Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Majetkovo-právne zabezpečenie

Žiadosť o zámenu pozemkov - FO Stiahnuté: 264x | 01.06.2015

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - FO Stiahnuté: 233x | 01.06.2015

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - FO Stiahnuté: 262x | 01.06.2015

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO Stiahnuté: 313x | 01.06.2015

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO Stiahnuté: 240x | 01.06.2015

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - FO Stiahnuté: 207x | 01.06.2015

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov FO Stiahnuté: 196x | 02.12.2015

Žiadosť o zámenu pozemkov - PO Stiahnuté: 204x | 01.06.2015

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - PO Stiahnuté: 217x | 01.06.2015

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - PO Stiahnuté: 207x | 01.06.2015

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlatníctva nehnuteľností - PO Stiahnuté: 226x | 01.06.2015

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - PO Stiahnuté: 242x | 01.06.2015

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - PO Stiahnuté: 205x | 01.06.2015

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod bytovým domom do podielového spoluvlastníctva Stiahnuté: 246x | 01.06.2015

Evidencia obyvatelov

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 488x | 01.06.2015

Matrika

Hlásenie mena dieťaťa do matriky Stiahnuté: 564x | 25.08.2015

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva Stiahnuté: 253x | 01.06.2015

Narodenie dieťaťa v cudzine Stiahnuté: 280x | 25.08.2015

Uzatvorenie manželstva v cudzine Stiahnuté: 269x | 25.08.2015

Úmrtie občana v cudzine Stiahnuté: 208x | 25.08.2015

Stránka