Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Údržba verejnej zelene

Údržbu verejnej zelene (orez drevín, kosenie trávnikov, výsadbu) na území mesta Piešťanyzabezpečuje príspevková organizácia, Služby Mesta Piešťany

Potrebné doklady

  • Žiadosť o rez drevín, kosenie trávnatých plôch alebo výsadbu mladých drevín vo verejnej zeleni (tlačivo)

Vybavuje

Prijímanie žiadosti

Služby mesta Piešťany (SMP)– príspevková organizácia, Valova 44

Mestský úrad – klientské centrum, kontakt :033/77 65 308, renata.snajdarova@piestany.sk

Realizácia

Služby mesta Piešťany – príspevková organizácia, Valova 44

Stredisko údržba verejnej zelene
tel : 033/77 24 501
e-mail : 

Doba vybavenia

v závislosti od vegetačného obdobia a rozsahu prác

Poplatok

bez poplatku

Súvisiace predpisy

  • Zákon o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy
  • VZN o zeleni