Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Od Slovenského národného povstania uplynulo 72 rokov

Slovenské národné povstanie bolo najvýznamnejším revolučným vystúpením Slovákov v doterajšej histórii. Napriek tomu, že Piešťany príliš nezasiahlo, ťažké chvíle zažívali v tomto období aj vtedajší obyvatelia mesta. Do Slovenského národného povstania sa pred 72 rokmi zapojila aj tunajšia vojenská posádka.

O týchto dňoch sa píše aj v Kronike mesta: „ 29. august 1944 - Minister národnej obrany generál Čatloš o 19. hodine v krátkom prejave v rozhlase dá navedomie, že na Slovensko prídu nemecké vojská, aby tu urobili poriadok, hlavne v krajoch partizánmi obsadených. Ten samý deň večer piešťanská vojenská posádka opustí kasárne a na autách odtiahne do hôr radošinských, smerom na Topolčany, aby sa pridala k odbojným vojskám. Týmto činom pridá sa piešťanská posádka k slovenskému národnému povstaniu. Inak panuje v obci kľud. Uvolnené kasárne a letište po niekoľko dní obsadia nemecké vojská a vybudujú leteckú základňu.“

Mesto Piešťany a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov si výročie Slovenského národného povstania pripomenuli už tradične pietnym aktom kladenia vencov.