Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Majetkovo-právne zabezpečenie

Žiadosť o zámenu pozemkov - FO - GDPR Stiahnuté: 467x | 04.06.2018

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - FO - GDPR Stiahnuté: 410x | 04.06.2018

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 471x | 04.06.2018

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 516x | 04.06.2018

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 418x | 04.06.2018

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - FO - GDPR Stiahnuté: 373x | 04.06.2018

Žiadosť o zámenu pozemkov - PO - GDPR Stiahnuté: 356x | 04.06.2018

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - PO - GDPR Stiahnuté: 391x | 04.06.2018

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 365x | 04.06.2018

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlastníctva nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 394x | 04.06.2018

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 418x | 04.06.2018

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - PO - GDPR Stiahnuté: 353x | 04.06.2018

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod bytovým domom do podielového spoluvlastníctva - GDPR Stiahnuté: 529x | 04.06.2018

Evidencia obyvatelov

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 720x | 01.06.2015

Matrika

Hlásenie mena dieťaťa do matriky Stiahnuté: 974x | 25.08.2015

Narodenie dieťaťa v cudzine - GDPR Stiahnuté: 489x | 25.06.2018

Uzatvorenie manželstva v cudzine - GDPR Stiahnuté: 441x | 25.06.2018

Úmrtie občana v cudzine - GDPR Stiahnuté: 358x | 25.06.2018

Súpisné a orientačné čísla

Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla na budovu - GDPR Stiahnuté: 368x | 31.05.2018

Čestsné prehlásenie - príloha k žiadosti o vydanie oznámenia o pridelení súpisného čísla Stiahnuté: 271x | 11.08.2015

Stránka