Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

PIEŠŤANSKÁ MESTSKÁ GALÉRIA JE UŽ OTVORENÁ

Po rekonštrukčných prácach v interiéri bývalej Galérie Fontána, ktorá je znovuotvorená od 3. decembra 2020 si môžete pozrieť výstavu Juraja Kollára s názvom Locdawn.

V galerijných priestoroch bola počas rekonštrukcie vymenená podlaha, opravené svetlíky, vymaľované steny a namontované doplnkové osvetlenie jednotlivých expozícii a umeleckých diel, ktoré návštevníkom umocnia kultúrny zážitok počas návštevy výstavy.

Piešťanská mestská galéria svoje otvorenie začala výstavou jedného z najpôsobivejších maliarov našej súčasnosti Juraja Kollára, ktorá prináša výber jeho najnovšej tvorby. Modelovo ukazuje základné polohy jeho tvorby, ktorá sa vyvíja naraz niekoľkými smermi. Navonok sa síce môžu zdať odlišnými, avšak všetky sú vnútorne prepojené. Vytrvalo skúma možnosti, ktoré mu maliarstvo ako také dáva, so všetkými svojimi tradíciami (ich popretím i rozvinutím), jeho výskumy sa týkajú odkrývania rozmanitých spôsobov zobrazenia a „prenosu“ reality do obrazu, ale predovšetkým jej subjektívneho vnímania, totálneho prežitia a pretransformovania do osobitého jazyka.

Foto: Martin Ričány