Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 16
posledná

Špeciálna volebná komisia - COVID 19

Delegovania členov do Špeciálnej volebnej komisie (COVID-19) celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 30. 9. 2022 | Autor:

Zmena úradných hodín - osvedčovanie listín a podpisov

V utorok dňa 04.10.2022 v čase od 13:40 hod. sa nebude vykonávať osvedčovanie listín a podpisov z dôvodu školenia.
celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 28. 9. 2022 | Autor:

Zmena úradných hodín - pokladňa

OZNAM

Pokladňa bude 16.9.2022 /piatok/ zatvorená. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 14. 9. 2022 | Autor: Adriana Drahovská
Pes

Prihlásenie psov do evidencie – upozornenie.

Mestský úrad Piešťany, Odbor životného prostredia upozorňuje držiteľov psov na povinnosť prihlásenia psa do evidencie, ktorú vedie MsÚ Piešťany (ďalej len „úrad“). celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 13. 9. 2022 | Autor: Mgr. Miroslava Martinkovičová

Zmena úradných hodín - Evidencia obyvateľov

Evidencia obyvateľov bude dňa 25.08.2022
ZATVORENÁ
v čase od 10:30 do 15:00 celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 24. 8. 2022 | Autor: Mária Krajčírová

Zmena úradných hodín - evidencia obyvateľov

Evidencia obyvateľov bude dňa 14. 07. 2022
ZATVORENÁ
celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 13. 7. 2022 | Autor:

Zmena úradných hodín - Evidencia obyvateľov

Evidencia obyvateľov bude dňa 13. 07. 2022
ZATVORENÁ od 12.30. hod
celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 13. 7. 2022 | Autor: Mária Krajčírová

Zmena úradných hodín - evidencia obyvateľov

Dňa 13. 06. 2022 bude z technických dôvodov z a t v o r e n á časť Klientského centra – evidencia obyvateľov.

RNDr. Denisa Bartošová
prednostka MsÚ celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 10. 6. 2022 | Autor:

Zmena úradných hodín - evidencia obyvateľov

V štvrtok dňa 28. 04. 2022 bude z technických dôvodov z a t v o r e n á časť Klientského centra – evidencia obyvateľov.

RNDr. Denisa Bartošová
prednostka MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 27. 4. 2022 | Autor:

Zmena úradných hodín - pokladňa

Dňa 25.2.2022 bude pokladňa zatvorená z dôvodu choroby zamestnanca.
RNDr. Denisa Bartošová prednostka MsÚ v. r. celý text

ostatné, náš tip | 25. 2. 2022 | Autor:

Možnosť pripomienkovania cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave

Oznámenie o možnosti zasielania pripomienok a požiadaviek na zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy pre obdobie platnosti 2022/2023. celý text

ostatné | 14. 9. 2022 | Autor:

Možnosť pripomienkovania cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej dopravy

Oznámenie o možnosti zasielania pripomienok a požiadaviek na zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy pre obdobie platnosti 2022/2023. celý text

ostatné | 14. 9. 2022 | Autor: Martin Ričány

Možnosť pripomienkovania cestovných poriadkov prímestskej autobusovej doprave

Oznámenie o možnosti zasielania pripomienok a požiadaviek na zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy pre obdobie platnosti 2022/2023. celý text

ostatné | 14. 9. 2022 | Autor: Martin Ričány

Zmena úradných hodín - Evidencia obybateľov

Evidencia obyvateľov bude dňa 14. 07.2022 celý text

Press, ostatné, Mesto | 13. 7. 2022 | Autor: Mária Krajčírová

Zmena úradných hodín - Evidencia obyvateľov

Evidencia obyvateľov bude dňa 14. 07. 2022
ZATVORENÁ celý text

ostatné | 13. 7. 2022 | Autor: Mária Krajčírová

Zmena úradných hodín - Evidencia obyvateľov

Evidencia obyvateľov bude dňa 13.07.2022
ZATVORENÁ od 12.30 hod. celý text

ostatné | 13. 7. 2022 | Autor: Mária Krajčírová

V PIATOK 10.6.2022 BUDE ODBOR SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZATVORENÝ

Dňa 10.06.2022 bude Referát sociálnych služieb MsÚ zatvorený z dôvodu zvýšenej chorobnosti zamestnancov referátu.

celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 9. 6. 2022 | Autor: Mgr. Anna Glossová
#

DNEŠNÉ VEREJNÉ PREDSTAVENIE KONCEPCIE ŠPORTU JE ZRUŠENÉ

Nový termín pre verejné predstavenie strategického materiálu Koncepcia rozvoja športu, športových zariadení a podpory športovej činnosti v meste Piešťany bude v stredu 4. mája 2022. celý text

ostatné | 27. 4. 2022 | Autor: Martin Ričány

Oznam - Jarné čistenie mesta Piešťany

Vážení občania

Dňa 22.04.2022 bude Mestský úrad z dôvodu účasti pracovníkov MsÚ na aktivite realizovanej z príležitosti Dňa Zeme - Jarné čistenie mesta Piešťany, zatvorený.

Ďakujeme za pochopenie
RNDr. Denisa Bartošová
prednostka MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 21. 4. 2022 | Autor:

Zrušenie opatrení na kontrolu chorôb zvierat vydané pod č. sp. 151/2021-500 dňa 28.12.2021

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 16. 2. 2022 | Autor:

Vtáčia chrípka

Mesto Piešťany, Mestský úrad Piešťany oznamuje všetkým chovateľom hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí, že sa v k.ú. Piešťany zistil a potvrdil výskyt choroby - vtáčej chrípky. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 4. 1. 2022 | Autor: Mgr. Miroslava Martinkovičová

Zmena úradných hodín - osvedčovanie podpisov a listín

Oznamujeme verejnosti, že osvedčovanie podpisov a listín v dňoch 21.12.2021 a 22.12.2021 sa bude vykonávať iba do 11.30 hod.

RNDr. Denisa Bartošová
prednostka MsÚ celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 20. 12. 2021 | Autor:

Hlasitá skúská sirén dňa 10.decembra 2021 o 12:00 hod.

V súlade s ročným plánom sa dňa 10.12.2021 o 12:00 hod. na celom území SR uskutoční hlasitá skúška sirén CO. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 7. 12. 2021 | Autor:

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy ... celý text

ostatné, náš tip | 11. 11. 2021 | Autor:

Celomestská deratizácia verejných priestranstiev

Upozornenie pre občanov mesta Piešťany celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 22. 10. 2021 | Autor: Mgr. Miroslava Martinkovičová

Pošta Piešťany 5 a pošta Pieštany 6 - oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 01.10.2021 bude na pošte Piešťany 5 a Piešťany 6 realizovaná zmena hodín pre verejnosť.
Dôvodom zmeny hodín pre verejnosť je zmena organizácie práce. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 30. 9. 2021 | Autor:

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2021/2022 — mestské a obecné úrady

Dovolíme si Vás upozorniť, že od 02.09.2021 do 20.09.2021 bude možné zasielať požiadavky a pripomienky obecných úradov a občanov na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov, do ktorých dopravca, zohľadní časové posuny vlakov a podľa možnosti zosúladí prestupy na jednotlivých prestupových uzloch. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 31. 8. 2021 | Autor:

Pošta Piešťany 5 a pošta Piešťany 6

Oznámenie dočasného zatvorenia pošty celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 1. 7. 2021 | Autor:

Pozvánka na stretnutie pracovných skupín k návrhu cieľov a opatrení v rámci spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb

Dovoľujeme si Vás pozvať na stretnutie pracovných skupín (PS) k návrhu cieľov a opatrení  v rámci spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb (KPSS) mesta Piešťany na roky 2021 – 2027.  

celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 29. 6. 2021 | Autor: Mgr. Anna Glossová

Oznam o vykonávaní prác na verejnom vodovode

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. si Vás dovoľuje informovať
celý text

ostatné, náš tip | 24. 6. 2021 | Autor: Ing. Darina Vlhová
prvá prechádzajúci
z 16
posledná