Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 14
posledná

Verejné prerokovanie zámeru Vodozádržných opatrení pre sídlisko Juh Piešťany

Dň 12.08.2020 o 17.00 hod. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 5. 8. 2020 | Autor:

Oznámenie - Klientské centrum - evidencia obyvateľov

V utorok dňa 04. 08. 2020 od 12.30 bude z technických dôvodov z a t v o r e n á časť Klientského centra – evidencia obyvateľov.

RNDr. Denisa Bartošová
prednostka MsÚ


celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 3. 8. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 29. 7. 2020 | Autor:

Umiestnenie stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Piešťany, lokality – sídlisko Juh, Vážska ul., M. Waltariho, ul. K Lodenici

Umiestnenie stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Piešťany, lokality – sídlisko Juh, Vážska ul., M. Waltariho, ul. K Lodenici celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 29. 7. 2020 | Autor: Ing. Lucia Schultzová

Oznam - evidencia obyvateľov

Čerpania dovolenky celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 17. 6. 2020 | Autor: Daniela Juricová

Oznam - Informácie pre verejnosť

INFORMÁCIE O ZDROJI OHROZENIA, MOŽNOM ROZSAHU MIMORIADNEJ UDALOSTI A NÁSLEDKOV NA POSTIHNUTOM ÚZEMÍ A ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

celý text

Press, ostatné, náš tip | 5. 3. 2020 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Oznam - Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Oboznámenie verejnosti celý text

Press, ostatné, náš tip | 5. 3. 2020 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Oznam - Matričný úrad

Vo štvrtok 12.3.2020 od 7.30 hod. do 12.30 hod. bude Matričný úrad zatvorený.


RNDr. Denisa Bartošová
prednosta MsÚ

celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 5. 3. 2020 | Autor:

Zrušenie plánovanej odstávky el. energie

Oznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip | 10. 7. 2020 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 05.08.2020

Lokalita:
Pod Párovcami 827/1
sv. Štefana č. 7,9,18,20,22,32,34,838/3 celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 8. 7. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 22. 07. 2020

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip | 17. 6. 2020 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Oboznámenie verejnosti - 21.07.2020

Prerušenie distribúcie elektriny celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 16. 6. 2020 | Autor: Jarmila Ferancová

Prerušenie distribúcie elektriny - 21.07.2020

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 9. 6. 2020 | Autor: Jarmila Ferancová

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 02 . 07. 2020

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip | 2. 6. 2020 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Oznam o spôsobe podania vrátane termínu podania prihlášok na štúdium a predbežnom termíne realizácie talentových prijímacích skúšok

Riaditeľ Základnej umeleckej školy oznamuje všetkým záujemcom (uchádzačom) o štúdium v súlade s rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 28. 4. 2020, spôsob podania vrátane termínov podania prihlášok na štúdium a predbežnom termíne realizácie talentových prijímacích skúšok v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 na školský rok 2020/2021. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 4. 5. 2020 | Autor: PaedDr. Elena Skovajsová

Upozornenie pre občanov mesta Piešťany

celomestská deratizácia verejných priestranstiev celý text

ostatné, Mestský úrad | 28. 4. 2020 | Autor: Mgr. Miroslava Martinkovičová

Oznam - Matričný úrad

Matričný úrad oznamuje,
že do odvolania sa nové žiadosti o uzavretie manželstva nebudú vybavovať.

celý text

ostatné, Mestský úrad | 26. 3. 2020 | Autor: Martina Gregoričková

Oznámenie o zrušení verejného prerokovania návrhu umiestnenia stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Piešťany

V súvislosti s preventívnymi opatreniami a minimalizovaním šírenia koronavírusu COVID-19 sa ruší verejné prerokovanie návrhu umiestnenia stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Piešťany, lokality – sídlisko Juh, Vážska ul., M. Waltariho, ul. K Lodenici, ktoré sa malo uskutočniť vo štvrtok 26. marca 2020 o 16.00 h v Mestskej knižnici, Školská 19, Piešťany na 2. poschodí.
Náhradný termín včas oznámime. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 16. 3. 2020 | Autor: Ing. Lucia Schultzová

Oznam - Stavebný úrad

Mesto Piešťany ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods.1) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konaní, vedených ku dnešnému dňu na stavebnom úrade v zmysle stavebného zákona (t.j. konaní za účelom vydania rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebného povolenia, povolenia odstránenia stavby, povolenia zmeny účelu užívania, konania vo veci prerokovania priestupku, resp. správneho deliktu...), že v súvislosti s preventívnymi opatreniami a minimalizovaním šírenia koronavírusu COVID -19 sa od 16.3.2020 nebudú konať ústne pojednávania, zvolané na mieste stavby, resp. na Mestskom úrade Piešťany.
Tieto pojednávania a prerokovania sa budú konať v náhradných termínoch, o ktorých budú účastníci konania a dotknuté orgány a organizácie informované v dostatočnom časovom predstihu. V prípade podania pripomienok a námietok odporúčame v súčasnosti využiť poštové služby alebo schránku, umiestnenú na budove MsÚ Piešťany pri schodisku.
Ďakujeme za pochopenie.
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 16. 3. 2020 | Autor: Ing.arch. Petra Konečná

Prerušenie distribúcie elektriny

oboznámenie verejnosti celý text

Press, ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Prerušenie distribúcie elektriny

Vykonávanie plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy celý text

ostatné, Mestský úrad | 9. 3. 2020 | Autor:

Umiestnenie stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Piešťany, lokality – sídlisko Juh, Vážska ul., M. Waltariho, ul. K Lodenici

Verejné prerokovanie návrhu umiestnenia stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Piešťany, lokality – sídlisko Juh, Vážska ul., M. Waltariho, ul. K Lodenici celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 4. 3. 2020 | Autor: Ing. Lucia Schultzová

Vydávanie hlasovacích preukazov

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 25. 2. 2020 | Autor: RNDr. Denisa Bartošová

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 29.02.2020

Hlasovanie do prenosnej volebnej urny celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 24. 2. 2020 | Autor: Mgr. Mária Gašparíková

Prerušenie distribúcie elektriny

Dňa 06.03.2020 v čase od 08:00 hod. do 13:45 hod.:
PPLK.V.ÁBELA č. 2010, 2913/4, 2913/7, 2913/10, 2913/13
celý text

Press, ostatné, náš tip | 17. 2. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny

Dňa 06.03.2020 v čase od 8:00 hod. do 9:00 hod.
pplk V. Ábela č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 2010, 2902, 2909/5,
2909/8, 2909/11, 2913/4, 2913/7, 2913/10, 2913/13, 7708 celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 14. 2. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 14
posledná