Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Majetkovo-právne zabezpečenie

Žiadosť o zámenu pozemkov - FO Stiahnuté: 376x | 01.06.2015

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - FO Stiahnuté: 321x | 01.06.2015

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - FO Stiahnuté: 395x | 01.06.2015

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO Stiahnuté: 441x | 01.06.2015

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO Stiahnuté: 345x | 01.06.2015

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - FO Stiahnuté: 301x | 01.06.2015

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov FO Stiahnuté: 335x | 02.12.2015

Žiadosť o zámenu pozemkov - PO Stiahnuté: 290x | 01.06.2015

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - PO Stiahnuté: 317x | 01.06.2015

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - PO Stiahnuté: 296x | 01.06.2015

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlatníctva nehnuteľností - PO Stiahnuté: 318x | 01.06.2015

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - PO Stiahnuté: 331x | 01.06.2015

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - PO Stiahnuté: 290x | 01.06.2015

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod bytovým domom do podielového spoluvlastníctva Stiahnuté: 400x | 01.06.2015

Evidencia obyvatelov

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 611x | 01.06.2015

Matrika

Hlásenie mena dieťaťa do matriky Stiahnuté: 823x | 25.08.2015

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva Stiahnuté: 352x | 01.06.2015

Narodenie dieťaťa v cudzine Stiahnuté: 408x | 25.08.2015

Uzatvorenie manželstva v cudzine Stiahnuté: 366x | 25.08.2015

Úmrtie občana v cudzine Stiahnuté: 296x | 25.08.2015

Stránka