Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Povolenie predaja na trhoviskách

Na území mesta Piešťany sú zriadené dve trhoviská, na ul. A.Hlinku trhovisko KOCKA a na Nálepkovej ul. Trhovisko CENTRUM.

Predaj na uvedených trhoviskách sa riadi príslušnými trhovými poriadkami.

Na trhovisku CENTRUM je možné predávať najmä ovocie, zeleninu, kvety, trvanlivé mäsové výrobky, slepačie vajcia, včelie produkty, čerstvé huby, cukrárske výrobky a ďalšie výrobky uvedené v trhovom poriadku.

Na trhovisku CENTRUM nie je možné predávať spotrebné výrobky, okrem tradičných ľudovo-remeselných výrobkov.

Na trhovisku KOCKA je možné predávať tie isté výrobky ako na trhovisku CENTRUM.

Na trhovisku KOCKA sa spotrebné výrobky, okrem elektrotechnických výrobkov,  predávať môžu.

 

 

 

Osoba vybavujúca žiadosť Potrebné doklady Doba vybavenia Poplatok
fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
  • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku  tlačivo - podnikateľ
  • Živnostenský list / výpis z obchodného registra
  • Fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo priložiť čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie ste povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu
do 30 dní bez správneho poplatku
fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny
  • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku tlačivo - nepodnikateľ
  • Doklad o vlastníctve pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť alebo o  nájme takého pozemku alebo o obdobnom právnom vzťahu k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku
do 30 dní bez správneho poplatku

fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

  • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku tlačivo - nepodnikateľ
  • Čestné vyhlásenie o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky a predáva ich v primeranom  množstve
do 30 dní bez správneho poplatku
fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou
  • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a  poskytovanie služieb na trhovisku tlačivo - nepodnikateľ
  • Čestné vyhlásenie o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou

 

do 30 dní bez správneho poplatku

 

Súvisiace predpisy