Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Majetkovo-právne zabezpečenie

Žiadosť o zámenu pozemkov - FO - GDPR Stiahnuté: 422x | 04.06.2018

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - FO - GDPR Stiahnuté: 369x | 04.06.2018

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 434x | 04.06.2018

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 485x | 04.06.2018

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 389x | 04.06.2018

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - FO - GDPR Stiahnuté: 343x | 04.06.2018

Žiadosť o zámenu pozemkov - PO - GDPR Stiahnuté: 329x | 04.06.2018

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - PO - GDPR Stiahnuté: 358x | 04.06.2018

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 335x | 04.06.2018

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlastníctva nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 362x | 04.06.2018

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 376x | 04.06.2018

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - PO - GDPR Stiahnuté: 323x | 04.06.2018

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod bytovým domom do podielového spoluvlastníctva - GDPR Stiahnuté: 463x | 04.06.2018

Evidencia obyvatelov

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 663x | 01.06.2015

Matrika

Hlásenie mena dieťaťa do matriky Stiahnuté: 906x | 25.08.2015

Narodenie dieťaťa v cudzine - GDPR Stiahnuté: 451x | 25.06.2018

Uzatvorenie manželstva v cudzine - GDPR Stiahnuté: 408x | 25.06.2018

Úmrtie občana v cudzine - GDPR Stiahnuté: 333x | 25.06.2018

Súpisné a orientačné čísla

Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla na budovu - GDPR Stiahnuté: 327x | 31.05.2018

Čestsné prehlásenie - príloha k žiadosti o vydanie oznámenia o pridelení súpisného čísla Stiahnuté: 235x | 11.08.2015

Stránka