Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Majetkovo-právne zabezpečenie

Žiadosť o zámenu pozemkov - FO - GDPR Stiahnuté: 565x | 04.06.2018

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - FO - GDPR Stiahnuté: 472x | 04.06.2018

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 548x | 04.06.2018

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 560x | 04.06.2018

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 461x | 04.06.2018

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - FO - GDPR Stiahnuté: 425x | 04.06.2018

Žiadosť o zámenu pozemkov - PO - GDPR Stiahnuté: 397x | 04.06.2018

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - PO - GDPR Stiahnuté: 436x | 04.06.2018

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 405x | 04.06.2018

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlastníctva nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 444x | 04.06.2018

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 493x | 04.06.2018

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - PO - GDPR Stiahnuté: 412x | 04.06.2018

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod bytovým domom do podielového spoluvlastníctva - GDPR Stiahnuté: 633x | 04.06.2018

Evidencia obyvatelov

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 789x | 01.06.2015

Matrika

Hlásenie mena dieťaťa do matriky Stiahnuté: 1059x | 25.08.2015

Narodenie dieťaťa v cudzine - GDPR Stiahnuté: 531x | 25.06.2018

Uzatvorenie manželstva v cudzine - GDPR Stiahnuté: 487x | 25.06.2018

Úmrtie občana v cudzine - GDPR Stiahnuté: 392x | 25.06.2018

Súpisné a orientačné čísla

Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla na budovu - GDPR Stiahnuté: 418x | 31.05.2018

Čestsné prehlásenie - príloha k žiadosti o vydanie oznámenia o pridelení súpisného čísla Stiahnuté: 323x | 11.08.2015

Stránka