Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Majetkovo-právne zabezpečenie

Žiadosť o zámenu pozemkov - FO Stiahnuté: 253x | 01.06.2015

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - FO Stiahnuté: 220x | 01.06.2015

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - FO Stiahnuté: 244x | 01.06.2015

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO Stiahnuté: 294x | 01.06.2015

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO Stiahnuté: 224x | 01.06.2015

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - FO Stiahnuté: 190x | 01.06.2015

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov FO Stiahnuté: 178x | 02.12.2015

Žiadosť o zámenu pozemkov - PO Stiahnuté: 189x | 01.06.2015

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - PO Stiahnuté: 202x | 01.06.2015

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - PO Stiahnuté: 194x | 01.06.2015

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlatníctva nehnuteľností - PO Stiahnuté: 210x | 01.06.2015

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - PO Stiahnuté: 233x | 01.06.2015

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - PO Stiahnuté: 190x | 01.06.2015

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod bytovým domom do podielového spoluvlastníctva Stiahnuté: 230x | 01.06.2015

Evidencia obyvatelov

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 469x | 01.06.2015

Matrika

Hlásenie mena dieťaťa do matriky Stiahnuté: 535x | 25.08.2015

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva Stiahnuté: 240x | 01.06.2015

Narodenie dieťaťa v cudzine Stiahnuté: 255x | 25.08.2015

Uzatvorenie manželstva v cudzine Stiahnuté: 257x | 25.08.2015

Úmrtie občana v cudzine Stiahnuté: 188x | 25.08.2015

Stránka