Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

ZAČAL SA ADVENT

Rozsvietením vianočného stromčeka a zapálením prvej adventnej sviečky na adventom venci v centre mesta sa začal v Piešťanoch advent.

Tradičné rozsvietenie sa tento rok konalo bez sprievodného programu. Vopred neohlásené bolo aj zapálenie prvej adventnej sviečky, ktorú zapálil primátor mesta Peter Jančovič, kňazi Branislav Dolinský a Branislav Popelka.

„Dnes si pripomíname prvú adventnú nedeľu. Pri zapálení dnešnej prvej sviečky vám prajem, aby to svetlo z tej sviece prinieslo do vašich domácností a do vašich rodín pokoj, zdravie a predovšetkým spolupatričnosť, ktorá je v dnešnej dobe tak veľmi dôležitá,“ prihovoril sa Peter Jančovič.

V prvú adventnú, železnú nedeľu sme zapálili sviečku s názvom Nádej.

Prvou adventnou nedeľou sa pre kresťanov začína obdobie adventu, prípravy na slávenie narodenie Ježiša. Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená príchod. Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec so štyrmi sviecami - tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ.  Postupne do Vianoc sa zapaľuje jedna sviečka za druhou. Najčastejšie sú sviečky tmavomodré alebo fialové, symbolizujúce liturgické farby adventných nedieľ.

Foto: Martin Ričány