Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Povolenie predaja na príležitostnom trhu

V meste Piešťany sa konajú tieto príležitostné trhy.:

 • v mesiaci august príležitostný trh „HODY“
 • v mesiacoch november-december „VIANOČNÉ TRHY“
 • počas roka príležitostný trh "Farmárske trhy"

 

Osoba vybavujúca žiadosť

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,

 • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na príležitostnom trhu (tlačivo)
 • Živnostenský list / výpis z obchodného registra
 • Fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo priložiť čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie ste povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu

do 30 dní

bez správneho poplatku

fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny

 • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na príležitostnom trhu (tlačivo)
 • Doklad o vlastníctve pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť alebo o  nájme takého pozemku alebo o obdobnom právnom vzťahu k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku

do 30 dní

bez správneho poplatku

fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou

 • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na príležitostnom trhu (tlačivo)
 • Čestné vyhlásenie o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky a predáva ich v primeranom  množstve

do 30 dní

bez správneho poplatku

Fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou

 • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na príležitostnom trhu (tlačivo) Čestné vyhlásenie o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou
do 30 dní bez správneho poplatku
 
Upozornenie:
 • pri predaji na súkromnom pozemku alebo v súkromnom nebytovom priestore doložiť aj súhlas vlastníka takéhoto pozemku alebo objektu
 •  v prípade predaja potravinárskych výrobkov doložiť aj stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

 

Súvisiace predpisy

 

 

MenoFunkcieTelefón / E-mail
Ševečková Miriamreferent oddelenia IT a majetkových služieb - služby podnikateľom7765490
miriam.seveckova@piestany.sk