Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 10
posledná

ZMENA ROKOVACÍCH TERMÍNOV

Na základe rozhodnutia vedenia Mesta Piešťany sa menia termíny rokovania Mestskej rady mesta Piešťany a Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany. celý text

Zastupiteľstvo, ostatné, náš tip, ... | 13. 3. 2019 | Autor:

Hlasovanie do prenosnej volebnej urny, Hlasovanie občanov s trvalým pobytom - mesto Piešťany

Voľby prezidenta Slovenskej republiky konané dňa 16.03.2019 celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 7. 3. 2019 | Autor: Mgr. Mária Gašparíková

Informácia verejnosti o ukončení vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 6. 3. 2019 | Autor: Ing. Zlatica Tapferová

Verejná výzva majiteľom pôdy v Poľovnom revíre Dudváh Dolné Voderady

Poľovná spoločnosť DUDVÁH DOLNÉ VODERADY celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 6. 3. 2019 | Autor: Ing. Zlatica Tapferová

Oznam - Klientské centrum

O Z N A M

V stredu dňa 06.03.2019 bude od 12, 30 hod. z technických dôvodov zatvorená časť Klientskeho centra – osvedčovanie listín a podpisov.


Ďakujeme za pochopenie

RNDr. Denisa Bartošová
prednostka MsÚ celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 5. 3. 2019 | Autor: Mgr. Mária Gašparíková
Vývoz kovoodpadu 1

Vývoz kovoodpadu

Mesto Piešťany oznamuje občanom, že vývoz kovového odpadu sa uskutoční v piatok 8. marca 2019. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 5. 3. 2019 | Autor:
Skolka

Kuk do škôlky

Pozvánka pre rodičov budúcich škôlkarov celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 4. 3. 2019 | Autor: PaedDr. Elena Skovajsová
jarné upratovanie

Jarné upratovanie

Sĺňavy a Váhu celý text

ostatné, náš tip | 1. 3. 2019 | Autor: Zuzana Jakubisová
VÝZVA NA DOTÁCIE PRE ROK 2019  1

VÝZVA NA DOTÁCIE PRE ROK 2019

Informácia o spôsobe prijímania žiadostí a poskytnutia dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 1. 3. 2019 | Autor: Annamária Voleková

Pošta Piešťany 4 - oznámenie o dočasnom zatvorení pošty

Slovenská pošta celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 20. 2. 2019 | Autor:

Zatvorenie mobilnej ľadovej plochy

Služby mesta Piešťany oznamujú občanom, že dňa 28. februára 2019 bola ukončená prevádzka mobilnej ľadovej plochy z dôvodu oteplenia. celý text

Služby mesta Piešťany, ostatné | 1. 3. 2019 | Autor:

Oznam – začatie stavebných prác

Oznamujeme návštevníkom cintorína na Bratislavskej ceste 104 v Piešťanoch, že v termíne od 04.03.2019 do 30.06.2019 /predpokladaný termín ukončenia stavby/ budú prebiehať stavebné práce „REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE PREDAJNE KVETOV A VENCOV“.
Týmto Vás prosíme o zvýšenú pozornosť a trpezlivosť. Zároveň sa ospravedlňujeme za vzniknuté obmedzenia spojené so stavebnými prácami.
Ďalej upozorňujeme návštevníkov, že počas výstavby bude kontajner na zmesový komunálny odpad zo stanoviska pri budove kvetinárstva dočasne nahradený dvomi 1 100 l nádobami na odpad.

Ďakujeme za pochopenie.
Služby mesta Piešťany
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 28. 2. 2019 | Autor:

Oznam - Particitapívny rozpočet mesta

Mestský úrad Piešťany oznamuje obyvateľom mesta, že dňa 21.02.2019 bol uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č.18/2019/A schválený celý text

ostatné, náš tip | 26. 2. 2019 | Autor: JUDr. Lívia Damboráková

Oznam - Klientské centrum - matrika

Vo štvrtok dňa 21. 02. 2019 bude od 7.30 hod. do 12.30 hod. z mimoriadnych technických dôvodov zatvorená časť Klientského centra – matrika.

JUDr. Lívia Damboráková prednostka MsÚ v. r.
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 18. 2. 2019 | Autor:

Oznam

Návrh Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019 celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 18. 2. 2019 | Autor: JUDr. Lívia Damboráková

Oznam - Klientske centrum

V pondelok dňa 18.02.2019  bude od 13, 30 hod. z technických dôvodov zatvorená časť Klientskeho centra – osvedčovanie listín a podpisov.

Ďakujeme za pochopenie

JUDr. Lívia Damboráková
    prednostka MsÚ celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 13. 2. 2019 | Autor: Mgr. Mária Gašparíková

Vývoz bioodpadu

Zberová spoločnosť Marius Pedersen a.s. a Mestský úrad Piešťany celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 12. 2. 2019 | Autor: Ing. Lucia Schultzová

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 6. 2. 2019 | Autor: Mgr. Mária Gašparíková

Cena primátora mesta Piešťany a anketa Športovec roka 2018

Primátor mesta Piešťany Peter Jančovič vyzýva občanov a inštitúcie na podávanie návrhov na Cenu primátora mesta Piešťany a anketu „Športovec roka 2018“. celý text

Primátor, ostatné, náš tip, ... | 5. 2. 2019 | Autor: Annamária Voleková

Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania

Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov nachádzajúcich sa pod stavbou "D1 Piešťany - Horná Streda", podľa ust. § 24e zákona č. 1358/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 1. 2. 2019 | Autor: Ing. Zlatica Tapferová

Prerušenie distribúcie elektriny - dňa 26.02.2019

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip | 18. 1. 2019 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Prerušenie distribúcie elektriny - dňa 25. 02. 2019

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip | 16. 1. 2019 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Oznam - Termíny pre daňovníkov

Dôležité termíny pre daňovníkov celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 10. 1. 2019 | Autor: Annamária Voleková

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 8.2.2019

oboznámenie verejnosti celý text

ostatné, náš tip | 9. 1. 2019 | Autor: Ing. Darina Vlhová

Daň za ubytovanie - zmena sadzby dane

MsZ mesta Piešťany na svojom zasadnutí dňa 13.12.2018 uznesením MsZ číslo 183/2018 zvýšilo daň z ubytovania v roku 2019 na 1,50 € na osobu a prenocovanie.
Daň je splatná bez vyrubenia do 15 dňa nasledujúceho mesiaca bezhotovostným prevodom na príslušný účet správcu dane s uvedením VS ktorým je 10 miestne číslo pridelené správcom dane.
Pri platbe je potrebné v správe pre príjemcu uvádzať číselné označenie mesiaca a rok za ktorý je platba realizovaná.
Pri platbách do 300 eur v hotovosti do pokladne správcu dane.
Poštovým peňažným poukazom, s uvedením VS ktorým je 10 miestne číslo pridelené správcom dane, na príslušný účet správcu dane.
Pri platbe je potrebné v správe pre adresáta uvádzať číselné označenie mesiaca a rok za ktorý je platba realizovaná.
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 2. 1. 2019 | Autor: Ing. Stanislav Mikuš

Oznámenie - Bytový podnik (27.12.2018 - 02.01.2019 čerpanie dovolenky)

Oznámenie
v dňoch od 27.12.2018 do 02.01.2019(vrátane) t.j. 4 pracovné dni bude na Bytovom podniku Piešťany , s.r.o., čerpaná celopodniková dovolenka.

celý text

ostatné, náš tip | 18. 12. 2018 | Autor: Miriam Rakúsová

Oznam - zmena úradných hodín

Na základe rozhodnutia primátora mesta Mgr. Petra Jančoviča PhD. bude dňa 31. 12. 2018 budova MsÚ zatvorená.
Zamestnanci si čerpajú dovolenky, prípadne náhradné voľno.

JUDr. Lívia Damboráková
prednostka MsÚ
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 17. 12. 2018 | Autor:

Oznam - Zberné stredisko

Mestský úrad Piešťany Vám oznamuje, že v dňoch 24.12.2018 – 01.01.2019 bude prevádzka Zberného strediska z dôvodu čerpania dovoleniek ZATVORENÁ.
Opäť otvoríme v stredu 02.01.2019.

Zároveň žiadame obyvateľov, aby počas zatvorenia prevádzky neukladali odpad pred jej areál. Uvedeným konaním by sa dopustili priestupku podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 10. 12. 2018 | Autor: Zuzana Jakubisová
prvá prechádzajúci
z 10
posledná