Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

V súvislosti so schvaľovaním cestovných poriadkov v mestskej autobusovej doprave v meste Piešťany  na rok 2016  vyzývame cestujúcich a občanov na zasielanie pripomienok k súčasnosti platným cestovným poriadkom. 

Aktuálne platné cestovné poriadky mestskej autobusovej dopravy nájdete na stránke mesta www.piestany.sk/obcan/mestska-autobusova-doprava/zoznam-liniek/.

Cestujúci môžu svoje pripomienky  zaslať  do 25.novembra 2015.  

Ďakujeme.

 

Dotazník


10. Vyberte a označte v poradí podľa Vás 3 najväčšie problémy v Piešťanoch:
11. Ak potrebujete získať informácie o niektorej zo sociálnych služieb v meste
12. Viete kam by ste sa obrátil/a so žiadosťou o pomoc, ak by ste potreboval/a :
13. Dlhodobo sa o niekoho staráte, najviac by Vám pomohlo zlepšiť zabezpečenie starostlivosti
14. Označte sociálne služby, ktoré v súčasnej dobe užívate Vy alebo členovia Vašej rodiny


16. Označte aké sociálne služby by ste chceli mať v našom meste
17. Vyberte v poradí skupiny, ktorým má mesto venovať viac pozornosti:
18. Určite na ktoré oblasti sociálnej pomoci sa má mesto v budúcnosti viac zamerať:
19. Napíšte ktoré sociálne služby alebo zariadenia poskytujúce sociálne služby v Piešťanoch chýbajú:
20. Určite možnosti vedúce k zlepšeniu informovanosti občanov a komunikácie medzi mestským úradom a občanmi mesta


Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:
captcha
captcha