 151/2021-500 dňa 28.12.2021

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 16. 2. 2022 | Autor:

Vtáčia chrípka

Mesto Piešťany, Mestský úrad Piešťany oznamuje všetkým chovateľom hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí, že sa v k.ú. Piešťany zistil a potvrdil výskyt choroby - vtáčej chrípky. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 4. 1. 2022 | Autor: Mgr. Miroslava Martinkovičová

Zmena úradných hodín - osvedčovanie podpisov a listín

Oznamujeme verejnosti, že osvedčovanie podpisov a listín v dňoch 21.12.2021 a 22.12.2021 sa bude vykonávať iba do 11.30 hod.

RNDr. Denisa Bartošová
prednostka MsÚ celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 20. 12. 2021 | Autor:

Hlasitá skúská sirén dňa 10.decembra 2021 o 12:00 hod.

V súlade s ročným plánom sa dňa 10.12.2021 o 12:00 hod. na celom území SR uskutoční hlasitá skúška sirén CO. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 7. 12. 2021 | Autor:

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy ... celý text

ostatné, náš tip | 11. 11. 2021 | Autor:

Celomestská deratizácia verejných priestranstiev

Upozornenie pre občanov mesta Piešťany celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 22. 10. 2021 | Autor: Mgr. Miroslava Martinkovičová

Pošta Piešťany 5 a pošta Pieštany 6 - oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 01.10.2021 bude na pošte Piešťany 5 a Piešťany 6 realizovaná zmena hodín pre verejnosť.
Dôvodom zmeny hodín pre verejnosť je zmena organizácie práce. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 30. 9. 2021 | Autor:
#

DNEŠNÉ VEREJNÉ PREDSTAVENIE KONCEPCIE ŠPORTU JE ZRUŠENÉ

Nový termín pre verejné predstavenie strategického materiálu Koncepcia rozvoja športu, športových zariadení a podpory športovej činnosti v meste Piešťany bude v stredu 4. mája 2022. celý text

ostatné | 27. 4. 2022 | Autor: Martin Ričány

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2021/2022 — mestské a obecné úrady

Dovolíme si Vás upozorniť, že od 02.09.2021 do 20.09.2021 bude možné zasielať požiadavky a pripomienky obecných úradov a občanov na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov, do ktorých dopravca, zohľadní časové posuny vlakov a podľa možnosti zosúladí prestupy na jednotlivých prestupových uzloch. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 31. 8. 2021 | Autor:

Pošta Piešťany 5 a pošta Piešťany 6

Oznámenie dočasného zatvorenia pošty celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 1. 7. 2021 | Autor:

Pozvánka na stretnutie pracovných skupín k návrhu cieľov a opatrení v rámci spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb

Dovoľujeme si Vás pozvať na stretnutie pracovných skupín (PS) k návrhu cieľov a opatrení  v rámci spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb (KPSS) mesta Piešťany na roky 2021 – 2027.  

celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 29. 6. 2021 | Autor: Mgr. Anna Glossová

Oznam o vykonávaní prác na verejnom vodovode

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. si Vás dovoľuje informovať
celý text

ostatné, náš tip | 24. 6. 2021 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Zrušenie hlasitej skúšky sirén

Hlasitá skúška sirén plánovaná dnes o 12:00 hod. sa nevykonala z dôvodu zlyhania systému v JZ Slovenské elektrárne, a.s., Elektráreň Bohunice V-2, Jaslovské Bohunice, ktoré sú vlastníkom sirén v našom okrese. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 11. 6. 2021 | Autor:

Hlasitá skúška sirén

Hlasitá skúška sirén plánovaná dňa 11. júna 2021 o 12:00 hod. sa uskutoční aj napriek tomu, že je na území SR ešte vyhlásená mimoriadna situácia.

V druhom polroku 2021 sa bude v skúškach postupovať podľa platného harmonogramu, ktorý Vám bol zaslaný v decembri 2020.
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 11. 6. 2021 | Autor:

Slovenská pošta 6 - oznámenie o zmene

hodín pre verejnosť celý text

ostatné, náš tip | 26. 2. 2021 | Autor: Jarmila Ferancová

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Aktuálne oznamy o odstávkach elektrickej energie, ako aj o rozkopávkach nájdete v rubrike na web stránke:
https://www.piestany.sk/aktuality/odstavky-a-rozkopavky/
celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 19. 2. 2021 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová

Výzva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Západoslovenská distribučná, a.s. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 4. 12. 2020 | Autor: Ing. Marián Ondrišík

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 2.12.2020

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip | 9. 11. 2020 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Prerušenie distribúcie elektriny - 08.12.2020

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 2. 11. 2020 | Autor: Jarmila Ferancová

Prerušenie distribúcie elektriny - 08.12.2020

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 2. 11. 2020 | Autor: Jarmila Ferancová

Prerušenie distribúcie elektriny - 24.11.2020

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 2. 11. 2020 | Autor: Jarmila Ferancová

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 23.11.2020

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip | 28. 10. 2020 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Prerušenie distribúcie elektriny - dňa 19.11.2020

- oboznámenie verejnosti celý text

Press, ostatné, náš tip | 13. 10. 2020 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Celomestská deratizácia verejných priestranstiev.

Upozornenie pre občanov mesta Piešťany celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 8. 10. 2020 | Autor: Mgr. Miroslava Martinkovičová

Oznámenie trvale zmeny hodín pre verejnosť - Pošta Piešťany 6

Od 01.10.2020 bude na Pošte Piešťany 6 realizovaná zmena hodín pre verejnosť.

Pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok: 08:00 - 16:00 hod.
Sobota, nedeľa: zatvorené celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 30. 9. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - 19.10.2020

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 23. 9. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 15
posledná