Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Agenda mestských bytov

Mesto Piešťany, ako vlastník v zmysle VZN č. 17/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch a v znení VZN č. 8/2015 eviduje žiadosti o nájom bytu, žiadosti o opakovaný nájom bytu a dohody o výmene nájomného bytu na Čachtickej ul. v Piešťanoch.

 

Evidencia žiadostí o pridelenie nájomného bytu od 1.1.2016

 

Por.č. Klient podacie číslo dátum podania stav dátum pridelenie Pozn.
1. Marián 1143 18.01.2016 schválené 29.01.2016 2-izb.
2. Marek 1709 21.01.2016 zamietnuté v konaní 2-izb.
3. Pavol 2510 26.01.2016 schválené 07.04.2016 1-izb.
4. Miroslav 4261 08.02.2016 schválené 18.05.2016 1-izb.
5. Mária 4383 09.02.2016 schválené zrušené 1-izb.
6. Kristína 4735 12.02.2016 schválené v konaní 3-izb.
7. Monika 5885 24.02.2016 schválené zrušené 2-izb.
8. Dávid 6091 26.02.2016 zamietnuté zrušené 2-izb.
9. Marianna 6137 29.02.2016 schválené v konaní 2-izb.
10. Boris  7465 14.03.2016 schválené v konaní 2-izb.
11. Daniela 7967 21.03.2016 schválené v konaní 2-izb.
12. Martin 8371 24.03.2016 zamietnuté   2-izb.
13. Vladimír 10907 26.04.2016 zamietnuté - 1-izb.
14. Andrea 11895 09.05.2016 schválené v konaní 2-izb.
15. Dávid 12554 16.05.2016 zamietnuté   1-izb.
16. Iveta 12927 19.05.2016 schválené v konaní 2-izb.
17. Dušana 15322 22.06.2016 schválené v konaní 2-izb.
18. Juraj 18486 09.08.2016 schválené v konaní 2-izb.
19. Eva 19064 16.08.2016 zamietnuté - 2-izb.
20. Katarína 21682 21.09.2016 schválené v konaní 2-izb.
21. Gabriela 22283 26.09.2016 schválené v konaní 2-izb.
22. Miroslav  23160 07.10.2016 zamietnuté - 1-izb.
23. Mário 23724 11.10.2016 schválené v konaní 1-izb.
24. Jozef 4763 13.02.2017 schválené 10.03.2017 1-izb
25. Ľubica 4783 13.02.2017 schválené v konaní 2-izb

 

 

Poradie náhradníkov na pridelenie 1-izb. nájomných bytov

Por.č. dátum podania podacie číslo klient Pozn.
1. 10.11.2016 23724 Mário zrušené
2. 13.02.2017 4763 Jozef zrušené

 

Schválený poradovník na pridelenie 2-izb. nájomných bytov

Por.č. dátum podania podacie číslo klient Pozn.
1. 29.02.2016 6137 Marianna  
2. 14.03.2016 7465 Boris  
3. 21.03.2016 7967 Daniela  
4. 22.08.2016 15322 Dušana  
5. 09.05.2016 11895 Andrea  
6. 09.08.2016 18486 Juraj  
7. 19.05.2016 12527 Iveta  
8. 21.09.2016 21682 Katarína  
9. 26.09.2016 22283 Gabriela  
10. 13.02.2017 4783 Ľubica  


Poradie náhradníkov na uvoľnené 3-izbové nájomné byty

na Čachtickej ul. v Piešťanoch

.č. dátum podania podacie číslo klient Pozn.
1. 12.02.2016 4735 Kristína  

 

 

Štatistika nakladania s bytmi v majetku mesta k  31.12.2016

 

Celkový počet bytov v majetku mesta 105

Počet bytov, ktoré zostali nájomnými bytmi po odpredaji podľa

zákona č. 182/1993 Z.z.

23
Počet nájomných bytov postavených z prostriedkov štátu 68
Počet reštitučných bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta 14
Počet nájomných bytov s uzatvorenou platnou nájomnou zmluvou 105
Počet čakateľov na priedlenie nájomného bytu (viď poradovník) 11
Počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu - vyhovujúce žiadosti 23
Počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu - nevyhovujúce žiadosti 6