Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU BUDE AJ V PIEŠŤANOCH

Ekonomická univerzita v Bratislave zastúpená rektorom prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD. a mesto Piešťany zastúpené primátorom Mgr. Petrom Jančovičom, PhD. podpísali dňa 7. júla 2020 na pôde univerzity Memorandum o spolupráci a porozumení.

Predmetom spoločného memoranda je vzájomná spolupráca medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Mestom Piešťany vo vedeckovýskumnej, vzdelávacej činnosti a realizácii spoločensky prospešných aktivít.  

O vytvorenie študijnej skupiny Univerzity tretieho veku v Piešťanoch sa svojou iniciatívou pričinila pani Jarmila Staneková, výkonná riaditeľka občianskeho združenia AKSEN, na pôde ktorého bude štúdium prebiehať.