Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 15
posledná

Slovenská pošta 6 - oznámenie o zmene

hodín pre verejnosť celý text

ostatné, náš tip | 26. 2. 2021 | Autor: Jarmila Ferancová

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Aktuálne oznamy o odstávkach elektrickej energie, ako aj o rozkopávkach nájdete v rubrike na web stránke:
https://www.piestany.sk/aktuality/odstavky-a-rozkopavky/
celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 19. 2. 2021 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová

Výzva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Západoslovenská distribučná, a.s. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 4. 12. 2020 | Autor: Ing. Marián Ondrišík

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 2.12.2020

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip | 9. 11. 2020 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Prerušenie distribúcie elektriny - 08.12.2020

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 2. 11. 2020 | Autor: Jarmila Ferancová

Oznam - matrika

V pondelok dňa 14. 9. 2020 bude matričný úrad zatvorený.
RNDr. Denisa Bartošová prednostka MsÚ v. r.
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 9. 9. 2020 | Autor: Mgr. Marcela Ondreičková

Verejné prerokovanie zámeru Vodozádržných opatrení pre sídlisko Juh Piešťany

Dň 12.08.2020 o 17.00 hod. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 5. 8. 2020 | Autor:

Oznam - evidencia obyvateľov

Čerpania dovolenky celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 17. 6. 2020 | Autor: Daniela Juricová

Prerušenie distribúcie elektriny - 08.12.2020

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 2. 11. 2020 | Autor: Jarmila Ferancová

Prerušenie distribúcie elektriny - 24.11.2020

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 2. 11. 2020 | Autor: Jarmila Ferancová

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 23.11.2020

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip | 28. 10. 2020 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Prerušenie distribúcie elektriny - dňa 19.11.2020

- oboznámenie verejnosti celý text

Press, ostatné, náš tip | 13. 10. 2020 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Celomestská deratizácia verejných priestranstiev.

Upozornenie pre občanov mesta Piešťany celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 8. 10. 2020 | Autor: Mgr. Miroslava Martinkovičová

Oznámenie trvale zmeny hodín pre verejnosť - Pošta Piešťany 6

Od 01.10.2020 bude na Pošte Piešťany 6 realizovaná zmena hodín pre verejnosť.

Pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok: 08:00 - 16:00 hod.
Sobota, nedeľa: zatvorené celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 30. 9. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - 19.10.2020

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 23. 9. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - 15.10.2020

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 23. 9. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny- 15.10.2020

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 23. 9. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - 13.10.2020

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 22. 9. 2020 | Autor:

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany č. 5

Mesto Piešťany, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje podľa § 23 ods. 2, 3 Stavebného zákona dotknutým orgánom, samosprávnemu kraju, právnickým a fyzickým osobám a vlastníkom verejného dopravného a technického vybavenia celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 17. 9. 2020 | Autor: Ing.arch. Jana Vitková

Prerušenie distribúcie elektriny - Valová

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 16. 9. 2020 | Autor:

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Javorová 35 celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 11. 9. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - Javorová 29, 31, 33

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 11. 9. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - Krajinská cesta

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 11. 9. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - Pod Párovcami

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 11. 9. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - Dopravná 11

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 11. 9. 2020 | Autor:

Zrušenie plánovanej odstávky elektrickej energie - 8.11.2020

Vážený odberateľ,
Oznamujeme Vám, že odstávka elektrickej energie, ktorá bola plánovaná na deň
08. 11. 2020 v čase od 07.30 hod. do 13.30 hod. v meste Piešťany je zrušená
Dopravná č. 11
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 11. 9. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - lokalita Vážska

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 11. 9. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - lokalita Dopravná

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 11. 9. 2020 | Autor:

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021

Trnavský samosprávny kraj (ďalej len TTSK) v zmysle zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov je objednávateľom dopravných služieb vo verejnom záujme, za ktoré poskytuje dopravcom finančný príspevok na náhradu straty, ktorá vznikla poskytovaním zľavneného cestovného a zabezpečovaním dopravnej obslužnosti územného obvodu TTSK. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 9. 9. 2020 | Autor: Beáta Palkechová

Prerušenie distribúcie elektriny - Konečná, Sibírska, Studená, Valašská, Vysoká

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 28. 8. 2020 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny - Holubyho, Štefánikova

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 28. 8. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 15
posledná