Obsah

Odstávky

 

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

dňa 23.11.2020 v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.:

ROYOVA č. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12


Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

dňa 24.11.2020 v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.:

KALINČIAKOVA č. 1, 3 ROYOVA č. 3 , 5, 7, 9, 11, 13


Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

dňa 02.12.2020 v čase od 06:00 hod. do 20:00 hod.:

KUKUČÍNOVA č. 15

POŠTOVÁ č. 4

RÁZUSOVA č. 10

TEPLICKÁ č. 10


Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

dňa 08.12.2020 v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.:

KALINČIAKOVA č. 1, 3  

NAM SNP č. 1 , 2, 2/KO 

ROYOVA č. 11 , 13


Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

dňa 08.12.2020 v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.:

KALINČIAKOVA č. 1, 3, 10, 12/VS, 14, 290/GA, 6440/- 

ROYOVA č. 3 , 5, 7, 9, 11, 13, 14


Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Dňa 11.12.2020 v čase od 08:15 hod. do 12:45 hod.:

HOLLÉHO č. 40

VAJANSKÉHO č. 24 , 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52