Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Majetkovo-právne zabezpečenie

Žiadosť o zámenu pozemkov - FO Stiahnuté: 227x | 01.06.2015

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - FO Stiahnuté: 197x | 01.06.2015

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - FO Stiahnuté: 212x | 01.06.2015

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO Stiahnuté: 271x | 01.06.2015

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO Stiahnuté: 208x | 01.06.2015

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - FO Stiahnuté: 170x | 01.06.2015

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov FO Stiahnuté: 159x | 02.12.2015

Žiadosť o zámenu pozemkov - PO Stiahnuté: 179x | 01.06.2015

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - PO Stiahnuté: 183x | 01.06.2015

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - PO Stiahnuté: 180x | 01.06.2015

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlatníctva nehnuteľností - PO Stiahnuté: 193x | 01.06.2015

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - PO Stiahnuté: 203x | 01.06.2015

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - PO Stiahnuté: 172x | 01.06.2015

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod bytovým domom do podielového spoluvlastníctva Stiahnuté: 213x | 01.06.2015

Evidencia obyvatelov

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 438x | 01.06.2015

Matrika

Hlásenie mena dieťaťa do matriky Stiahnuté: 489x | 25.08.2015

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva Stiahnuté: 220x | 01.06.2015

Narodenie dieťaťa v cudzine Stiahnuté: 229x | 25.08.2015

Uzatvorenie manželstva v cudzine Stiahnuté: 241x | 25.08.2015

Úmrtie občana v cudzine Stiahnuté: 175x | 25.08.2015

Stránka