Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

DO PARKU PRIBUDLI NOVÉ VTÁČIE BÚDKY

V tomto roku pribudlo na stromy v piešťanskom parku osemnásť búdok z rôznymi otvormi pre viac druhov drobných spevavcov, ktoré hniezdia v dutinách.

„Búdky sa umiestňujú na východnú alebo južnú stranu. Čoskoro sa do nich začnú sťahovať prvé operence a na základe skúseností s prvej inštalácie predpokladáme, že 90% búdok bude určite obsadených,“ hovorí odborný garant akcie, ornitológ Štefan Šiška.

Projekt osádzania vtáčích búdok do mestského parku je realizovaný Inštitútom pre trvalo udržateľný rozvoj, na čele ktorého je Dušan Knap. Spolu s ornitológom Štefanom Šiškom v roku 2018 spevavcom osadili  sedem búdok a v tomto roku k nim pribudlo ďalších osemnásť.

„Mestský park je upravovaná sadovnícka plocha, verejná zeleň, ktorá je udržiavaná v čo najbezpečnejšom stave. Z drevín sú odstraňované všetky suché konáre, ktoré v prípade veterných smrští môžu byť nebezpečné pre návštevníkov. Na druhej strane, odumreté časti stromu, tzv. bútľaviny, sú príležitosťou pre hniezdenie vtákov. Keďže tieto časti stromov sú odstraňované, musíme ich nahrádzať búdkami ,aby sme v tomto biotope zachovali čo najväčšiu druhovú rozmanitosť. Naopak, nemá zmysel umiestňovať búdky v lese, pretože tam je v prirodzenom prostredí viac možností pre hniezdenie vtáctva,“ hovorí Dušan Knap.

Inštitút trvalo udržateľného rozvoja n. o. ďakuje píle Forest Moravany nad Váhom za poskytnutie reziva, obchodu Emaila za náterové hmoty a Službám mesta Piešťany za pomoc pri inštalácii búdok.