Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 15
posledná

Pošta Piešťany 5 a pošta Pieštany 6 - oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 01.10.2021 bude na pošte Piešťany 5 a Piešťany 6 realizovaná zmena hodín pre verejnosť.
Dôvodom zmeny hodín pre verejnosť je zmena organizácie práce. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 30. 9. 2021 | Autor:

Mestský úrad bude vo štvrtok zatvorený

Oznamujeme verejnosti, že vo štvrtok 16. septembra 2021 bude Mestský úrad Piešťany zatvorený. Dôvodom je celodenné školenie zamestnancov. Za porozumenie ďakujeme.

RNDr. Denisa Bartošová
prednostka MsÚ celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 14. 9. 2021 | Autor:

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2021/2022 — mestské a obecné úrady

Dovolíme si Vás upozorniť, že od 02.09.2021 do 20.09.2021 bude možné zasielať požiadavky a pripomienky obecných úradov a občanov na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov, do ktorých dopravca, zohľadní časové posuny vlakov a podľa možnosti zosúladí prestupy na jednotlivých prestupových uzloch. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 31. 8. 2021 | Autor:

Pošta Piešťany 5 a pošta Piešťany 6

Oznámenie dočasného zatvorenia pošty celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 1. 7. 2021 | Autor:

Pozvánka na stretnutie pracovných skupín k návrhu cieľov a opatrení v rámci spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb

Dovoľujeme si Vás pozvať na stretnutie pracovných skupín (PS) k návrhu cieľov a opatrení  v rámci spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb (KPSS) mesta Piešťany na roky 2021 – 2027.  

celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 29. 6. 2021 | Autor: Mgr. Anna Glossová

Oznam o vykonávaní prác na verejnom vodovode

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. si Vás dovoľuje informovať
celý text

ostatné, náš tip | 24. 6. 2021 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Zrušenie hlasitej skúšky sirén

Hlasitá skúška sirén plánovaná dnes o 12:00 hod. sa nevykonala z dôvodu zlyhania systému v JZ Slovenské elektrárne, a.s., Elektráreň Bohunice V-2, Jaslovské Bohunice, ktoré sú vlastníkom sirén v našom okrese. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 11. 6. 2021 | Autor:

Hlasitá skúška sirén

Hlasitá skúška sirén plánovaná dňa 11. júna 2021 o 12:00 hod. sa uskutoční aj napriek tomu, že je na území SR ešte vyhlásená mimoriadna situácia.

V druhom polroku 2021 sa bude v skúškach postupovať podľa platného harmonogramu, ktorý Vám bol zaslaný v decembri 2020.
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 11. 6. 2021 | Autor:

Slovenská pošta 6 - oznámenie o zmene

hodín pre verejnosť celý text

ostatné, náš tip | 26. 2. 2021 | Autor: Jarmila Ferancová

Výzva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Západoslovenská distribučná, a.s. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 4. 12. 2020 | Autor: Ing. Marián Ondrišík

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Aktuálne oznamy o odstávkach elektrickej energie, ako aj o rozkopávkach nájdete v rubrike na web stránke:
https://www.piestany.sk/aktuality/odstavky-a-rozkopavky/
celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 19. 2. 2021 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 2.12.2020

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip | 9. 11. 2020 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Prerušenie distribúcie elektriny - 08.12.2020

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 2. 11. 2020 | Autor: Jarmila Ferancová

Prerušenie distribúcie elektriny - 08.12.2020

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 2. 11. 2020 | Autor: Jarmila Ferancová

Prerušenie distribúcie elektriny - 24.11.2020

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 2. 11. 2020 | Autor: Jarmila Ferancová

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 23.11.2020

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip | 28. 10. 2020 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Prerušenie distribúcie elektriny - dňa 19.11.2020

- oboznámenie verejnosti celý text

Press, ostatné, náš tip | 13. 10. 2020 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Celomestská deratizácia verejných priestranstiev.

Upozornenie pre občanov mesta Piešťany celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 8. 10. 2020 | Autor: Mgr. Miroslava Martinkovičová

Oznámenie trvale zmeny hodín pre verejnosť - Pošta Piešťany 6

Od 01.10.2020 bude na Pošte Piešťany 6 realizovaná zmena hodín pre verejnosť.

Pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok: 08:00 - 16:00 hod.
Sobota, nedeľa: zatvorené celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 30. 9. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - 19.10.2020

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 23. 9. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - 15.10.2020

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 23. 9. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny- 15.10.2020

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 23. 9. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - 13.10.2020

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 22. 9. 2020 | Autor:

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany č. 5

Mesto Piešťany, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje podľa § 23 ods. 2, 3 Stavebného zákona dotknutým orgánom, samosprávnemu kraju, právnickým a fyzickým osobám a vlastníkom verejného dopravného a technického vybavenia celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 17. 9. 2020 | Autor: Ing.arch. Jana Vitková

Prerušenie distribúcie elektriny - Valová

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 16. 9. 2020 | Autor:

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Javorová 35 celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 11. 9. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - Javorová 29, 31, 33

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 11. 9. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - Krajinská cesta

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 11. 9. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - Pod Párovcami

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 11. 9. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 15
posledná