Participatívny rozpočet mesta Piešťany 2017 je proces, ktorý umožňuje obyvateľom mesta Piešťany, s trvalým pobytom na území mesta Piešťany starším viac ako 16 rokov, navrhnúť pridelenie časti rozpočtu na základe projektov obyvateľov. Participatívny rozpočet mesta Piešťany 2017 pokrýva územie mesta Piešťany a vrátane mestskej časti Kocurice.

Ak vám v našom meste niečo chýba, ak máte nápad, ako zlepšiť prostredie vo vašom okolí, vylepšiť existujúcu službu, alebo navrhnúť novú, môžete v participatívnom rozpočte získať priestor pre jeho realizáciu. Musí však ísť o kapitálové výdavky, teda o výdavky na obstaranie a zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku.

Svoje projekty môžete podať online, prostredníctvom formulára  "Participatívny rozpočet 2017", v termíne od 10. marca  2017 do 17. apríla 2017

Na  participatívny rozpočet je vyčlenená čiastka 20 000 Eur.

Štatút participatívneho rozpoču mesta Piešťany